Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Vlaams beschermingsmechanisme 3 (steunperiode 16/11 t.e.m. 31/12/2020)

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende coronamaatregelen te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december t.o.v. de overeenkomstige periode in 2019, kunnen momenteel steun aanvragen bij VLAIO. Wie verplicht moet sluiten kan voor deze sluitingsperiode steun aanvragen zonder de omzetdaling aan te tonen.

Deze premie kan je online aanvragen vanaf 4 januari om 14 u tot en met 15 februari 2021. Bereid je aanvraag zorgvuldig voor: lees de informatiepagina's, lees zeker de handleiding voor je de aanvraag indient en bekijk de FAQ rubriek indien je nog vragen hebt!   

Hier kan je alle informatie raadplegen over dit nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme.

Nieuwe premies in 2021

De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren.

Er komt een Globalisatiepremie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies. Meer info in het persbericht Extra steun voor ondernemingen met zwaar omzetverlies in 2020.

Er werd ook beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme te verlengen tot eind februari 2021.

Deze globalisatiepremie wordt nu uitgewerkt. In januari 2021 zal hierover meer informatie op de website van VLAIO worden vermeld. Zodra er meer nieuws is brengen we je op de hoogte via de nieuwsbrief van VLAIO.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht:

  • In januari kan nog een 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' worden bekomen voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. De verlenging van deze dubbele uitkering voor december 2020 werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en kan hierdoor ook worden uitbetaald.  
  • In februari en maart 2021 kan je een beroep doen op het 'Corona-overbruggingsrecht' als je nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. Je komt niet in aanmerking als je een gedeelte van je activiteiten verderzet, ook niet als die verderzetting gebeurt onder de vorm van take-away of click and collect. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering.
  • Wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het nieuwe 'Overbruggingsrecht-omzetdaling', ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.
  • Tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 is het in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind' te bekomen.

Meer info over deze uitkeringen lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Premies van gemeenten en steden

Veel steden en gemeenten voorzien ook tijdens de tweede coronagolf steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Meer informatie vind je terug in deze maatregel.

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.