Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60%, kunnen een premie aanvragen bij VLAIO. Deze omzetdaling moet zich voordoen in ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020. Deze maatregel kan worden aangevraagd vanaf 16 november 2020.  Raadpleeg hier alle informatie over dit Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht:

Het tijdelijke 'Corona - overbruggingsrecht' kan nog bekomen worden tot eind 2020 door wie nog niet kan heropstarten omwille van bepaalde coronaredenen.

Het dubbel corona-overbruggingsrecht (of crisis-overbruggingsrecht) wordt verlengd tot en met december 2020 voor alle sectoren die moesten sluiten.

Het' Overbruggingsrecht - heropstart' kan worden bekomen tot eind december voor wie heropstart én te kampen heeft met een omzetdaling.

Wie getroffen wordt door quarantaine of de zorg moet opnemen van kinderen waarvan de klas (school of kinderopvang) werd gesloten ingevolge quarantaine maatregelen kan vanaf september 2020 een beroep doen op het Overbruggingsrecht in geval van een gedwongen onderbreking.

Er wordt ook een nieuw overbruggingsrecht uitgewerkt dat vanaf 1 januari 2021 kan worden ingeroepen bij een crisis. Hierbij zal gewerkt worden op basis van een sterke omzetdaling.

Meer info over deze uitkeringen lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Premies van gemeenten en steden

Veel steden en gemeenten voorzien ook tijdens de tweede coronagolf steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Meer informatie vind je terug in deze maatregel.

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.