bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Vlaams beschermingsmechanisme 10

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen kunnen steun aanvragen voor de subsidieperiode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Enkel ondernemingen die op 1 juli 2021 discotheken, dancings, feestzalen, hotels, eventbedrijven, reisbureaus of personenvervoer via autocars uitbaten in het Vlaams Gewest komen in aanmerking.
Een belangrijk verschil met de vorige beschermingsmechanismen is dat de bescherming pas aangevraagd kan worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Vanaf 15 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 kan je steun aanvragen. Meer info over het Vlaams beschermingsmechanisme 10.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht:

  • Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' kon worden toegepast tot en met 30 september 2021. De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn ingediend. 
  • Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' kon worden toegepast tot en met 30 september 2021 voor wie geconfronteerd werd met een omzetdaling van 40%. Vanaf oktober tot en met december 2021 kan dit worden toegepast bij een omzetdaling van 65%. Zie persbericht Gerichte verlenging van de economische steunmaatregelen tot 31 december 2021. Diegene kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin deze actief is. De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 30 maart 2022 zijn ingediend. De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ingediend. 
  • Het is in bepaalde situaties ook nog mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit werd verlengd tot eind december 2021. De aanvraagtermijnen zijn identiek aan de aanvragen van het Crisis-overbruggingsrecht- omzetdaling. 

Meer info over deze uitkeringen lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Aanvullende eenmalige premie 

Wie tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 gedurende minstens 6 maanden een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht heeft gekregen, kan onder bepaalde voorwaarden een eenmalige premie van € 598,81 bekomen. Die premie geeft een bijkomende ondersteuning aan de zelfstandigen die hard getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Je hoeft deze premie in principe niet zelf aan te vragen. Deze eenmalige premie werd in principe ten laatste op 30 september 2021 uitbetaald door jouw sociaal verzekeringsfonds.

Meer info over deze premie lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Premies van gemeenten en steden

Veel steden en gemeenten voorzien ook tijdens de tweede coronagolf steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Meer informatie vind je terug in deze maatregel.

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.