Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Vlaams beschermingsmechanisme

Heb je als ondernemer door de beperkende maatregelen van de overheid te kampen met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020? Dan kan je vanaf 1 oktober 2020 een premie aanvragen. De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september 2019) en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep. Deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je op de hoogte.

Vanaf 18 augustus tot 30 september kan het voorschot van € 2.000 worden aangevraagd. Dit voorschot kan enkel aangevraagd worden door ondernemingen die verplicht werden te sluiten vanaf 29 juli 2020 omwille van de coronamaatregelen, genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid zoals de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen. 

Meer informatie over het Vlaams beschermingsmechanisme.

Overbruggingsrecht

Heb je als zelfstandige in hoofd- of bijberoep je activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken door de coronacrisis? Je hebt recht op een volledige of gedeeltelijke financiële uitkering per maand tijdens de crisisperiode. Deze maatregel werd verlengd tot eind december 2020 voor wie nog niet kan heropstarten en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Meer info over het corona-overbruggingsrecht lees je hier.

Overbruggingsrecht heropstart

Voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020 is er een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (ook gekend als relance-uitkering of heropstart-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen als er kan worden aangetoond dat de activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus. Meer info over het overbruggingsrecht heropstart.

Premies van gemeenten en steden

Veel steden en gemeenten voorzien ook op lokaal niveau steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Sommige lokale besturen voorzien zelfs aanvullende premies voor ondernemers die recht hebben op de corona hinderpremie of corona compensatiepremie van de Vlaamse overheid. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vergoedingen ook vrijgesteld van inkomstenbelasting. Meer informatie vind je terug in deze maatregel.

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.