bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Globalisatiemechanisme

Zeer zwaar getroffen ondernemingen zullen via het globalisatiemechanisme steun kunnen aanvragen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies.

Denk je in aanmerking te komen voor deze steun dan moet je alvast 4 maal ja kunnen antwoorden op volgende vragen:

  • Ben je een vennootschap of vereniging met economische activiteit (eenmanszaken zijn uitgesloten)?
  • Realiseerde jouw onderneming minstens € 450.000 omzet (exclusief btw) in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019?
  • Realiseerde jouw onderneming in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% t.o.v. dezelfde kwartalen in 2019 en dit ingevolge de exploitatiebeperkingen?
  • Was er een boekhoudkundig verlies in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020?

De steunaanvraag kan online aangevraagd worden van 1 april tot en met 30 september 2021. Hier vind je meer informatie over dit Globalisatiemechanisme.

Vlaams beschermingsmechanisme 10

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen kunnen binnenkort steun aanvragen voor de subsidieperiode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Enkel ondernemingen die op 1 juli 2021 discotheken, dancings, feestzalen, hotels, eventbedrijven, reisbureaus of personenvervoer via autocars uitbaten in het Vlaams Gewest komen in aanmerking.
Een belangrijk verschil met de vorige beschermingsmechanismen is dat de bescherming pas aangevraagd kan worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Deze maatregel is nog niet operationeel. Vanaf 15 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 kan je steun aanvragen. Meer info over het Vlaams beschermingsmechanisme 10.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht:

  • Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' kan worden bekomen voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. Dit overbruggingsrecht kan worden toegepast tot en met 30 september 2021.  
  • Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. Dit overbruggingsrecht kan worden toegepast tot en met 30 september.
  • Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Ook dit overbruggingsrecht kan worden toegepast tot en met 30 september.

Meer info over deze uitkeringen lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Aanvullende eenmalige premie 

Wie tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 gedurende minstens 6 maanden een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht heeft gekregen, kan onder bepaalde voorwaarden een eenmalige premie van € 598,81 bekomen. Die premie geeft een bijkomende ondersteuning aan de zelfstandigen die hard getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Je hoeft deze premie in principe niet zelf aan te vragen. Als je recht hebt op deze premie krijg je uiterlijk 1 september van je sociaal verzekeringsfonds een bericht.

Meer info over deze premie lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Premies van gemeenten en steden

Veel steden en gemeenten voorzien ook tijdens de tweede coronagolf steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Meer informatie vind je terug in deze maatregel.

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.