CultuurKrediet

Laatst gewijzigd op 19 okt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit de culturele & creatieve sector
Voor wat
financiering van investeringen, werkingskosten en projecten
Voordelige lening
van € 5.000 - € 125.000 aan max. 4%

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO. Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, kunstenaars en organisaties actief in de culturele en creatieve sector die geen krediet (meer) kunnen krijgen bij een bank, kunnen voor zowel investeringen, werkingskosten en de realisatie van bepaalde projecten een CultuurKrediet aanvragen van € 5.000 tot € 125.000 bij Hefboom. De maximale rentevoet bedraagt momenteel 4%. In sommige gevallen is het krediet zelfs renteloos.

Je kan deze steun bekomen als je gevestigd bent in het Vlaams Gewest of Brussel.

Wie komt in aanmerking

Professionele actoren actief binnen de cultuursector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank kunnen genieten van deze lening. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn, maar evenzeer natuurlijke personen die culturele prestaties leveren tegen een vergoeding.

Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature organisaties kunnen beroep doen op een CultuurKrediet op voorwaarde dat men actief is in één van de volgende culturele sectoren:

 • Audiovisuele sector: zenders, productiehuizen voor radio- en televisieprogramma’s,
  licht en geluid,…
 • Boekenvak: boekverkopers (boekenwinkels, online boekenverkoop), uitgevers en
  uitgeverijen, schrijvers van boeken,…
 • Vormgeving: design- en modeontwerpers, grafische vormgevers, drukkerijen,
  fotografie, illustratoren,…
 • Gaming: ontwikkelaars, uitgeverijen, producenten,…
 • Beeldende Kunsten en nieuwe mediakunst: individuele kunstenaars, galeries,
  musea,…
 • Podiumkunsten: theaterhuizen, operahuizen, musicalproducenten,
  dansgezelschappen, acteurs, dansers, (straat)theatergezelschappen,
  poppentheater,…
 • Muziek: auteurs, producenten, uitgeverijen, concertorganisatoren, concertzalen,
  festivals, muziekgroepen, instrumentenbouwers en verkopers,…
 •  Architectuur: architectuur, landschraparchitectuur, interieurarchitectuur,…
 • Cultureel roerend erfgoed: schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen,
  werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, … maar evengoed documenten,
  archiefstukken of foto’s.
 • Circuskunsten: Daaronder verstaan we clowns, goochelaars, circusgroepen,…
 • Sociaal-cultureel Volwassenenwerk: organisaties die werken rond aanpak van
  maatschappelijke thema’s en uitdagingen, levensbreed leren, de creatie van
  engagement en verbinding en het bouwen van bruggen naar wie anders is.
 • Amateurkunsten: organisaties die ondersteuning bieden aan amateurkunstenaars en
  -gezelschappen.

Je kan deze steun bekomen als je gevestigd bent in het Vlaams Gewest of Brussel.

Wat komt in aanmerking

Deze lening kan bekomen worden voor bijna alles wat betrekking heeft op cultuurwerking.

Ze kan worden gebruikt voor investeringen of als werkkapitaal voor de organisatie zelf of voor een specifiek project.

Voor volgende doeleinden kan een Cultuurkrediet evenwel niet aangewend worden:

 • Herfinanciering van bestaande schulden;
 • Financiering van beleggingen;
 • Financiering van financieel vaste activa, met uitzondering van waarborgen;
 • Financiering van fiscale en parafiscale schulden en achterstallen.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Een CultuurKrediet is een krediet vanaf € 5.000 tot maximaal € 125.000. 

De rentevoet is afhankelijk van het kredietbedrag en onder welke statuut je professioneel actief bent.  

Bedrag
€ 5.000 tot € 15.000
€ 15.001 tot € 50.000
 € 50.001 tot € 125.000
Doelgroep
culturele professionals zonder ondernemingsnummer,eenmanszaken en rechtspersonen

eenmanszaken en

rechtspersonen

enkel

rechtspersonen

Rentevoet
 • Culturele professionals zonder ondernemingsnummer en eenmanszaken: 0%,
 • Rechtspersonen: 3%
3%4%

CultuurKredieten vergen geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie. 

Aanvraagprocedure

Een CultuurKrediet wordt aangevraagd bij Hefboom, die deze opdracht van de Vlaamse overheid uitvoert. 

De beoordeling gebeurt op basis van een onderbouwd inhoudelijk en financieel plan van aanpak. Hiervoor kan je gebruik maken van de sjablonen beschikbaar bij het Cultuurloket. Ook voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan met het oog op een CultuurKrediet, kan je terecht bij het Cultuurloket

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.