CultuurKrediet

Laatst gewijzigd op 17 mrt 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Ondernemingen & organisaties uit de culturele & creatieve sector
Voor wat
financiering van investeringen, werkingskosten en projecten
Voordelige lening
van € 5.000 - € 100.000 aan 3%

Op zoek naar financiering? Bekijk ook het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, kunstenaars en organisaties actief in de culturele en creatieve sector die geen krediet (meer) kunnen krijgen bij een bank, kunnen voor zowel investeringen, werkingskosten en de realisatie van bepaalde projecten een CultuurKrediet aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 bij Hefboom. De maximale rentevoet bedraagt momenteel 3%. In sommige gevallen is het krediet zelfs renteloos.

Wie komt in aanmerking

Professionele actoren actief binnen de cultuursector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank kunnen genieten van deze lening. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn, maar evenzeer natuurlijke personen die culturele prestaties leveren tegen een vergoeding.

Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature organisaties kunnen beroep doen op een CultuurKrediet op voorwaarde dat men actief is in één van de volgende culturele sectoren:

 • audiovisuele sector;
 • boekenvak;
 • vormgeving (design, mode en grafisch);
 • gaming;
 • beeldende kunsten;
 • nieuwe mediakunst;
 • podiumkunsten;
 • muziek;
 • architectuur;
 • cultureel roerend erfgoed;;
 • circuskunsten;
 • sociaal-cultureel Volwassenenwerk;
 • amateurkunsten.

Wat komt in aanmerking

Deze lening kan bekomen worden voor bijna alles wat betrekking heeft op cultuurwerking.

Ze kan worden gebruikt voor investeringen of als werkkapitaal voor de organisatie zelf of voor een specifiek project.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Een CultuurKrediet is een krediet vanaf € 5.000 tot maximaal € 100.000. 

De rentevoet is afhankelijk van het kredietbedrag en onder welke statuut je professioneel actief bent. 

De maximale rentevoet bedraagt momenteel 3%. In sommige gevallen is je CultuurKrediet zelfs renteloos.

CultuurKredieten vergen geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie. 

Aanvraagprocedure

Een CultuurKrediet wordt aangevraagd bij Hefboom, in opdracht van de Vlaamse overheid. 

De beoordeling gebeurt op basis van een onderbouwd inhoudelijk en financieel plan van aanpak. Hiervoor kan je gebruik maken van de sjablonen beschikbaar bij het Cultuurloket. Ook voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan met het oog op een CultuurKrediet, kan je terecht bij het Cultuurloket

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Cellebroersstraat 16B
1000 Brussel
België

Contactpersoon
Ben Peeters
Telefoon
Contactpersoon
Anja Mackelberg
Telefoon
Adres

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
België