CultuurKrediet

Laatst gewijzigd op 28 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Ondernemingen & organisaties uit de culturele & creatieve sector
Voor wat
financiering van investeringen, werkingskosten en projecten
Voordelig lening
van € 5.000 - € 100.000 aan 3%

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en organisaties actief in de culturele en creatieve sector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank. Zij kunnen voor zowel investeringen, werkingskosten en de realisatie van bepaalde projecten een CultuurKrediet aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 bij Hefboom. De maximale rentevoet bedraagt momenteel 3%. In sommige gevallen is het krediet zelfs renteloos.

Wie terugbetalingsmoeilijkheden ondervindt door de coronacrisis kan een uitstel van kapitaalaflossing krijgen. Voor een CultuurKrediet kan dit maximaal 6 maanden bedragen. Dit betalingsuitstel kan je aan vragen tot uiterlijk 31 december 2020 en loopt maximaal tot 30 juni 2021.

Wie komt in aanmerking

Professionele actoren actief binnen de cultuursector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank kunnen genieten van deze lening. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn, maar evenzeer natuurlijke personen die culturele prestaties leveren tegen een vergoeding.

Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature organisaties kunnen beroep doen op een CultuurKrediet op voorwaarde dat men actief is in één van de volgende culturele sectoren:

 • audiovisuele sector;
 • boekenvak;
 • vormgeving (inclusief design en mode);
 • gaming;
 • beeldende kunsten;
 • nieuwe mediakunst;
 • podiumkunsten;
 • muziek;
 • architectuur;
 • cultureel roerend erfgoed;;
 • circuskunsten;
 • sociaal-cultureel Volwassenenwerk;
 • amateurkunsten.

Wat komt in aanmerking

Deze lening kan bekomen worden voor bijna alles wat betrekking heeft op cultuurwerking.

Ze kan worden gebruikt voor investeringen of als werkkapitaal voor de organisatie zelf of voor een specifiek project.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Een CultuurKrediet is een krediet vanaf € 5.000 tot maximaal € 100.000. 

De rentevoet is afhankelijk van het kredietbedrag en onder welke statuut je professioneel actief bent. 

De maximale rentevoet bedraagt momenteel 3%. In sommige gevallen is je CultuurKrediet zelfs renteloos.

CultuurKredieten vergen geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie. 

Aanvraagprocedure

Een CultuurKrediet wordt aangevraagd bij Hefboom, in opdracht van de Vlaamse overheid. 

De beoordeling gebeurt op basis van een onderbouwd inhoudelijk en financieel plan van aanpak. Hiervoor kan je gebruik maken van de sjablonen beschikbaar bij het Cultuurloket. Ook voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan met het oog op een CultuurKrediet, kan je terecht bij het Cultuurloket

Contact

Adres

Vooruitgangstraat 333/5
1030 Brussel
België

Contactpersoon
Ben Peeters
Telefoon
Adres

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
België