Mogelijke financieringsbronnen

Family, friends and fans

Bij gebrek aan voldoende eigen middelen kan je in eerste instantie trachten om mensen uit jouw omgeving (de zogenaamde Family, Friends & Fools) bij jouw project te betrekken en hen te overtuigen om geld ter beschikking te stellen.

Medeaandeelhouder worden

Dit kan ten eerste door hen medeaandeelhouder te maken: zo worden zij mede-eigenaar van uw onderneming en zorgen zij mee voor eigen inbreng.

 

Overheidssteun

Het Vriendenaandeel stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om geld te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen.

Tax Shelter voor startende ondernemingen stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om in het kapitaal van startende ondernemingen te investeren.

Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven) stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om in het kapitaal van bestaande ondernemingen te investeren.

 

Geld lenen

Een andere mogelijkheid is dat deze personen het geld aan de ondernemer lenen: deze middelen zullen door andere schuldeisers als quasi eigen vermogen worden beschouwd indien de geldschieter deze lening ‘achtergesteld’ verklaart t.o.v. deze schuldeisers. Belangrijk is steeds om hierbij op voorhand goede afspraken te maken.

Een achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie van de onderneming als één van de laatste in de rij van verplichtingen (net voor het terugbetalen van het maatschappelijk kapitaal) wordt terugbetaald. Het voordeel is dat dit type leningen wordt aanzien als quasi eigen vermogen in plaats van vreemd vermogen, wat een betere voorstelling van de verhouding tussen eigen middelen en vreemd vermogen geeft (hogere solvabiliteitsratio). Hierdoor daalt het risico voor de andere schuldeisers en wordt het klassiek bankkrediet toegankelijker. Zowel de winwinlening als de leningen van PMV zijn achtergestelde leningen.

 

Overheidssteun

De Winwinlening stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om geld te ontlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

 

Private initiatieven die aan matchmaking doen

Wanneer je in jouw directe omgeving niet kunt terugvallen op een investeerder bestaan er private initiatieven die optreden als tussenpersoon. Hierbij 2 voorbeelden:

  • Business Angels Netwerken (BAN's) zijn netwerken die business-angels groeperen die bereid zijn om te investeren in bepaalde projecten. Deze netwerken investeren niet maar bemiddelen tussen BA en onderneming. In Vlaanderen is het netwerk BAN Flanders actief.
  • The Harbour is een funding agency voor ambitieuze kmo's, groeiende ondernemingen en gemotiveerde scale-ups, die zich profileert als sparringpartner en matchmaker tijdens de financieringszoektocht.
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: