Kredieten voor sociale en duurzame projecten

Laatst gewijzigd op 5 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
financiering van sociale en duurzame projecten
Voordelige lening
de rentevoet varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Hefboom verschaft kredieten aan organisaties en ondernemingen die sociale impact nastreven. Het gaat om overbruggingskredieten (voor subsidies), investeringskredieten en bedrijfskapitaalkredieten. ​​​​​​De jaarlijkse rentevoet is marktconform en hangt af van de kredietvorm, de looptijd en het risico.

Hefboom is een cvba/vzw die financiering, managementadvies en diensten verleent aan projecten en organisaties die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Daarvoor werkt Hefboom samen met verschillende partners en overheden. Zo cofinanciert het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) kredieten van Hefboom voor projecten in het kader van sociale tewerkstelling. Hefboom kan ook gebruik maken van de EaSI-waarborg in het kader van het Europese programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) voor het waarborgen van kredieten aan sociale ondernemers.

Wie terugbetalingsmoeilijkheden ondervindt door de coronacrisis kan een uitstel van kapitaalaflossing krijgen bij Hefboom. Dossier per dossier wordt bekeken wat nodig is. Momenteel bedraagt het uitstel maximum 6 maanden. De aanvraag voor betalingsuitstel kan tot uiterlijk 30 november 2020 worden aangevraagd, maar het loopt maximaal tot het einde van het jaar. 

Wie komt in aanmerking

Deze financiering richt zich tot organisaties en ondernemingen in de social-profit en non-profit:

 • De sociale economie: beschutte en sociale werkplaatsen, lokale diensten economie, coöperaties, leer- en werkervaringsprojecten, sociale verhuurkantoren, huisvesting, kringwinkels, …;
 • Organisaties werkzaam in welzijn, zorg, gezondheid en gelijke kansen: integratie van minderheden, kind en gezin, jeugd- en gehandicaptenzorg, armoedebestrijding, gezondheidszorg, kinderopvang, huisvesting, …;
 • Culturele en sociaal-culturele organisaties: culturele instellingen, verenigingen, sociaal-cultureel werk;
 • Ecologie en duurzame innovatie: mobiliteit, hernieuwbare energie, milieu, sociale innovatie, community supported agriculture (csa), community land trust (clt), cohousing.

Hefboom sluit hierbij geen organisatievormen uit.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Kredietvormen

Hefboom financiert:

 • overbrugging subsidies (Vlaamse subsidies, Europese subsidies, lokale subsidies,…);
 • voorfinanciering vakantiegeld of eindejaarspremie;
 • werkingsmiddelen of werkkapitaal (bedrijfskapitaal);
 • aankoop, renovatie of verbouwing van gebouwen;
 • aankoop inrichting, materiaal of machines;
 • aankoop rollend materiaal zoals auto’s, bestelwagens, vrachtwagens,…
Voorwaarden

Hefboom hanteert marktconforme financieringsvoorwaarden die afhankelijk zijn van de kredietvorm, de looptijd en het eventuele risico. Hierbij wel al een paar belangrijke kenmerken:

 • er kan tot ongeveer € 800.000 worden geleend, voor grotere bedragen werkt Hefboom samen met partners;
 • ​​​​​​de jaarlijkse rentevoet is marktconform en hangt af van de kredietvorm, de looptijd en het risico;
 • kredieten van Hefboom vergen waarborgen;
 • Hefboom rekent dossierkosten aan;
 • afhankelijk van het soort krediet wordt er terugbetaald via maandelijkse aflossingen of via een éénmalige terugbetaling;
 • in sommige gevallen is het mogelijk een aflossingsvrije periode te hebben voor kapitaal.
De-minimis

Kredieten die gecofinancierd worden door het SIFO vallen onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Vul het contactformulier in op de website hefboom.be/financiering/sociale-en-duurzame-projecten of contacteer Liesbet Loeys of Anja Mackelberg van Hefboom.