Kredieten voor sociale en duurzame projecten

Laatst gewijzigd op 16 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
financiering van sociale en duurzame projecten
Voordelige leningen
de rentevoet varieert per instrument

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Hefboom verschaft kredieten aan projecten, organisaties en ondernemingen die financiering nodig hebben om hun maatschappelijk doel te realiseren. Sociale en duurzame projecten hebben een positieve impact op onze samenleving, en dit zowel in sociaal, ecologisch als economische opzicht. Het gaat om overbruggingskredieten (voor subsidies), investeringskredieten en bedrijfskapitaalkredieten. ​​​​​​De jaarlijkse rentevoet is marktconform en hangt af van de kredietvorm, de looptijd en het risico.

Hefboom is een cvba/vzw die financiering, managementadvies en diensten verleent aan projecten en organisaties die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Daarvoor werkt Hefboom samen met verschillende partners en overheden. Zo cofinanciert het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) kredieten van Hefboom voor projecten in het kader van sociale tewerkstelling. Hefboom kan ook gebruik maken van de EaSI-waarborg in het kader van het Europese programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) voor het waarborgen van kredieten aan sociale ondernemers.

Wie komt in aanmerking

Deze financiering richt zich tot organisaties en ondernemingen in de social-profit en non-profit:

 • sociale economie: maatwerkbedrijven, lokale diensten economie, leer- en werkervaringsprojecten,…
 • sector van welzijn, zorg, gezondheid en gelijke kansen: integratie van minderheden, kind en gezin, jeugd- en gehandicaptenzorg, armoede, kinderopvang,…;
 • ecologie en duurzame innovatie: circulaire economie, kringwinkels, mobiliteit, hernieuwbare energie, milieu, sociale innovatie, biolandbouw, community supported agriculture (csa),...
 • inclusieve en sociale huisvesting: community land trust (clt), vormen van samenhuizen zoals cohousing, inclusief en coöperatief wonen,… 

Hefboom sluit hierbij geen organisatievormen uit.

Je kan deze steun bekomen als je gevestigd bent in het Vlaams Gewest of Brussel. 

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Kredietvormen

Hefboom beschikt over 3 kredieten:

 • Investeringskrediet op middellange of lange termijn (tot 20 jaar): voor de aankoop en renovatie van vastgoed, investeringen in energiezuinig maken van gebouwen, voor inrichting, aankoop van materiaal, machines of installaties. Ook investeringen in duurzame mobiliteit (elektrische fietsen, voertuigen, bestelwagens, …) zijn hier mogelijk.
 • Bedrijfskapitaalkrediet (tot 10 jaar): voor de financiering van het werkkapitaal van je onderneming. Het is een interessante tool voor ondernemingen waarbij de tijd tussen productie en verkoop zeer lang is, om de betalingstermijnen tussen leveranciers en klanten te overbruggen of voor de voorfinanciering van bv. eindejaarspremies en vakantiegeld. 
 • Overbruggingskrediet op korte termijn (tot 1 jaar): om de periode te overbruggen van de toekenning van lokale, regionale, federale of zelfs Europese subsidies tot wanneer je ze effectief ontvangt. Je kan ook een overbruggingskrediet aangaan voor toekomstige gegarandeerde inkomsten.
Voorwaarden

Hefboom hanteert marktconforme financieringsvoorwaarden die afhankelijk zijn van de kredietvorm, de looptijd en het eventuele risico. Hierbij wel al een paar belangrijke kenmerken:

 • er kan tot ongeveer € 800.000 worden geleend, voor grotere bedragen werkt Hefboom samen met partners;
 • ​​​​​​de jaarlijkse rentevoet is marktconform en hangt af van de kredietvorm, de looptijd en het risico;
 • kredieten van Hefboom vergen waarborgen;
 • Hefboom rekent dossierkosten aan;
 • afhankelijk van het soort krediet wordt er terugbetaald via maandelijkse aflossingen of via een éénmalige terugbetaling;
 • in sommige gevallen is het mogelijk een aflossingsvrije periode te hebben voor kapitaal.
De-minimis

Kredieten die gecofinancierd worden door het SIFO vallen onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis

Aanvraagprocedure

Voor meer informatie en een aanvraag kan je contact opnemen met een kredietconsulent van Hefboom vermeld bij elk krediet:

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.