Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt schriftelijk – de indienmomenten zijn af te stemmen met de speerpuntcluster.

De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Er wordt aangeraden om in een vroeg stadium contact op te nemen met de speerpuntcluster om projectideeën en volgende stappen te bespreken. 

De timing van de indiening en evaluatie van de projectaanvragen volgt de timing van de projectwerking van de speerpuntcluster. Deze timing wordt jaarlijks in onderling overleg tussen de speerpuntcluster en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) vastgelegd. Als je een projectidee hebt dat past binnen het voorgestelde projectkader, neem je best zo snel mogelijk contact op met de speerpuntcluster om de data voor indienen te kennen.

Gebruikte afkortingen in de documententitels hieronder:

  • COOCK = Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding
  • ICON = Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek

Documenten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail