Welke subsidies worden vrijgesteld van belasting?

Publicatiedatum
Zijn bepaalde subsidies vrijgesteld van vennootschaps- of personenbelasting? We krijgen de vraag vaak. Wanneer je als onderneming van de overheid een subsidie ontvangt moet je een aanzienlijk deel hiervan via de belastingen terugbetalen aan de federale overheid. Gelukkig hebben een aantal wetten ervoor gezorgd dat je een vrijstelling van belasting kan krijgen.
belastingen

Ja, subsidies worden belast...

Binnen de vennootschaps- en personenbelasting geldt het principe dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid (zowel regionale, federale als Europese subsidies) wordt belast als een opbrengst

...maar heel wat gewestelijke subsidies worden vrijgesteld!

Omdat subsidies vooral gewestelijke materie is en belastingen nog steeds federale inkomsten zijn, heeft men deze anomalie gelukkig via een aantal wetten rechtgezet. Heel wat gewestelijke subsidies genieten ondertussen van een vrijstelling in de vennootschapsbelasting, en soms ook in de personenbelasting.

Gewestelijke innovatiesteun is vrijgesteld

Bepaalde gewestelijke innovatiesteun is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Bij VLAIO gaat het om deze O&O-subsidies: Ontwikkelingsproject, Onderzoeksproject, Baekeland-mandaten, Innovatiemandaten (enkel fase 2) en Ontwikkelingsproject op pilootschaal (enkel het bedrijfsdeel).

Gewestelijke investeringssteun is vrijgesteld

Kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving toegekend worden, zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Bij VLAIO geldt deze vrijstelling momenteel voor de investeringssteun via de Ecologiepremie+, Strategische ecologiesteun en Strategische transformatiesteun (enkel investeringssteun).

Ook de subsidie Ecologisch en veilig transport is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat alle steun die werd aangevraagd door de onderneming investeringssteun is die geboekt wordt op het activa van de balans. 

Gewestelijke hinderpremies zijn vrijgesteld

Gewestelijke premies ter compensatie van hinder door openbare werken, zijn vrijgesteld. Deze vrijstelling is van toepassing is op zowel zelfstandigen in de personenbelasting als ondernemingen in de vennootschapsbelasting. 

Deze VLAIO maatregelen genieten van deze vrijstelling: Hinderpremie, Sluitingspremie, en Inkomenscompensatievergoeding.  

Gewestelijke tewerkstellings- en beroepsoverstappremies zijn vrijgesteld

Ook bepaalde gewestelijke tewerkstellings- en beroepsoverstappremies zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting indien de steun werd verkregen door een kmo. Voorbeelden zijn de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor werknemers, de VOP voor zelfstandigen en de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

VLAIO beschikt momenteel niet over steunmaatregelen die hieraan beantwoorden. De kmo-groeisubsidie voor 'aanwerving' komt hiervoor niet in aanmerking.

Delen: