Structuur dak London foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject op pilootschaal

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Sinds 1 januari 2019 opgenomen in de subsidie ontwikkelingsproject.

In 't kort

VLAIO lanceert een oproep voor ontwikkelingsprojecten op pilootschaal. Het doel is om ervaring op te bouwen over de praktische implementatie van steunverlening aan de latere fase van het innovatietraject van bedrijven.

De focus van deze oproep ligt op projecten gericht op pilootschaal/demo-activiteiten die op niveau van een individueel bedrijf worden uitgevoerd en ook deze binnen een samenwerking tussen twee of meerdere bedrijven. Dit betekent dat er voldoende maturiteit voorhanden is bij de start van het project (vb. proof of concept op kleinere schaal) maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met economische activiteit in het Vlaamse Gewest
Voor wat?
personeels- en andere kosten gerelateerd aan een ontwikkelingsproject
Bedrag
subsidie 25 tot 50% van de projectbegroting met een minimum begroting equivalent aan een steun van € 100.000

Delen:

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail