In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Zelfstandigen en micro-ondernemingen kunnen bij het Participatiefonds Vlaanderen een subsidie bekomen van € 82,42 per kalenderdag (2019) bij tijdelijke sluiting ingevolge hinder openbare werken.

Nieuwe hinderpremie is van kracht!

Op 1 juli 2017 werd deze maatregel vervangen door de nieuwe hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken. Deze nieuwe maatregel is enkel van toepassing voor hinder door werken die gestart zijn na 1 juli.

Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de inkomenscompensatie nog altijd aangevraagd worden.

Samengevat

Voor wie?
zelfstandigen en micro-ondernemingen
Voor wat?
sluiting ingevolge hinder openbare werken
Bedrag
€ 82,42 per kalenderdag dat wordt gesloten

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail