vlaio-loading-full

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 29 sep 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
starten als zelfstandige met een arbeidshandicap
Voor wat
ter compensatie van het rendementsverlies
Subsidie
van 20 tot 40 % van het referteloon voor 20 tot 40 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

De VOP is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die hetzij een werknemer is of een zelfstandige. Dit om de integratie van die persoon in het arbeidscircuit te bevorderen. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als bijberoep kunnen een VOP aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Als zelfstandige kan men een VOP voor zichzelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Hier wordt enkel de VOP toegelicht voor zover deze aan zelfstandigen wordt uitbetaald. Meer informatie over de VOP voor werknemers kan je terugvinden bij Ondersteuningsmaatregelen voor werknemers met een arbeidshandicap of op de website van de VDAB (Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers).

De VOP voor zelfstandigen kan toegekend worden voor bepaalde duur (2 jaar) en onbepaalde duur (5 jaar en verlengbaar). De VOP voor zelfstandigen van bepaalde duur wordt toegekend als je arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem tijdelijk is of de prognose onduidelijk.

Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze regeling is ook in 2021 geldig.

Wie komt in aanmerking

De VOP kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep is geworden als vermeld in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

De VOP kan worden toegekend aan de zelfstandige in hoofdberoep die na 1 oktober 2008 een persoon met arbeidshandicap is geworden als die personen recht hebben op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en voorheen geen erkenning hadden voor een tegemoetkoming om de tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden te bevorderen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een van zijn rechtsvoorgangers.

Omvang steun

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 september 2021 bedraagt dat GGMMI € 1.658,23.

Deze tabel toont hoe de VOP van onbepaalde duur berekend wordt:

 
Berekening VOP
Berekening VOP per kwartaal
Kwartaal: 1 - 5

40% x (GGMMI x 3)

€ 1.989,88 

Kwartaal: 6 - 20

20% x (GGMMI x 3)

€ 994,94

Voor de VOP van bepaalde duur geldt een percentage van 20%.

Verlenging voor 5 jaar

Voor de VOP van onbepaalde duur kan de zelfstandige een verlenging aanvragen voor 5 jaar. Om de verlenging te ontvangen dien je een gemotiveerde aanvraag in, ten vroegste in het voorlaatste kwartaal van jouw huidige premie. Het Departement Werk en Sociale Economie verwittigt je via e-mail wanneer je de aanvraag kan indienen.

Voor de VOP van bepaalde duur kan eveneens een verlenging aangevraagd worden. De zelfstandige moet daarvoor ook een verlenging van het VOP-recht aanvragen bij VDAB. Wordt de arbeidsbeperking van de zelfstandige permanent? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een VOP van onbepaalde duur.

Verhoging tot 60%

De VOP kan verhoogd worden tot maximaal 60% van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

Om de verhoging te ontvangen moet de zelfstandige:

  • al een VOP krijgen;
  • in zijn aanvraag motiveren waarom het bedrag van die premie niet volstaat.

De VOP wordt beschouwd als een belastbaar inkomen in de personenbelasting. In de vennootschapsbelasting wordt ze vrijgesteld van belastingen.

Aanvraagprocedure

Als zelfstandige kan je de VOP voor jezelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Wil je als zelfstandige de VOP voor jezelf aanvragen, laat dan eerst je beperking erkennen en vraag het recht aan op deze maatregel bij VDAB. Volg daarbij het stappenplan van VDAB

Heb je het recht van VDAB gekregen? Dan kan je de VOP-premie aanvragen. Meer informatie kan je vinden op Vlaamse ondersteuningspremie - Aanvragen en opvolgen:

Schematisch:

  • Attest op leefbaarheid (indien minder dan 1 jaar zelfstandig);
  • Laatst ontvangen aanslagbiljet (indien meer dan 1 jaar zelfstandig). 

Er is voldoende bedrijfsactiviteit zolang het netto belastbaar inkomen hoger is dan € 13.500 (op jaarbasis).

Departement Werk en Sociale Economie (WSE) is bevoegd voor de behandeling van nieuwe aanvragen. Voor de beoordeling van de arbeidshandicap zelf, en het percentage en de duurtijd van de premie, zal het departement een beroep blijven doen op het onderzoek van de VDAB. De betaling van de premie gebeurt dan weer door het departement WSE.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.