Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 3 jul 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandige starters met een arbeidshandicap
Voor wat
ter compensatie van het rendementsverlies
Subsidie
van 20 tot 40% van het referteloon voor 20 tot 40 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) kon onder bepaalde voorwaarden aangevraagd worden door een zelfstandige in hoofd- of in bijberoep die een door VDAB erkende arbeidshandicap heeft. De premie compenseerde de eventuele extra kosten of de lagere productiviteit die samengaan met de arbeidsbeperking. 

Wie komt in aanmerking

De VOP kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep is geworden of die als (toen) ‘bestaande’ zelfstandige een erkende arbeidshandicap heeft gekregen na 1 oktober 2008.

Omvang steun

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 december 2022 bedraagt dat GGMMI € 1.954,99.

Deze tabel toont hoe de VOP van onbepaalde duur berekend wordt:

 
Berekening VOP
Berekening VOP per kwartaal
Kwartaal: 1 - 5

40% x (GGMMI x 3)

€  2.345,99

Kwartaal: 6 - 20

20% x (GGMMI x 3)

€ 1.172,99

Voor de VOP van bepaalde duur geldt een percentage van 20%.

Er is een simulator gemaakt om te zien of je in aanmerking komt en om een indicatie te geven van het bedrag.

Verlenging voor 5 jaar

Voor de VOP van onbepaalde duur kan de zelfstandige een verlenging aanvragen voor 5 jaar. Om de verlenging te ontvangen dien je een gemotiveerde aanvraag in, ten vroegste in het voorlaatste kwartaal van jouw huidige premie. Het Departement Werk en Sociale Economie verwittigt je via e-mail wanneer je de aanvraag kan indienen.

Voor de VOP van bepaalde duur kan eveneens een verlenging aangevraagd worden. De zelfstandige moet daarvoor ook een verlenging van het VOP-recht aanvragen bij VDAB. Wordt de arbeidsbeperking van de zelfstandige permanent? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een VOP van onbepaalde duur.

Verhoging tot 60%

De VOP kan verhoogd worden tot maximaal 60% van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

Om de verhoging te ontvangen moet de zelfstandige:

  • al een VOP krijgen;
  • in zijn aanvraag motiveren waarom het bedrag van die premie niet volstaat.

De VOP wordt beschouwd als een belastbaar inkomen in de personenbelasting. In de vennootschapsbelasting wordt ze vrijgesteld van belastingen.

Aanvraagprocedure

Om als zelfstandige de VOP voor jezelf aan te vragen moet je de volgende stappen zetten:

  1. In een eerste stap moet je de arbeidsbeperking laten erkennen door de VDAB. Volg daarvoor het volgende stappenplan.
    Indien je arbeidshandicap werd erkend toen je nog een werknemer was, dan moet geen nieuwe erkenning aanvragen bij de VDAB. Je moet wel opnieuw de VOP aanvragen omdat je als zelfstandige je eigen werkgever geworden bent.

     
  2. In een tweede stap kan je de VOP online aanvragen via het e-loket van het Departement Werk en sociale economie.

Ben je al langer dan 1 jaar zelfstandig? Dan moet jouw netto belastbaar inkomen op jaarbasis minstens € 13.500 bedragen. Het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting dient als bewijs.

Voor inkomsten uit 2020 en 2021 wordt rekening gehouden met de coronaperiodes. Je netto belastbaar inkomen voor 2020 moet minstens € 2.812 bedragen. Je netto belastbaar inkomen voor 2021 moet minstens € 4.500 bedragen.

Ben je minder dan 1 jaar zelfstandig? Gebruik dan een ‘attest op leefbaarheid’. Je kunt dat attest opvragen bij VLAIO, via info@vlaio.be of telefonisch (0800 20 555).
Het attest kan worden afgeleverd op voorwaarde dat het belastbare nettobedrijfsinkomen van de zelfstandige activiteit tijdens het kwartaal van de aanvraag en tijdens de vier volgende kwartalen hoger is of geraamd wordt dan € 13.500.

Bij reeds goedgekeurde dossiers:

Als jouw netto belastbaar inkomen te laag is in een bepaald jaar, wordt de betaling van de VOP voor dat jaar opgeschort en verrekend. Wanneer het netto belastbaar inkomen van € 13.500 niet gerealiseerd wordt omwille van ziekte of stopzetting, wordt er rekening gehouden met deze periodes bij het bepalen van de grens van het netto belastbaar inkomen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.