Winkelstraat in Gent met openbare werken aan de gang

Hinderpremie

Terug naar Aanvraagprocedure

Je ondervindt ernstige hinder door werken waardoor je moet sluiten?

Hiervoor moet je je zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie die kan volgen op een hinderpremie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitingspremie aanvragen die in deze specifieke gevallen niet volgt op een hinderpremie.

Ook deze aanvraag van de sluitingspremie gebeurt online via onze webapplicatie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting van de getroffen vestiging worden ingediend.

Wat?

De sluitingspremie ondersteunt kleine ondernemers die omwille van ernstige hinder door werken hun activiteiten tijdelijk dienen stop te zetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt.

Voorwaarden

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Andere voorwaarden zijn:

  • Maximum 9 werknemers in dienst
  • Vaste openingsuren
  • Ernstige hinder door wegenwerken:
    • de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
    • de werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2;
    • de werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.

Dit zijn de basisvoorwaarden voor de hinderpremie rond aanvaardbare activiteit, openingstijden en ernstige hinder. Deze gelden ook voor het toekennen van de sluitingspremie.

Bedrag

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag en krijg je vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting.

De sluitingspremie kan per onderneming maximaal voor de duur van de hinderperiode worden toegekend. De sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen. Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als je langer gesloten blijft, kan je dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

Wanneer de getroffen vestiging op weekbasis minder dan 5 dagen open is, kan de sluitingspremie alleen worden toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dergelijk geval kan de sluitingspremie dus niet voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode worden toegekend.

Een voorbeeldje

Een bakker is niet bereikbaar en moet zijn zaak 90 dagen sluiten door openbare werken:

Schema voorbeeld sluitingspremie

Aanvraagprocedure

Je werd geselecteerd voor een hinderpremie en hebt 2000 euro ontvangen? Dan kan je ook online een sluitingspremie aanvragen via de webapplicatie van de hinderpremie. Dit kan op zijn vroegst op de startdatum van de werken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Opgelet: Niet-btw-plichtige ondernemingen die een vrij beroep uitoefenen kunnen de webapplicatie niet gebruiken. Als zij een sluitingspremie wensen aan te vragen, dienen zij zich aan te melden via hinderpremie@vlaio.be.

Vervolgstappen

De ingevulde gegevens en sluitingsperiode worden systematisch gecontroleerd en geverifieerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bij een ongunstige beslissing over de aanvraag, stelt het agentschap de onderneming schriftelijk in kennis en motiveert de weigering.

In tegenstelling tot de hinderpremie, wordt de sluitingspremie steeds na de start van de ernstige hinder door werken toegekend.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail