Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)

Laatst gewijzigd op 2 dec 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
aanwerving van langdurig werkzoekenden (min. 2 j)
Subsidie
van € 1.250 na 3 maanden en € 3.000 na 12 maanden tewerkstelling

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die een werknemer aanwerven in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende, kunnen genieten van een premie van maximum € 4.520. Deze langdurige werkzoekende dient op het einde van het kwartaal van indiensttreding wel te behoren tot de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar.

Deze aanwervingsincentive (AWI) heeft tot doel de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) te maken.

Deze maatregel trad in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever, uit zowel de private als publieke sector (incl.vzw's), die een werknemer tewerkstelt in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest komt in aanmerking voor deze premie.
Ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen beroep doen op deze maatregel.

Werknemer

De werkgever kan genieten van deze premie als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de werknemer is 2 jaar ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende (op het ogenblik van indiensttreding);

  • de werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar (op het einde van het kwartaal van indiensttreding);

  • de werknemer wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming);

  • de werknemer is nog  niet langer dan 3 maanden in dienst;

  • deze arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1 januari 2017.

Werknemers met een uitzendcontract, een contract als flexi-jobwerknemer of een contract als gelegenheidswerknemer komen niet in aanmerking.

Ook werknemers met een tewerkstellingspercentage van minder dan 30% komen ook niet in aanmerking.

Omvang steun

De incentive wordt uitgekeerd in twee schijven:

  • een eerste schijf van € 1.250 wanneer de werknemer gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;

  • een tweede schijf van € 3.000 wanneer de werknemer gedurende twaalf maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.

Bij deeltijdse tewerkstelling worden volgende regels gevolgd:

  • bij een tewerkstelling van minder dan 30% wordt er geen subsidie betaald;

  • een tewerkstelling tussen 30% en 80%, geeft recht op een subsidie van 60% van het maximum (vb. € 750 en € 1800);

  • een tewerkstelling van 80% of meer, geeft recht op een subsidie van 100%.

Cumulatie

Werkgevers kunnen de incentive voor dezelfde werknemer niet cumuleren met:

De maatregel mag wel worden gecombineerd met: 

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De incentive kan alleen online aangevraagd worden. Op deze pagina vind je ook een online stappenplan.