Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)

Laatst gewijzigd op 24 apr 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
aanwerving van langdurig werkzoekenden (min. 2 j)
Subsidie
van € 1.250 na 3 maanden en € 3.000 na 12 maanden tewerkstelling

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers (incl. vzw's) die een werknemer aanwerven, die minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende, in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, kunnen genieten van een premie van maximum € 4.520. Deze langdurig werkzoekende dient op het einde van het kwartaal van indiensttreding wel te behoren tot de leeftijdscategorie van 25 tot 58 jaar.

Deze aanwervingsincentive (AWI) heeft tot doel de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) te maken.

Vanaf 1 oktober 2023 wordt deze premie vervangen door een nieuwe 'Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente duurzame werkervaring':
1. De vermindering bedraagt € 1.000 per kwartaal voor het kwartaal van de indiensttreding en de 3 daaropvolgende kwartalen.
2. De doelgroep zijn de werkzoekenden die minstens 2 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkend werkzoekenden, met een leeftijd van 25 tot en met 58 jaar oud (op de laatste dag van het kwartaal). 
De voorwaarden zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. Er worden bovendien een aantal overgangsbepalingen voorzien. We houden je op de hoogte via de Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.
 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever, uit zowel de private als publieke sector (incl. vzw's), die een werknemer tewerkstelt in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest komt in aanmerking voor deze premie.
Ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen beroep doen op deze maatregel.

Werknemer

De werkgever kan genieten van deze premie als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de werknemer is 2 jaar ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende (op het ogenblik van indiensttreding);

  • de werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 58 jaar (op het einde van het kwartaal van indiensttreding);

  • de werknemer wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming). Een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst, kan enkel als deze overeenkomsten van bepaalde duur gangbaar zijn in de organisatie;

  • de werknemer is nog niet langer dan 3 maanden in dienst;

Werknemers met een uitzendcontract, een contract als flexi-jobwerknemer of een contract als gelegenheidswerknemer komen niet in aanmerking.

Ook werknemers met een tewerkstellingspercentage van minder dan 30% komen ook niet in aanmerking.

Omvang steun

De incentive wordt uitgekeerd in twee schijven:

Tewerkstellingspercentage
< 30%
30 - 80%
> 80%
eerste schijf
/ € 750 € 1.250
tweede schijf 
/ € 1.800 € 3.000

 

Cumulatie

Werkgevers kunnen de incentive voor dezelfde werknemer niet cumuleren met:

  • een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen);
  • een vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie;
  • een loonincentive voor invoegbedrijven.

De maatregel mag wel worden gecombineerd met: 

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De incentive kan alleen online aangevraagd worden. Op deze pagina vind je ook een online stappenplan.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

De aanwervingsincentive wordt vrijgesteld van belastingen in de vennootschapsbelasting. Voor eenmanszaken is de premie een belastbaar beroepsinkomen in de personenbelasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.