Hoe financier ik mijn zaak? 5 VLAIO-tips

Publicatiedatum
Wie een bedrijf wil oprichten, gaat op zoek naar centen. Maar hoeveel financiering heb je precies nodig? En waar vind je die? Hoe breng je je financieringsbehoefte in kaart? Waarom zou je een financieel plan opstellen? We hebben een gesprek met VLAIO financieringsexpert Iris Detavernier.
financieringsbehoefte

Tip 1: Bepaal bij aanvang hoeveel geld je nodig hebt

‘Als je je eigen bedrijf wilt opstarten, heb je financiering nodig. Hoeveel financiering je nodig hebt, wordt weergegeven als ‘de financieringsbehoefte’. Het bepalen van je financieringsbehoefte is cruciaal voor elke ondernemer. 

Waarom? Ten eerste, kapitaal ophalen – in welke vorm dan ook – is een tijdrovend proces. Je kan dus best al bij de start van je zaak jouw financieringsbehoefte op korte, middellange en lange termijn bepalen. Het is immers erg vervelend vlak na je opstart opnieuw op zoek te moeten naar centen omdat je je financieringsbehoefte verkeerd had ingeschat. 

Daarom raad ik starters aan om alles goed te overdenken: je moet bijvoorbeeld behalve aanvangsinvesteringen(zoals je gebouw, materiaal en voertuigen) ook de kosten van je bedrijfscyclus tijdens de eerste exploitatiejaren in rekening brengen. Denk maar aan grondstoffen, voorraden, bestellingen, kasgeld, … 

Ook is het aantrekken van kapitaal niet goedkoop. Zo betaal je bijvoorbeeld rente in geval van een (al dan niet achtergestelde) lening of sta je een deel van je aandelen af. Dan moet je er wel zeker van zijn dat je niet te veel geld ophaalt.’

Iris Detavernier

Hoeveel financiering je nodig hebt, wordt weergegeven als ‘de financieringsbehoefte'. Het bepalen van je financieringsbehoefte is cruciaal voor elke ondernemer.

Iris Detavernier
VLAIO bedrijfsadviseur

Tip 2: Start met een ondernemingsplan op te stellen 

‘Ik raad (startende) ondernemers aan om een business- en financieel plan op te maken. In zo'n plan beschrijf je als ondernemer gedetailleerd jouw plannen, zoals je product of dienst, de prijs en de verwachte winst.

VLAIO biedt hiervoor een handig hulpmiddel aan om de organisatorische en financiële haalbaarheid van je zaak in kaart te brengen. Zo verhoog je de slaagkansen van je bedrijf. Het Startkompas kun je hier bekijken en/of downloaden. Ook kun je beroep doen op onze vele advies- en coachingtrajecten voor hulp bij opmaken business- en financieel plan.'

Het Startkompas is een handig hulpmiddel om de organisatorische en financiële haalbaarheid van je zaak in kaart te brengen.

Iris Detavernier
Iris Detavernier
VLAIO bedrijfsadviseur

Tip 3: Maak werk van een goed doordacht financieel plan

‘In de praktijk merk ik dat veel ondernemers slechts een rudimentair businessplan opstellen. Een onontbeerlijk onderdeel van het businessplan is nochtans het financieel plan. Uit dit plan zal blijken of het businessplan ook financieel haalbaar is. Het is dus de vertaalslag van het businessplan. 

Dankzij een financieel plan krijg je als startende ondernemer - en jouw mogelijke investeerders – beter inzicht in je financieringsbehoeften op korte, middellange en lange termijn. Bovendien zal een financieel plan er ook voor zorgen dat je steviger in je schoenen staat wanneer je met externe kredietverleners moet gaan praten. Een sterk financieel plan omvat dan ook minstens een balans, resultatenrekening en kasplan. In een kasplan kan je op jaarbasis nauwkeurig je omzet en kosten inschatten en je inkomsten en uitgaven opvolgen.'

Iris Detavernier

Algemeen kun je stellen dat het belangrijk is te streven naar een gezond financieel evenwicht, zowel in de looptijden (korte en lange termijn) als in de financieringsbronnen (eigen en vreemde middelen).'

Iris Detavernier
VLAIO bedrijfsadviseur

Tip 4: Zorg voor voldoende eigen middelen

‘Het is aan te raden om eigen middelen aan te wenden voor de realisatie van je ondernemersdroom. Want jouw eigen inbreng is cruciaal om externe financiering te krijgen. Het is jouw buffer om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen. En het zegt ook iets over de risico’s die jij als ondernemer bereid bent te nemen en over het vertrouwen dat je hebt in het slagen van je zaak. Heb je voldoende eigen middelen, moet je ook minder lenen en sta je steviger in je schoenen. Het is dus primordiaal om te bepalen hoeveel middelen je als startende ondernemer zelf in je onderneming kan investeren.
 

 

Kom naar een zitdag Financiering & Subsidies

Ben je op zoek naar financiering voor de start van je onderneming of een nieuw project? Of plan je bijkomende investeringen om je verdere groei te ondersteunen? Wil je weten voor welke subsidies jouw project in aanmerking komt? Maak dan tijdens de zitdag in Hasselt (8/11) of Gent (14/12) een afspraak met een expert van VLAIO en/of PMV en ontdek welke mogelijkheden de overheid je kan bieden. 

 

Tip 5: Ga op zoek naar de juiste externe financiering

‘Voor de meeste startende ondernemers zal eigen inbreng niet volstaan. Je zal dus waarschijnlijk een beroep moeten doen op een combinatie van verschillende middelen. De meest voor de hand liggende externe middelen zijn een banklening of een achtergestelde lening. Hoeveel je kunt lenen, zal niet alleen afhangen van hoeveel eigen middelen je zelf kunt investeren, maar vooral van hoeveel je kunt terugbetalen

Je kan je eigen vermogen ook spijzen door kapitaal van externe investeerders. Dit kan via verschillende formules, denk maar aan FINMIX, crowdfunding of de winwinlening

Om te bepalen wat mogelijk is voor jouw ondernemersproject, ga je best te rade bij een expert. Dit kan je boekhouder zijn, maar je kan ook te rade gaan bij een VLAIO bedrijfsadviseur of een afspraak maken tijdens een VLAIO zitdag.

Algemeen kun je stellen dat het belangrijk is te streven naar een gezond financieel evenwicht, zowel in de looptijden (korte en lange termijn) als in de financieringsbronnen (eigen en vreemde middelen).'

 

VLAIO tips voor ondernemers

Onze bedrijfsadviseurs geven je raad over alle aspecten van het runnen van een bedrijf. Lees hier hoe VLAIO en haar partners advies en ondersteuning op maat van jouw bedrijf bieden. 

Met onze tips willen we jou als ondernemer inspireren en informeren. Je vindt alle VLAIO tips verzameld op www.vlaio.be/VLAIOtips.

Abonneer je hier op onze VLAIO nieuwsbrief en ontvang elke 2 weken de nieuwste tips rechtstreeks je mailbox.

 

Andere data van zitdagen

Zitdagen merken, modellen en octrooien

Zitdagen financiering & subsidies

Delen: