bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Extra financiering nodig?

Nu je een kasplan hebt opgemaakt, weet je ook hoeveel financiële middelen je zoekt en voor hoelang je extra financiën nodig hebt. Maar waar vind je deze extra financiering?

Bankfinanciering 

Bankfinanciering is de meest voor de hand liggende optie. Banken zullen hun risico proberen in te schatten door inzicht te krijgen in jouw terugbetaalcapaciteit. Daarnaast verlangen zij in regel dat je zelf minimaal 20% van de financiering kan inbrengen. Hiermee toon jij als ondernemer ook aan dat je gelooft in jouw project. Ten slotte zullen banken waarborgen vragen wanneer ze jou een lening geven. Meer over bankfinanciering en tips voor contact met je bank vind je onder de rubriek financiering.

Bijkomende lening nodig?

Soms is bancaire financiering niet mogelijk. Je zit bijvoorbeeld nog in de ontwikkelingsfase van nieuwe producten, of je kan onvoldoende terugbetaalcapaciteit aantonen. De bank vindt het risico voor het gewenste kapitaal te hoog. Aanvullend of als alternatief voor bankfinanciering kan je volgende mogelijkheden bekijken:

Winwinlening werd versterkt

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd de winwinlening uitgebreid. Deze lening werd aantrekkelijker gemaakt voor de kredietgever: de looptijd is versoepeld van 5 tot 10 jaar; het maximum per kredietgever werd opgetrokken tot € 75.000, evenals het maximum per onderneming tot € 300.000. Bij een faillissement zal de ontlener 40 % in plaats van 30 % van zijn geld terugkrijgen via een belastingkrediet. Meer info over de uitbreiding van de winwinlening vind je hier.

Welvaartsfonds

Dit investeringsfonds wil de Vlaamse bedrijven door de crisis loodsen en tegelijk helpen om meer aandacht te geven aan een duurzame bedrijfsvoering.  Dit zal ze doen door ecologische en sociale kenmerken alsook goed bestuur te promoten en niet te investeren in bedrijven die hier geen aandacht aan wensen te geven. Het fonds heeft een investeringsperiode van 4 jaar en een looptijd van 10 jaar.
Het fonds verstrekt kapitaal, quasi-kapitaal en achtergestelde leningen van minimum € 1,25 miljoen tot maximum € 50 miljoen aan bedrijven, start-ups uitgezonderd. De looptijd van deze financiering is afgestemd op de aanvraag, maar beperkt tot de looptijd van het fonds. Meer over het Welvaartsfonds.

Overbruggingskrediet(> 1 j) onder staatswaarborg

Kmo’s met een financieringsnood kunnen bij de bank terecht voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 1 jaar tot maximaal 5 jaar. De Federale Regering heeft deze garantieregeling verlengd tot 31 december 2021.  Meer info over deze federale kmo-garantieregeling vind je hier.

Crowdlending

Crowdlending is een vorm van crowdfunding (vrij vertaald ‘financiering door de menigte’), waarbij (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen. Bij crowdlending gaat het specifiek over het verstrekken van leningen via de ‘crowd’. Crowdlending is doorgaans alleen mogelijk voor ondernemingen met bewezen activiteiten die hun terugbetalingscapactiteit duidelijk kunnen aantonen. Klik hier voor Vlaamse crowdfundingsplatformen die crowdlending aanbieden.

Verschillende crowdfunding platformen voorzien in deze crisistijd ook acties voor bedrijven op zoek naar financiering. Enkele voorbeelden vind je hier terug.

Ben je een onderneming van maximum 4 jaar oud en denk je aan crowdlending om je project te financieren? Jouw kredietgevers kunnen genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen. Meer info daarover lees je hier.

Extra waarborgen nodig?

Banken willen zich indekken voor het risico dat zij lopen bij het aangaan van een nieuwe lening. Heb je een financieringsbehoefte, maar beschik je zelf niet meer over de nodige borgen? De overheid tracht via een aantal waarborgstelsels een oplossing aan te reiken:

Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen

Kan jouw onderneming geen financieringsovereenkomst afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen? Via de waarborgregeling van PMV/z kan je tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximumbedrag van € 1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling. Hier lees je meer over de waarborgregeling tot € 1,5 miljoen.

Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen

Heb je nood aan nieuwe leningen – denk aan investeringskredieten, werkkapitaalfinancieringen, langetermijnkredieten, bankgaranties, leasings, factorings, overnamekredieten... - van meer dan € 1,5 miljoen? Jouw bank kan deze voor 80% waarborgen via de PMV-waarborgregeling van Gigarant. Raadpleeg hier de subsidiedatabank voor meer info over de waarborgregeling boven € 1,5 miljoen. 

Overbruggingskrediet (> 1 j) onder federale staatswaarborg

Om de kmo’s met een herstel van meer dan 12 maanden te ondersteunen, is er een regeling uitgewerkt voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 1 jaar tot maximaal 5 jaar. De Federale Regering heeft deze garantieregeling verlengd tot eind december 2021. Meer info over deze federale kmo-waarborg vind je hier.

Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Om de bedrijven te ondersteunen tracht Europa via de EIB-groep heel wat financiële middelen versneld vrij te maken. Dit gebeurt onder meer door bestaande financieringsinstrumenten te verruimen, waarbij de banken beroep kunnen doen op een waarborg bij het verstrekken van leningen aan kmo’s. Meer info over de Europese financieringsmogelijkheden lees je in de subsidiedatabank.

Extra kapitaal nodig?

Tijdens deze coronacrisis duiken in eerste instantie vooral liquiditeitsproblemen op. Maar stilaan kan ook de solvabiliteit van jouw onderneming onder druk staan. Je bent niet alleen. Volgens gegevens van Graydon heeft één op vier bedrijven in Vlaanderen momenteel extra centen nodig. Heeft ook jouw zaak nood aan extra kapitaal? Ben je bereid om extra vennoten aan boord te nemen? Bekijk dan zeker deze maatregelen om wat financiële ademruimte te creëren:

Vriendenaandeel

Wil je als particulier investeren in het kapitaal van een kmo dan kan je dit vanaf 11 februari 2021 doen via het ‘Vriendenaandeel’. Via dit nieuwe instrument kunnen particulieren gelijkaardige fiscale voordelen krijgen als bij 'de uitgebreide Winwinlening'. Er kan zo door de onderneming tot € 300.000 aan nieuw kapitaal worden opgehaald. Per investeerder bedraagt het maximum echter € 75.000. Meer info over het vriendenaandeel lees je hier.

Welvaartsfonds

Dit investeringsfonds wil de Vlaamse bedrijven door de crisis loodsen en tegelijk helpen om meer aandacht te geven aan een duurzame bedrijfsvoering.  Dit zal ze doen door ecologische en sociale kenmerken alsook goed bestuur te promoten en niet te investeren in bedrijven die hier geen aandacht aan wensen te geven. Het fonds heeft een investeringsperiode van 4 jaar en een looptijd van 10 jaar.
Het fonds verstrekt kapitaal, quasi-kapitaal en achtergestelde leningen van minimum € 1,25 miljoen tot maximum € 50 miljoen aan bedrijven, start-ups uitgezonderd. De looptijd van deze financiering is afgestemd op de aanvraag, maar beperkt tot de looptijd van het fonds. Meer over het Welvaartsfonds.

Tax Shelter voor startende ondernemingen

Ben je een kleine vennootschap van maximum 4 jaar oud en heb je nood aan bijkomend kapitaal? Je kan via nieuwe investeerders tot € 250.000 kapitaal ophalen. Deze investeerders kunnen via de personenbelasting genieten van een belastingvermindering van 30 of 45%. Meer info over de tax shelter voor starters vind je hier.

Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven)

Ben je een kleine vennootschap van minstens 4 jaar en maximum 10 jaar oud, met 10 voltijdse werknemers en heb je nood aan bijkomend kapitaal? Je kan via nieuwe investeerders tot € 500.000 kapitaal ophalen. Deze investeerders kunnen via de personenbelasting genieten van een belastingvermindering van 25%. Meer info over de tax shelter voor scale-ups (groeibedrijven) lees je hier.

Tax Shelter covid-19 voor kmo's

Particulieren konden tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen hebben verworven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode in 2019.. Meer info over de tax shelter covid-19 vind je hier.

Business angels

Wanneer je in jouw directe omgeving niet kan terugvallen op een investeerder, of wanneer je specifiek op zoek bent naar ‘smart money’ waarbij iemand zowel geld als knowhow binnenbrengt in jouw onderneming, kan je op zoek gaan naar ‘business angels’. Business angels zijn vooral op zoek naar bedrijven met een sterk groeipotentieel, waarbij zij geloven dat zij met hun kennis en geld kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van dit groeiscenario. Meer info over investeringen via Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN) vind je hier.

Risicokapitaalfondsen

Heeft jouw onderneming een sterk groeipotentieel en ben je bereid jouw kapitaal open te stellen voor derden? Je kan aankloppen bij risicokapitaalfondsen. ‘Schaalbaarheid’ is een belangrijk criterium voor deze fondsen, aangezien investeerders een meerwaarde willen realiseren bij latere uitstap. Zij zijn dus tijdelijke investeerders die hun aandelen later willen verkopen. Risicokapitaalfondsen kan je onderscheiden in fondsen die werken met overheidsmiddelen en zuiver private fondsen. Fondsen die werken met overheidsmiddelen, zoals PMV, LRM, en FPIM, investeren naast rendaliteitsoverwegingen ook met het oog op jobcreatie en winst voor de regio. Een overzicht van de risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen op deze VLAIO-website.

Equity crowdfunding

Bij equity crowdfunding koopt het publiek aandelen van het bedrijf. Ze worden daarmee mede-eigenaar. Hoewel deze vorm van crowdfunding in Vlaanderen tot op heden nog niet volledig tot ontplooiing is gekomen, kennen we toch enkele platformen die financiering via aandelenparticipatie faciliteren. Zo zijn er Spreds, LITA.co en Socrowd. Een overzicht van deze platformen vind je hier.

Wederopbouwreserve

Om de solvabiliteit te versterken heeft de federale regering beslist dat vennootschappen een wederopbouwreserve kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum € 20 miljoen. Meer info in het overzicht van Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (rubriek Wederopbouwreserve) in de Subsidiedatabank.

Vlaamse Kredietbemiddelaar

Als de communicatie tussen jezelf en de bankier niet vlot verloopt, kan je contact opnemen met de Vlaamse Kredietbemiddelaar. De dienst tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor jouw financieringsprobleem. Bekijk of je beroep kan doen op deze gratis dienst.

Maak een afspraak op de online contactdagen Financiering & Subsidies

Ben je op zoek naar financiering voor je onderneming of voor een nieuw project? Of plan je bijkomende investeringen om je verdere groei te ondersteunen? Wil je weten voor welke subsidies jouw project in aanmerking komt? Maak dan een afspraak met een expert van VLAIO en/of PMV en ontdek welke mogelijkheden de overheid je kan bieden!

Download onze brochure "Op zoek naar financiering"