Mensen aan de computer

Overzicht crowdfundingplatformen

Financiële crowdfunding

Bij financiële crowdfunding ontvangt de ondernemer of vereniging voor de uitvoering van het crowdfundingproject geld via een lening in ruil voor een interestvergoeding (credit crowdfunding) of aandelen in ruil voor een deelname in de eventuele winst (equity crowdfunding).

BeeBonds

BeeBonds is een crowdlendingplatform voor medefinanciering van ondernemingen die investeren in projecten met impact op de lokale economie, waarbij een rechtstreeks contact bestaat tussen de uitgever van het project en de investeerder (grote publiek).  De focus ligt vooral op grotere vastgoedprojecten en groeiende bedrijven.

 • obligatielening
 • financieringsbehoefte tussen € 500.000 en € 5 miljoen (dit bedrag vertegenwoordigt maximaal 75% van de door de bank gevraagde 'eigen inbreng'; het projectbedrag moet minstens € 2 miljoen bedragen) 

Bolero Crowdfunding

Bolero Crowdfunding is het crowdfundingplatform van KBC dat nadrukkelijk mikt op financiële participaties in ondernemingen. Het richt zich tot alle sectoren.

Kenmerken: 

 • leningen (enkel voor bedrijven >2j)
 • projectbedrag tussen € 100.000 en € 5 miljoen

Meer informatie over Bolero Crowdfunding

Ecco Nova

Ecco Nova is een Luiks crowdfundingplatform dat de energietransitie en duurzame economische ontwikkeling wil bevorderen in België dankzij crowdfunding.

Kenmerken:

 • leningen
 • projecten tot € 5 miljoen

Meer informatie over Ecco Nova

LITA.co

LITA.co richt zich tot ondernemers met een positieve sociale, milieu of maatschappelijke impact.

Kenmerken: 

 • aandelen en obligaties
 • projecten van € 50.000 tot € 2 miljoen

Meer informatie over LITA.co

Look & Fin

Look & Fin is actief in België en Frankrijk en richt zich tot ondernemingen van 3 jaar en ouder. Er is geen sectorvoorkeur. 

Kenmerken: 

 • leningen
 • projecten van € 100.000 tot € 5 miljoen

Meer informatie over Look & Fin

Socrowd!

SoCrowd richt zich tot maatschappelijk relevante organisaties. Voor elke euro die de onderneming ophaalt via het crowdfundingplatform, krijgt ze 3 euro van Socrowd ter beschikking in de vorm van een renteloze lening.

Kenmerken:

 • aandelen en leningen
 • projecten van minder dan € 100.000

Meer informatie over Socrowd!

Spreds

Bij Spreds (vroeger MyMicroInvest) kan er geïnvesteerd worden in groeiende start-ups, scale-ups, Belgische of internationale kmo’s.

Kenmerken: 

 • aandelen en (converteerbare obligatie) leningen
 • ook projecten van meer dan € 5 miljoen

Meer informatie over Spreds

Winwinner

Winwinner is een Vlaams crowdfundingplaftform dat starters en ondernemers met groeiambitie in contact brengt met potentiële geldschieters. Er is geen specifieke sectorvoorkeur.

 • (achtergestelde) leningen
 • tot € 5 miljoen

Meer informatie over Winwinner