Risicokapitaal - Venture Capital

Hoog risico of weinig waarborgen

Niet voor elke financieringsbehoefte kan een onderneming terecht bij de banken. Soms is het risico te hoog of zijn er te weinig waarborgen voorhanden. In dit geval kan de onderneming mogelijk te rade gaan bij een risicokapitaalverschaffer. Die zal het risicokapitaal inbrengen via een tijdelijke aandelenparticipatie, via een achtergestelde lening of via de intekening op een obligatielening (al dan niet converteerbaar) die door de onderneming wordt uitgegeven. Deze financieringsvorm verstevigt het eigen vermogen.

Andere benamingen van risicokapitaal zijn durfkapitaal en ook venture capital.

Voldoende groeipotentieel

Niet elke onderneming komt in aanmerking voor risicokapitaal. De onderneming moet voldoende groeipotentieel kunnen voorleggen waardoor ze een hoger dan gemiddeld rendement kan realiseren. Meestal berekenen de risicokapitaalverschaffers hun verwachte rendement op basis van de verwachte meerwaarden bij verkoop van hun aandelen.

Goed management

Heel belangrijk voor de risicokapitaalverschaffer is ook dat de leiding van het bedrijf in handen is van een goed managementteam. Om een risicokapitaalverschaffer aan te trekken zullen in eerste instantie een executive summary (samenvatting) en een ondernemingsplan onontbeerlijk zijn. Heb je hierover vragen dan kan je contact opnemen met ons FINMIX-team.

De voornaamste kenmerken van risicokapitaal

  • de tussenkomst is tijdelijk, gemiddeld zeven jaar. Op het moment dat een risicokapitaalverschaffer instapt, zullen steeds de mogelijkheden van exit bekeken worden;
  • in principe worden er geen waarborgen gevraagd;
  • de onderneming waarin een participatie wordt genomen moet de structuur van een nv hebben;
  • naast kapitaal biedt de risicokapitaalverschaffer ook managementondersteuning. 

De risicokapitaalverschaffers kunnen worden opgedeeld in drie groepen

  • overheidsmaatschappijen (zie kadertje hieronder);
  • privémaatschappijen (dikwijls gelieerd met banken of grote financiële groepen);
  • business angels (privé-personen).

Een overzicht van al deze maatschappijen die in Vlaanderen actief zijn op de kmo-markt kunt u terugvinden in onze publicatie Overzicht van risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen.

Je hebt nog vragen over risicokapitaal?

Neem dan contact op met ons FINMIX-team: finmix@vlaio.be.

 

Het netwerk BAN Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/coördinator tussen een netwerk van business angels en beloftevolle ondernemers, op zoek naar risicokapitaal. Indien een business angel, aangesloten bij een Business Angel netwerk, investeert in jouw onderneming, dan kan aanvullend een KMO-cofinanciering worden aangevraagd.

LRM verstrekt risicokapitaal aan beloftevolle Limburgse ondernemingen.

PMV verstrekt risicokapitaal aan innovatieve en snel groeiende ondernemingen met een duurzaam concurrentie voordeel.

Ook de federale overheid heeft een aantal fondsen die actief zijn op de risicokapitaalmarkt : FPIM, BMI en BIO.

Via onderstaande overheidsinitiatieven wordt de markt van het risicokapitaal ondersteund:

  • via Arkimedes kunnen erkende private investeringsfondsen extra middelen verkrijgen voor investeringen in Vlaamse kmo’s.
  • FINMIX geeft de ondernemer die op zoek is naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten.