Nog te vervangen

Financieringsadvies op maat

FINMIX

Op zoek naar bedrijfsfinanciering? Onze financieringsexperten helpen je jouw financieringspuzzel rond te krijgen.

Ondernemingen met innovatieve uitdagingen en stevige groeiambities zijn steevast op zoek naar de juiste bedrijfsfinanciering. Er zijn heel wat verschillende financieringsmogelijkheden, maar hoe krijg je die financieringspuzzel helemaal gelegd?

Met FINMIX bieden we je de kans om je plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Zij beoordelen je business- en financieel plan en adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix. Zo’n panel bestaat typisch uit vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, BAN Vlaanderen en crowdfundingplatformen . Doorheen het volledige traject waarborgen we de confidentialiteit van je plannen.

Sophie Roelants

“Op een tijdsefficiënte manier krijg je feedback van enkele zwaargewichten aan ervaring. Naast nuttige tips, nieuwe inzichten en contacten haalden we ook veel uit de reacties die de experten op elkaar gaven.”

Sophie Roelants
CEO AmphiStar

Wie komt in aanmerking voor FINMIX?

FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel (potentiële) starters als ambitieuze groeiers, die voor hun plannen op zoek zijn naar alternatieve financiering. Geen enkele sector wordt daarbij uitgesloten.

Het gezochte kapitaal mag niet gebruikt worden voor de financiering van schulden of voor de financiering van investeringen voor privégebruik.

Waarom is FINMIX interessant?

 • Opmaak van een realistisch en zo volledig mogelijk business- en financieel plan waarbij ook je financieringsbehoefte in kaart wordt gebracht
 • Beoordeling van de haalbaarheid van je plan door experten 
 • Financieringsadvies door het expertenpanel om een optimale financieringsmix samen te stellen
 • Aftoetsen van potentiële overheidsmaatregelen
 • Opvolging bij de implementatie van het advies

Kortom, met je deelname aan FINMIX verkort jouw zoektocht naar bedrijfsfinanciering.

Welke ondernemingsplannen komen in aanmerking voor FINMIX?

Om aan FINMIX te kunnen deelnemen, beantwoordt je business- en financieel plan aan de volgende 3 kenmerken:

 • Risicovol:
  • die ondernemingsplannen waarbij het eigen vermogen en de waarborgen ontoereikend zijn om de financiering rond te krijgen;
  • die ondernemingsplannen waarbij de omzet met vertraging wordt gerealiseerd omwille van het technologisch en/of innovatief karakter;
  • die ondernemingsplannen met een grote behoefte aan werkkapitaal die op korte termijn hun versnelde groei wensen te financieren.
 • Openstaan voor risicokapitaal: de ondernemer staat open voor de inbreng van risicokapitaalverschaffers. In ruil voor het verkregen kapitaal (via aandelenparticipatie, achtergestelde lening of intekening op obligatielening) neemt de risicokapitaalverschaffer een (minderheids)participatie in de onderneming. Deze participatie is tijdelijk. Naast de kapitaalsinbreng kan de risicokapitaalverschaffer ook managementondersteuning bieden.
 • Minimale kapitaalsbehoefte: de kapitaalsbehoefte moet substantieel zijn om een financieringsmix toe te laten.

De verschillende stappen van FINMIX

In het FINMIX-traject doorloop je verschillende stappen vooraleer je advies krijgt omtrent de optimale financieringsmix:

 • 1
 • 2

  Een bedrijfsadviseur van VLAIO contacteert je. Tijdens één of meerdere individuele gesprekken analyseren jullie de financieringsbehoefte aan de hand van je ondernemingsplan of een uitgebreide executive summary en een financieel plan. Op basis van die informatie bekijkt de bedrijfsadviseur of het FINMIX-traject een meerwaarde biedt voor jouw ondernemingsplannen.

  Kom je niet in aanmerking voor FINMIX? Geen nood. Wij informeren je over de vele andere initiatieven om je financieringsvraagstuk op te lossen.

 • 3

  Eens je business-, financieel plan en de financieringsbehoefte duidelijk zijn uitgewerkt, maak je een beknopte presentatie. Hierbij onderteken je een intentieverklaring tot deelname aan de panelsessie. Annuleren van je deelname kan tot 14 dagen voor de datum van de panelsessie. Indien je daarna je deelname annuleert zijn wij genoodzaakt een no show fee van 300 euro excl. BTW te vragen.

 • 4

  Een panelsessie verloopt als volgt: gedurende 15 minuten stel je je project en de bijhorende financieringsbehoefte voor. Hierbij kan je gebruik maken van demo- en /of beeldmateriaal. Gedurende het volgende half uur beoordelen de panelleden jouw project op basis van hun expertise en geven advies over mogelijke financiering.

  Het is niet de bedoeling en evenmin haalbaar om tijdens deze panelsessie een kant en klaar financieringsvoorstel uit te werken.

  Na afloop van de panelsessie krijg je een verslag van de panelsessie, een evaluatieformulier met het advies van alle experten en een overzicht van mogelijke subsidies.
  In dit panel zetelen vertegenwoordigers van:

  • Een bank. De bankexpert zetelt anoniem, je zal m.a.w. als ondernemer niet weten welke bank in het panel zetelt.
  • Een private risicokapitaalverschaffer
  • Een crowdfundingplatform
  • Een investeerdersnetwerk
  • PMV
  • Een consultant risicokapitaal

  De expertenpanels worden doorgaans digitaal georganiseerd, met af en toe een fysieke sessie in Gent of Leuven. Ten laatste 3 weken voor de datum van de panelsessie bezorg je je FINMIX contactpersoon de eerste versie van je ondernemingsplan. Zo kan de definitieve versie van je ondernemingsplan op tijd naar de experten verstuurd worden en kunnen zij het plan op voorhand doornemen. 

 • 5

  Tijdens het vrijblijvend terugkoppelingsgesprek overloop je het verkregen advies met je FINMIXcontactpersoon en tekent samen verdere stappen uit.

Data FINMIX-panels

De expertenpanels worden doorgaans digitaal georganiseerd, met af en toe een fysieke sessie in Gent of Leuven. De sessies starten steeds om 13 uur; de themasessies beginnen om 10.30 uur.

De data voor de FINMIX panels in 2023/2024 zijn:

 • 07 december 2023 – online – Voeding i.s.m. Flanders' FOOD
 • 07 december 2023 – online – Duurzame businessmodellen i.s.m. Vlaanderen Circulair
 • 25 januari 2024 – online - Ditalisering
 • 29 februari 2024 - Gent - Health(tech) & Care i.s.m. Imec.Istart
 • 18 april 2024 – online - Voeding en duurzame businessmodellen i.s.m. Flanders' FOOD/Vlaanderen Circulair
 • 16 mei 2024 – Gent – Digitalisering i.s.m. Imec.Istart    
 • 20 juni 2024 – Leuven - Health(tech) & Care i.s.m. In4Care
 • 19 september 2024 – online - Voeding en duurzame businessmodellen i.s.m. Flanders' FOOD/Vlaanderen Circulair
 • 17 oktober 2024 – Gent – Digitalisering i.s.m. Imec.Istart
 • 21 november 2024 – online - Health(tech) & Care i.s.m. Medvia
 • 12 december 2024 – online - Voeding en duurzame businessmodellen i.s.m. Flanders' FOOD/Vlaanderen Circulair

Bij deelname moeten wij 3 weken vooraf beschikken over de eerste versie van je business- en financieel plan. Selecteer je voorkeursdatum in het aanmeldingsformulier.

Inspirerende cases

SpineWise ontwikkelt intelligente sensoren die de beweging van de schouders en rug meten en analyseren om rugklachten op de werkvloer te voorkomen. In hun zoektocht naar kapitaal raadde imec.istart de startup aan om deel te nemen aan FINMIX. Liesbeth Van Hauwermeiren blikt positief terug op deze ervaring:

“Via FINMIX kwamen we voor het eerst in aanraking met het financieringslandschap. VLAIO bedrijfsadviseur Iris Detavernier ondersteunde ons in de voorbereiding op de pitch. Ze is door ons businessplan en financieel plan gegaan, gaf aan wat ontbrak en waar we zeker aandacht voor moesten hebben. Ikzelf heb een medische achtergrond, geen financiële, de informatie en het advies van Iris was dan ook super nuttig voor mij.”

“Door de aanwezigheid van heel wat verschillende financierders in het FINMIX-panel en hun waardevolle feedback, krijg je een beter zicht op de financieringsmogelijkheden die relevant zijn in de fase waarin je je op dat moment bevindt. Als starter was het voor ons bijvoorbeeld nuttig om te weten dat we eerder bij PMV of business angels konden aankloppen dan bij VC’s (venture capital)."
 

Liesbeth Van Hauwermeiren
Liesbeth Van Hauwermeiren (SpineWise)

Webinar: Is FINMIX iets voor jou?