FINMIX

Wat indien bankfinanciering alleen niet volstaat? Leg je plan voor aan een panel van financieringsexperten.

Met FINMIX richten we ons tot ondernemingen met innovatieve uitdagingen, stevige groeiambities of overnameplannen die op zoek zijn naar bedrijfsfinanciering. Om deze rond te krijgen is bankfinanciering alleen niet toereikend, maar sta je als ondernemer ook open voor risicokapitaal.

FINMIX biedt je de kans om je plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Deze experten beoordelen je business- en financieel plan en adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix. In dit panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, BAN Vlaanderen, de crowdfundingplatformen en de bedrijvenorganisaties Unizo en Voka. Gedurende het volledige traject wordt de confidentialiteit van je plan gewaarborgd.

Rudy Lefèvre
Het FINMIX traject helpt ons verhaal compleet te krijgen zodat we goed voorbereid de onderhandelingen met investeerders aangaan. Lees meer
Rudy Lefèvre
CEO Wellopet

Wie komt in aanmerking voor FINMIX?

FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel voor (potentiële) starters als groeiers, die voor hun ambitieus plan op zoek zijn naar alternatieve financiering aangezien bankfinanciering alleen niet volstaat. Geen enkele sector wordt uitgesloten.
Het gezochte kapitaal mag niet aangewend worden voor de financiering van schulden of voor de financiering van investeringen voor privégebruik.

Waarom is FINMIX interessant?

 • opmaken van een zo realistisch en volledig mogelijk business- en financieel plan waarbij ook je financieringsbehoefte in kaart wordt gebracht
 • beoordelen door de experten van de haalbaarheid van je plan
 • financieringsadvies door het expertenpanel met als doel te komen tot een optimale financieringsmix
 • aftoetsen van de potentiële overheidsmaatregelen
 • opvolgen van de implementatie van het advies verkregen door het expertenpanel

Kortom, dankzij je deelname aan FINMIX wordt je zoektocht naar bedrijfsfinanciering ingekort.

Welke ondernemingsplannen komen in aanmerking voor FINMIX?

Om aan FINMIX te kunnen deelnemen, beantwoordt je business- en financieel plan aan de volgende 3 kenmerken:

 • Risicovol:
  • die ondernemingsplannen waarbij het eigen vermogen en de waarborgen ontoereikend zijn om de financiering rond te krijgen;
  • die ondernemingsplannen waarbij de omzet met vertraging wordt gerealiseerd omwille van het technologisch en/of innovatief karakter;
  • die ondernemingsplannen met een grote behoefte aan werkkapitaal die op korte termijn hun versnelde groei wensen te financieren.
 • Openstaan voor risicokapitaal: de ondernemer staat open voor de inbreng van risicokapitaalverschaffers. In ruil voor het verkregen kapitaal (via aandelenparticipatie, achtergestelde lening of intekening op obligatielening) neemt de risicokapitaalverschaffer een (minderheids)participatie in de onderneming. Deze participatie is tijdelijk. Naast de kapitaalsinbreng kan de risicokapitaalverschaffer ook managementondersteuning bieden.
 • Minimale kapitaalsbehoefte: de kapitaalsbehoefte moet substantieel zijn om een financieringsmix toe te laten.

De verschillende stappen van FINMIX

Vooraleer je advies krijgt omtrent de optimale financieringsmix, doorloop je verschillende stappen in het FINMIX-traject:

 • 1

  Vul het aanmeldingsformulier in en voeg je ondernemingsplan toe.

  Als hulpmiddel bij het opmaken van je ondernemingsplan kan je de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan raadplegen.

 • 2

  Een bedrijfsadviseur van het Agentschap Innoveren & Ondernemen contacteert je en analyseert tijdens één of meerdere individuele gesprekken samen met jou je ondernemingsplan en je financieringsbehoefte. In deze fase gaat de bedrijfsadviseur na of het FINMIX-traject een meerwaarde biedt om je financiering op te halen.

  Kom je niet in aanmerking voor FINMIX? Geen nood. Wij informeren je over de vele andere overheidsinitiatieven om je financieringsvraagstuk op te lossen.

 • 3

  Eens je business-, financieel plan en de financieringsbehoefte duidelijk zijn uitgewerkt, maak je ook een presentatie. Hierbij onderteken je een intentieverklaring tot deelname aan de panelsessie.

 • 4

  Een panelsessie verloopt als volgt: gedurende 20 minuten stel je je ondernemingsplan en de bijhorende financieringsbehoefte voor. Vervolgens, gedurende een half uur, beoordelen de panelleden op basis van hun expertise jouw ondernemingsplan en geven advies over mogelijke financiering door hun instantie. Het is echter niet de bedoeling en evenmin haalbaar om tijdens de panelsessie een concreet financieringsvoorstel te verkrijgen.

  Na afloop van de panelsessie krijg je een verslag van de panelsessie, een evaluatieformulier met het advies van alle experten en een overzicht van mogelijke subsidies.

  In dit panel zetelen vertegenwoordigers van:

  Maandelijks komt het expertenpanel bijeen in Gent, in Leuven, in Brussel of in Antwerpen. Bij deelname aan de panelsessies zorg je ervoor dat je de eerste versie van je ondernemingsplan ten laatste 3 weken voor de datum van de panelsessie aan je FINMIXcontactpersoon hebt bezorgd. Zo kan de definitieve versie van je ondernemingsplan op tijd naar de experten verstuurd worden en kunnen zij het plan op voorhand lezen. 

 • 5

  Tijdens het vrijblijvend terugkoppelingsgesprek met je FINMIXcontactpersoon wordt het verkregen advies overlopen om zo de verdere stappen uit te tekenen.

Data FINMIX-panels

Maandelijks komt het expertenpanel bijeen in Gent, in Brussel of Antwerpen. De sessies starten steeds om 13u. 

De data voor de FINMIX-panels in 2019 zijn:

 • 24 januari – Gent
 • 21 februari – Brussel
 • 28 maart – Gent
 • 25 april – Antwerpen
 • 23 mei – Gent
 • 13 juni – Leuven
 • 4 juli – Gent
 • 19 september – Brussel
 • 24 oktober – Gent
 • 21 november – Antwerpen
 • 19 december – Gent

Bij deelname moeten wij 3 weken vooraf beschikken over de eerste versie van je business- en financieel plan. Selecteer je voorkeursdatum in het aanmeldingsformulier.

FINMIX wordt gedragen door de samenwerking tussen verschillende partijen

BAN Vlaanderen - Business Angel Netwerk Vlaanderen: fungeert als bemiddelaar tussen een netwerk van anonieme informele investeerders, de zogenaamde ‘business angels’, en beloftevolle ondernemingen.

BVA - Belgian Venture Capital & Private Equity Association: vertegenwoordigt het merendeel van de private risicokapitaalverschaffers in België.

Febelfin - Belgische Federatie van de Financiële Sector: is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector.

PMV/z - is een Vlaamse kredietorganisatie ten dienste van de zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen. Zij verleent achtergestelde leningen tegen gunstige voorwaarden.

PMV - financiert ondernemers in Vlaanderen van bij de prille start tot aan de groei en de internationalisering van hun bedrijf. PMV levert financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.

UNIZO - Unie van de Zelfstandige Ondernemers: verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, kmo's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel van eenmanszaak tot groei-kmo uit alle sectoren.

VOKA - het Vlaams netwerk van ondernemingen: vertegenwoordigt meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.

Inspirerende cases

Webinar: Is FINMIX iets voor jou?