Trividend

Laatst gewijzigd op 8 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's (incl. vzw's) actief in de sociale economie
Voor wat
financiering van duurzame projecten & tewerkstelling
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
bedragen tussen € 50.000 en € 150.000

Wat houdt de maatregel in

Trividend versterkt sociale en circulaire ondernemers via geld en tijd. Geld in de vorm van achtergestelde leningen aan verlaagde intrestvoet (via steun van de Vlaamse overheid) en risicodragend kapitaal. Tijd in de vorm van begeleiding, ondersteuning en opvolging. Ze beoogt hiermee voornamelijk een maatschappelijk rendement.

Trividend CV is sinds 2010 erkend als Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kan Trividend aantrekkelijke voorwaarden bieden voor risicokapitaal. Voor bedrijven uit de sociale economie is er een aanbod van achtergestelde leningen met cofinanciering van het Sociaal Investeringsfonds (SIFO), met rentevoeten vanaf 3%.

Sinds 2017 beheert Trividend ook een apart fonds in samenwerking met de Provincie Antwerpen. Meer informatie kan je terugvinden bij de maatregel Provinciale steun voor de sociale economie (Renteloze lening voor sociaal-economische initiatieven).

Wie komt in aanmerking

Trividend investeert primair in bedrijven die tewerkstelling creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in eigen beheer of in samenwerking met een maatwerkbedrijf.

Daarnaast investeert Trividend ook in andere impactgedreven ondernemingen, met een focus op circulaire economie of schaalbare sociale innovatie. En dit vanaf het moment dat een product of dienst een eerste validatie door de markt kan aantonen.

Trividend is partner voor kleine en middelgrote vennootschappen en vzw’s die opstarten, voor een groeifase staan of na een moeilijke periode kapitaal nodig hebben om de verdere uitbouw van hun onderneming te verstevigen (werkkapitaal).

Voor Trividend Provincie Antwerpen moet de beoogde activiteit plaatsvinden in de Provincie Antwerpen en moet de toegekende investeringssteun aan bepaalde doelstellingen voldoen (zie Provinciale steun voor de sociale economie (Renteloze lening voor sociaal-economische initiatieven)).

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Trividend investeert bij voorkeur bedragen tussen € 50.000 en € 150.000. Dit kan via:

  • een achtergestelde lening: bij een achtergestelde lening bedraagt de looptijd tussen 4 en 10 jaar (meestal 5 tot 6 jaar), waarbij er een intrestvoet wordt gehanteerd van 3% tot 8% per jaar. Bij leningen waarbij SIFO co-financiert, kan het maximumbedrag oplopen tot € 450.000;
  • een converteerbare achtergestelde lening indien er potentieel is tot substantiële financiële meerwaarde;
  • een kapitaalparticipatie: steeds via een minderheidsparticipatie met een exithorizon van 5 tot 6 jaar, waarbij er gestreefd wordt naar een meerwaarde van 6% per jaar;
  • een achtergestelde bullet-lening: een lening waarbij het kapitaal aan het einde van de looptijd (5 tot 6 jaar) terugbetaald wordt, waarbij er een intrestvoet wordt gehanteerd vanaf 5% per jaar.

Daarnaast biedt Trividend opvolging en begeleiding, waardoor de kans op succes voor de onderneming verhoogd wordt.
Trividend Provincie Antwerpen biedt enkel achtergestelde leningen aan, met bedragen tot € 50.000. De kost voor de klant beperkt zich tot een eenmalige adviesvergoeding. Verder is het krediet renteloos.

De-minimis

Investeringen vanuit Trividend met cofinanciering van SIFO of borg van Waarborgbeheer NV vallen onder de de-minimisverordening. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.