Trividend

Laatst gewijzigd op 19 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's actief in de sociale economie
Voor wat
financiering van duurzame projecten & tewerkstelling
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
bedragen tussen € 50.000 en € 150.000

Wat houdt de maatregel in

Door het verstrekken van o.m. achtergestelde leningen aan verlaagde intrestvoet (via steun van de Vlaamse Overheid) tracht Trividend in te zetten op duurzaamheid door zelf mee te ondernemen in de sociale economie. Daartoe investeert ze geld (in de vorm van achtergestelde leningen en ook risicodragend kapitaal) en tijd (in de vorm van begeleiding, ondersteuning en opvolging) in ondernemingen, actief in de sociale economie. Ze beoogt hiermee voornamelijk een maatschappelijk rendement.

Trividend cvba wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid met behulp van het Sociaal Investeringsfonds (SIFO). Trividend werd door de Vlaamse Overheid in 2010 erkend als Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie.

Wie komt in aanmerking

Trividend richt zich specifiek tot sociale en coöperatieve ondernemers en ondernemingen die inzetten op tewerkstelling van kansengroepen en/of ondernemingen die in hun bedrijfsvoering en in hun activiteit/product/dienst werk maken van een mens- en/of milieuvriendelijke samenleving.

Trividend is partner voor kleine en middelgrote vzw's en vennootschappen die opstarten, voor een groeifase staan of na een moeilijke periode kapitaal nodig hebben om de verdere uitbouw van hun onderneming te verstevigen (werkkapitaal).

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Trividend investeert bij voorkeur bedragen tussen € 50.000 en € 150.000. Dit kan via:

  • een achtergestelde lening: bij een achtergestelde lening bedraagt de looptijd tussen 4 en 10 jaar (meestal 5 tot 6 jaar), waarbij er een intrestvoet wordt gehanteerd van 3% tot 7% per jaar; deze lening kan eventueel worden verstrekt met externe waarborg door Waarborgbeheer NV;
  • een kapitaalparticipatie: steeds via een minderheidsparticipatie met een exithorizon van 5 tot 6 jaar, waarbij er gestreefd wordt naar een meerwaarde van 4% per jaar;
  • een hybride vorm zoals een converteerbare lening is ook mogelijk.

Daarnaast biedt Trividend opvolging en begeleiding, waardoor de kans op succes voor de onderneming verhoogd wordt.

De-minimis

Investeringen vanuit Trividend met cofinanciering van SIFO vallen onder de de-minimisverordening. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.