LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij

Laatst gewijzigd op 26 okt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
beloftevolle projecten met limburg-link
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
van min. € 50.000

Op zoek naar risicokapitaal? Bekijk de rubriek Risicokapitaal op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. Ze investeert zowel via minderheidsparticipaties in het kapitaal als via het verstrekken van achtergestelde leningen. Zo zorgt LRM voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. De financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem.

Wie komt in aanmerking

Zowel starters, kmo’s als grote ondernemingen kunnen bij LRM terecht indien zij economische groei en duurzame tewerkstelling genereren in Limburg. LRM richt zich tot alle sectoren, met focus op deze 5 domeinen: duurzame samenleving, gezondheid & zorg, technologie & diensten, ruimte & beleving en slimme maakindustrie.

Voorwaarden

LRM profileert zich als financieel investeerder met gespecialiseerde expertise. Ze streeft hierbij steeds minderheidsparticipaties in het aandeelhouderschap na. LRM komt in principe niet tussen in het dagelijkse management van een onderneming, maar wil wel een actieve bijdrage leveren in de strategiebepaling. Daarnaast verstrekt LRM achtergestelde leningen.

De gemiddelde investeringshorizon ligt tussen 5 en 10 jaar.

LRM voor kmo’s

LRM financiert projecten van Limburgse kmo’s in elke levensfase van de onderneming. Vrijwel alle sectoren komen in aanmerking. LRM heeft daarbij extra aandacht voor familiale bedrijven. Het minimum investeringsbedrag bedraagt € 50.000.

Bedrijven kunnen beroep doen op de PLUS-lening van LRM. Dit is een achtergestelde lening zonder waarborgen die aanvullend wordt verstrekt op bancaire kredieten en financiering met eigen middelen. De PLUS-lening wordt verstrekt voor bedragen van € 250.000 tot € 600.000. Wegens het achtergesteld karakter en het niet stellen van waarborgen, ligt de vergoeding hoger dan de rente van een klassiek bancair krediet en bedraagt deze 6,5% op jaarbasis.

Naast de PLUS-lening beschikt LRM voor kleine ondernemingen met een beloftevol project over de KlimOp-lening. Deze achtergestelde lening van € 50.000 tot € 250.000 kent een looptijd van 7 jaar waarbij er de eerste 2 jaar kan toegestaan worden geen kapitaalsaflossingen te verrichten. De rentevoet is vast en bedraagt 4,5%. Slaagt een bedrijf erin om 5 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, dan daalt de rentevoet tot 3,5% vanaf het jaar dat deze doelstelling behaald wordt.

Sinds 2022 is er ook de Doorbraaklening. Het unieke aan dit financieringsinstrument is dat subsidies en risicokapitaal kunnen gecombineerd worden voor eenzelfde project. LRM werkt hiervoor samen met VLAIO Team Bedrijfstrajecten en de UHasselt. Een dergelijke vorm van 'blended finance' of gemengde financiering, waarbij zowel een subsidieverlener als een investeringsmaatschappij samen naar een dossier kijken, is uniek in Vlaanderen. Thematisch is de Doorbraaklening bedoeld voor internationalisatie, digitalisatie en vooral ook verduurzaming. De Doorbraaklening is een achtergestelde lening van € 50.000 tot € 250.000 met een looptijd van 2 tot 8 jaar, waarbij er gedurende de eerste 3 jaar kan worden toegestaan om geen kapitaal af te lossen. De vaste rentevoet bedraagt 4,5%. Daarnaast is het belangrijk dat de onderneming zelf ook een substantieel engagement opneemt.

LRM voor grote ondernemingen

Grote ondernemingen uit de traditionele sectoren kunnen bij LRM terecht. LRM besteedt hierbij veel aandacht aan familiale ondernemingen en investeert eveneens in familiale opvolgingen. Buy-out dossiers en projectfinancieringen binnen multinationale ondernemingen kunnen ook door LRM gefinancierd worden. De investeringsbedragen variëren vanaf € 750.000.

Grote bedrijven die door de crisis tijdelijk in financiële moeilijkheden zitten, kunnen een beroep doen op ‘replacement capital’, een achtergestelde lening. Enkel bedrijven die structureel gezond zijn en een lange-termijn toekomstperspectief kunnen aantonen, komen hiervoor in aanmerking.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.