PMV-risicokapitaal

Laatst gewijzigd op 11 dec 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeren in beloftevolle projecten
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
van € 7.500 tot max. € 20 mln.

Op zoek naar risicokapitaal? Bekijk de rubriek Risicokapitaal en de Risicokapitaaldatabank op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

PMV kan risicokapitaal verstrekken aan beloftevolle ondernemingen. Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om meerwaarde te creëren. Voor PMV moet die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk zijn. Op die manier draagt PMV bij aan de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.
Zowel voor starters als jonge groeiers die vaak over onvoldoende cashflows beschikken kan het aantrekken van extra aandelenkapitaal een interessante optie zijn. Maar ook in een latere fase kan bij gevestigde ondernemingen een bijkomende kapitaalinjectie nodig zijn (bv. bij overname).

PMV is een actieve maar geduldige investeerder, heeft geen voorbestemde exitdatum en kan dus jaren met de onderneming aan de toekomst bouwen. Zij zal de financieringsronde optimaal structureren en daarbij rekening houden met zowel noden van de onderneming als met die van mede-investeerders.

Wie komt in aanmerking

Zowel starters, kmo's als grote ondernemingen kunnen terecht bij PMV.

Bij elke investeringsbeslissing gaat PMV na of de onderneming aan volgende voorwaarden voldoet:

  • een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben;
  • een competent managementteam met een duidelijk visie en engagement;
  • een goed onderbouwd en realistisch businessplan kunnen voorleggen;
  • een solide marktpositie en mooie groeiperspectieven hebben;
  • positieve impact op de Vlaamse economie hebben.

PMV heeft geen sectorvoorkeur.

Voorwaarden

PMV verschaft risicokapitaal, altijd in cofinanciering met de markt, aan seed, early stage tot meer mature ventures met heel uiteenlopende financieringsbehoeften gaande van beperkte tickets (die meestal gestructureerd worden als converteerbare achtergestelde leningen) tot grote tickets (veelal gestructureerd als kapitaal of een combinatie van beide).

De vergoeding is hierbij marktconform:

  • Bij een achtergestelde lening bestaat de vergoeding uit een vaste interest, te betalen op kwartaalbasis, aangevuld met een variabele of uitgestelde interest. Er kan bijkomend een aandelencomponent voorzien worden. Die kan de vorm aannemen van een conversieoptie of een warrant.
  • Bij een kapitaalparticipatie streeft PMV een positief rendement na via de realisatie van meerwaarden uit de verkoop van haar aandelenpakket. De uitstap kan oplopen tot 7 en in sommige gevallen zelfs tot 9 jaar.

PMV verwacht dat de aandeelhouders, managers of derde partijen middelen met eenzelfde risicogehalte (gelijk aan min. 25% van het bedrag van de financiering van PMV) te investeren in het project.

Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om meerwaarde te creëren door ooit weer uit het kapitaal te stappen. Voor PMV moet die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Je kan de rechtstreekse contactgegevens van het team terugvinden op de onderstaande webpagina van PMV.

Afdeling / Dienst
Risicokapitaal
Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon
E-mail