PMV- Risicokapitaal

Laatst gewijzigd op 27 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeren in beloftevolle projecten
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
van € 125.000 tot € 5mln.

Wat houdt de maatregel in

PMV kan risicokapitaal verstrekken aan beloftevolle ondernemingen. Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om meerwaarde te creëren. Voor PMV moet die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk zijn. Op die manier draagt PMV bij aan de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.
Zowel voor starters als jonge groeiers die vaak over onvoldoende cashflows beschikken kan het aantrekken van extra aandelenkapitaal een interessante optie zijn. Maar ook in een latere fase kan bij gevestigde ondernemingen een bijkomende kapitaalinjectie nodig zijn (bv. bij overname).

PMV is een actieve maar geduldige investeerder, heeft geen voorbestemde exitdatum en kan dus jaren met de onderneming aan de toekomst bouwen. Zij zal de financieringsronde optimaal structureren en daarbij rekening houden met zowel noden van de onderneming als met die van mede-investeeerders.

Sinds begin 2016 gaat de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV voor een nieuwe meer klantvriendelijke aanpak: “een financieringsoplossing op maat”. Hierdoor wordt niet meer gesproken over een aantal standaardinstrumenten (Tina, Vinnof, Fonds Vlaanderen Internationaal, Flanders' Care Invest en Cultuurinvest).

Wie komt in aanmerking

Voor PMV zijn voor elke investeringsbeslissing volgende criteria de belangrijkste:

 • De onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;
 • De onderneming heeft een evenwichtig uitgebouwd managementteam;
 • De onderneming kan een stevig onderbouwd business plan voorleggen dat de capaciteit aantoont om huidige en toekomstige schulden terug te betalen;
 • De onderneming heeft een solide marktpositie en mooie groeiperspectieven;
 • De impact van de onderneming op de Vlaamse economie.

PMV richt zich vooral naar de volgende sectoren met een focus op innovatiestrategieën en speerpunttechnologieën:

 • Cleantech en maakindustrie;
 • Life Sciences en zorg;
 • Creatieve industrie;
 • ICT.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Investering onder de vorm van kapitaal of achtergestelde (converteerbare) leningen.

 • De vergoeding is marktconform:

  • Bij een achtergestelde lening bestaat de vergoeding uit een vaste interest, te betalen op kwartaalbasis, aangevuld met een variabele of uitgestelde interest. Er kan bijkomen een aandelencomponent voorzien worden. Die kan de vorm aannemen van een conversieoptie of een warrant.

  • Bij een kapitaalparticipatie streeft PMV een positief rendement na via de realisatie van meerwaarden uit de verkoop van haar aandelenpakket. De uitstap kan oplopen tot 7 en in sommige gevallen zelfst tot 9 jaar.

 • Commitment: aandeelhouders, managers of derde partijen dienen middelen met eenzelfde risicogehalte (gelijk aan min. 25% van het bedrag van de financiering van PMV) te investeren in het project.

 • Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om meerwaarde te creëren door ooit weer uit het kapitaal te stappen. Voor PMV moet die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk zijn.

Contact

Afdeling / Dienst
Risicokapitaal
Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website