Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

De Verklaring Organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding werd aangepast naar aanleiding van de gewijzigde kaderregeling betreffende staatssteun. Gebruik voor jouw projectaanvraag de aangepaste verklaring.

Aanvraagprocedure COOCK+

Projecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de jaarlijkse oproep COOCK+, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of van een CORNET-oproep.

De handleiding COOCK+, de template voor de vooraanmelding, de templates voor de aanvraag (deel A), de handleiding bij het kostenmodel en template voor de projectbegroting vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel.

Lopende oproepen kondigen we op deze pagina en ook via nieuwsberichten aan. De uiterste indieningsdatum staat op de oproeppagina.

De CORNET-oproep wordt aangekondigd op de CORNET-pagina van de website.

Voor de oproepen van het Vlaams clusterbeleid, gelieve contact op te nemen met de betrokken clusterorganisaties.

Er worden twee fysieke infosessies georganiseerd. Deze worden niet opgenomen. Daarnaast wordt een digitale infosessie georganiseerd die wordt opgenomen en daarna ter beschikking wordt gesteld.

VLAIO moedigt sterk aan om tijdens de projectgenese een of meerdere voorbesprekingen aan te vragen. Dit kan tussen de lancering van de oproep en de vooraanmelding. Een voorbespreking kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar coock@vlaio.be. Geef  bij de inschrijving een korte samenvatting en de hoofdvragen op.

 • 1

  De informatie op de oproeppagina en alle documenten onderaan deze pagina: de handleiding COOCK+ en de in te vullen template voor de aanvraag (deel A) en voor de projectbegroting, vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel. Betrek doelgroepondernemingen actief bij de voorbereiding en nadien bij de uitvoering en valorisatie van je project.

  De VLAIO bedrijfsadviseurs informeren gericht hun netwerk zodat potentiële kandidaten voor de begeleidingsgroep zich kunnen aanmelden. Stuur deze matchmaking template ingevuld naar teambedrijfstrajecten@vlaio.be.

 • 2

  Het indienen van een aanvraag gebeurt digitaal en doe je via de roze knop bovenaan deze pagina. Overzicht aanvraagformulieren COOCK geeft alvast een beeld van welke stappen je als hoofdaanvrager en je eventuele partners online moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag. Het aanmelden op het onlineplatform verloopt via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (met elektronische identiteitskaart (eID) of een van de andere opties). Personen die niet over een eID of gelijkgestelde kaart beschikken, hebben de mogelijkheid om een mandaat te geven aan een Belgisch contactpersoon voor het indienen van de aanvraag.

  Na je registratie ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om je aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele partners toe te voegen. Via hun specifieke link kunnen zij hun deel van de aanvraag vervolledigen. 

  Na indiening kan je de gegevens niet meer wijzigen! Dus controleer of alles correct is ingevuld en alle getallen (begroting, KPI’s, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates. 

  Heb je geen mandaat bekomen om je deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  De eventuele partners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel! 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Geen mail? Vraag aan alle partners of men wel heeft ingediend.

 • 3

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding COOCK+.

 • 4

  VLAIO kan (punctuele) ontbrekende informatie opvragen of om een toelichtingsgesprek vragen.

 • 5

  De aanvragen worden beoordeeld met eventueel advies van (externe) deskundigen. Op basis van de beschikbare informatie en het eventuele advies wordt een beslissing genomen over de omvang van de subsidie, als ook over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten ervan. Onafhankelijk van de evaluatieprocedure kan een negatieve beslissing genomen worden of aanvullende voorwaarden gesteld worden op basis van het niet voldoen aan overige verplichtingen of vergunningen vanwege de overheid of niet-correct gedrag naar aanleiding van vorige aanvragen (inzake informatieverstrekking, inhoudelijke en financiële verplichtingen of verslaggeving).

  Indien van toepassing, kunnen de deskundigen ook mee oordelen over de toekenning van de toeslag voor partnerschap. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail