Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

De Verklaring Organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding werd aangepast naar aanleiding van de gewijzigde kaderregeling betreffende staatssteun. Gebruik voor jouw projectaanvraag de aangepaste verklaring.
Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep COOCK - Zorg en gezondheid

Medegefinancieerd door de EU

Deadlines indiening

De indiening van een COOCK-project gebeurt in 2 fasen:

  1. Vooraanmelding ten laatste op dinsdag 26 oktober 2021 om 12.00 uur ’s middags: verplichte vooraanmelding via e-mail coock@vlaio.be, met in bijlage een document met projecttitel, innovatiedoel, lijst partners en (voorlopige) lijst leden begeleidingsgroep
  2. Indiening ten laatste op dinsdag 9 november 2021 om 12.00 uur ’s middags: verplichte indiening via het onlineportaal van de projectaanvraag en alle bijlagen.

Hoe je je aanvraag correct indient, is beschreven onder aanvraagprocedure. Je vindt er ook alle nodige documenten voor de opmaak van jouw projectaanvraag. De link naar het onlineportaal om je project in te dienen, vindt je hierboven in het menu (roze knop). Voor deze oproep is een specifieke aanvraagtemplate voorzien en voor het opmaken van de begroting gebruik je de template begrotingsaanvraag - kostenmodel en bijhorende handleiding bij het kostenmodel.

Infosessie

Hieronder vind je een videopresentatie met een toelichting over COOCK en de opname van de infosessie die op 7 juli 2021 werd gegeven waarbij ook het kader van deze oproep werd toegelicht.

Download de presentatie die tijdens de infosessie van 7 juli 2021 werd gegeven.

Voorbespreking

Heb je nog vragen dan kan je een voorbespreking (digitaal via MS Teams) aanvragen op één van onderstaande data door ten laatste 5 werkdagen voordien een e-mail te sturen naar coock@vlaio.be (met vermelding in de mail en in CC wie aanwezig zal zijn). Verplicht in bijlage: een korte samenvatting (één A4) van het onderwerp van je projectidee (bij voorkeur het innovatiedoel > zie template) en je belangrijkste vragen.

Geef ook aan welke van de onderstaande data je zou passen:

  • 8 september 2021 – voor- of namiddag
  • 17 september 2021 – na 11 uur

Je wordt vervolgens door één van de adviseurs via MS Teams uitgenodigd. Nadien kan je steeds via coock@vlaio.be punctuele vragen stellen.

Evaluatieprocedure

De evaluatieprocedure en –criteria zijn beschreven in de handleiding en de specifieke aanvraagtemplate COOCK zorg en gezondheid. Er wordt na indiening geen toelichtingsgesprek voorzien. In de periode tussen indiening en het college van deskundigen kan de projectadviseur - indien nodig - contact opnemen met de aanvrager voor bijkomende informatie.

De beslissing wordt voorbereid tegen februari 2022. Na beslissing wordt een overzicht van de gesteunde projecten gepubliceerd op de website.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail