Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

De Verklaring Organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding werd aangepast naar aanleiding van de gewijzigde kaderregeling betreffende staatssteun. Gebruik voor jouw projectaanvraag de aangepaste verklaring.

In 't kort

Projecten ‘Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer (COOCK+)’ richten zich op een groep van ondernemingen, met als doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis. 

Projecten kunnen ingediend worden in het kader van de jaarlijkse oproep COOCK+, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of van een CORNET-oproep.

Oproep 2023

De oproep COOCK+ 2023 werd gelanceerd op 17 februari 2023 en aanvragen kan vanaf 1 april 2023. De indiening van een COOCK+ project gebeurt in twee fasen.

Herbekijk de opname van de digitale infosessie van 15 maart 2023 of download de presentatie

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse organisaties voor onderzoek & kennisverspreiding
Voor wat?
Collectief onderzoek & ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding/-transfer
Bedrag
50% van de aanvaarde begroting (basissteun) + eventueel 20% samenwerkingstoeslag + max. 30% additionele steun (met resultaatsverbintenis)

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail