Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

Hoeveel bedraagt de subsidie voor een COOCK+ project?

De basissteun bedraagt 50% van het goedgekeurde projectbudget. Een project met meerdere partners kan aanspraak maken op een samenwerkingstoeslag van 20%. Via een resultaatsverbintenis kan een totale bonussteun van 30% verworven worden. Het totale steunpercentage voor een COOCK+ project is bijgevolg altijd minimaal 50%, maximaal 80% zonder samenwerkingstoeslag en maximaal 100% met samenwerkingstoeslag. 

De voorwaarden waaraan de basissteun, de samenwerkingstoeslag en de additionele steun dienen te voldoen, staan in de handleiding bij het kostenmodel en de COOCK+ handleiding

COOCK+ project

 • 1 oproep per jaar
 • online indienen: voor de uiterste indiendatum (najaar - cf. oproeppagina) 
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK+ project clusterbeleid

 • aantal oproepen in functie van het clusterbeleid
 • online indienen (tijdstip af te stemmen met betrokken clusterorganisaties)
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A:  min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK+ CORNET

 • 2 oproepen per jaar (zie nieuwsbericht op www.vlaio.be/cornet
 • indienen: één indiendatum per oproep (zie: www.cornet.online)
 • duurtijd deel A: max. 2 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: min. 1 VTE, max. €1 miljoen subsidie
 • een COOCK+Cornet project krijgt automatisch de samenwerkingstoeslag van 20% bij goedkeuring

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail