Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

De Verklaring Organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding werd aangepast naar aanleiding van de gewijzigde kaderregeling betreffende staatssteun. Gebruik voor jouw projectaanvraag de aangepaste verklaring.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor een COOCK+ project?

De basissteun bedraagt 50% van het goedgekeurde projectbudget. Een project met meerdere partners kan aanspraak maken op een samenwerkingstoeslag van 20%. Via een resultaatsverbintenis kan een totale bonussteun van 30% verworven worden. Het totale steunpercentage voor een COOCK+ project is bijgevolg altijd minimaal 50%, maximaal 80% zonder samenwerkingstoeslag en maximaal 100% met samenwerkingstoeslag. 

De voorwaarden waaraan de basissteun, de samenwerkingstoeslag en de additionele steun dienen te voldoen, staan in de handleiding bij het kostenmodel en de COOCK+ handleiding

COOCK+ project

 • 1 oproep per jaar
 • online indienen: voor de uiterste indiendatum (najaar - cf. oproeppagina) 
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK+ project clusterbeleid

 • aantal oproepen in functie van het clusterbeleid
 • online indienen (tijdstip af te stemmen met betrokken clusterorganisaties)
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A:  min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK+ CORNET

 • 2 oproepen per jaar (zie nieuwsbericht op www.vlaio.be/cornet
 • indienen: één indiendatum per oproep (zie: www.cornet.online)
 • duurtijd deel A: max. 2 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: min. 1 VTE, max. €1 miljoen subsidie
 • een COOCK+Cornet project krijgt automatisch de samenwerkingstoeslag van 20% bij goedkeuring

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail