Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

Wat zijn COOCK+ projecten?

COOCK+ projecten (Collectief Onderzoek en Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding ) heeft tot doel het vertalen en valoriseren van onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen.

Een COOCK+ project bestaat uit 2 complementaire delen: 

  • Deel A is gericht op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennis-verspreidingsactiviteiten voor een zo ruim mogelijke overdracht van de (basis)onderzoeksresultaten naar ondernemingen. Enkel dit deel komt (via een resultaatsverbintenis) voor steun in aanmerking binnen het COOCK+-programma. Het basissteunpercentage voor deze activiteiten is 50%. Het is mogelijk een samenwerkingstoeslag te bekomen van 20% indien voldaan is de modaliteiten omtrent partnerschap. Voorts kan tot 30% bonussteun toegekend worden, op basis van het behalen van drie  verplichte KPI’s, zijnde 10% per KPI, pro rata toegekend per KPI. 
  • Deel B is een bundeling van alle ondernemingsspecifieke acties gericht op het evalueren en het toepassen door ondernemingen van de in deel A overgedragen technologie en/of kennis, waarbij minstens de inzetbaarheid en de economische haalbaarheid in een ondernemingsspecifieke context worden geëvalueerd. Ondernemingen kunnen voor deze projecten steun aanvragen binnen de reguliere steunkanalen van VLAIO (of op Europees niveau).

Wettelijk kader

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail