Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

Laatst gewijzigd op 10 dec 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
opleiding en advies door geregistreerde dienstverleners
Subsidie
van 40% voor ko's (€ 10.000/jaar) en 30% voor mo's (€ 15000/jaar)

Wat houdt de maatregel in

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 40% subsidie tot een maximum van € 10.000 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 15.000 op jaarbasis.

Wie komt in aanmerking

De kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een aanvaardbare rechtsvorm, vestiging in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie ook vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/de-europese-kmo-definitie).

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. 

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille.

U kan de subsidie enkel aanvragen voor 'werkenden in je bedrijf' in de vestiging in het Vlaams Gewest.

Wat komt in aanmerking

Opleiding

Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming.
Afstandsleren of e-learningformules komen enkel in aanmerking indien er ook een contact voorzien is met de lesgever.
Voor elke opleiding moet een gepersonaliseerd vormingsattest worden uitgereikt en moet de opleidingsverstrekker een aanwezigheidslijst bijhouden.

Voorbeelden: informaticacursus, taaltraining, managementtraining, vorming sociale- en communicatievaardigheden,…

Advies

Advies in de kmo-portefeuille zijn schriftelijke raadgevingen verstrekt door een geregistreerde dienstverlener, gericht op de kernprocessen van de onderneming, bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren. De raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.

Er zijn 2 mogelijke vormen van advies:

 1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en begeleiding bij implementeren.

 2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Voorbeelden: opstellen communicatieplan; marketingplan; marktanalyse maken; investeringsanalyse maken; adviezen met het oog op het afsluiten van joint-ventures; identificeren, analyseren, bestuderen van mogelijke technische problemen, invloedsparameters of belemmeringen die zich stellen rond een beoogde innovatie…

Uitgesloten: advies over gewone bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte adviezen.

Omvang steun

Kleine onderneming

Voor een kleine onderneming wordt een steunpercentage van 40% gehanteerd tot een maximum van € 10.000 steun op jaarbasis.

Middelgrote onderneming

Voor een middelgrote onderneming wordt een steunpercentage van 30% gehanteerd tot een maximum van € 15.000 steun op jaarbasis.

Extra toelichting
 • Het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding dient minimum € 100 te bedragen;

 • Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum € 500 te bedragen;

 • Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken;

 • Welke kosten:

  • Opleidings- of advieskost;

  • Catering bij opleiding tot € 25 per persoon per dag;

  • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding;

  • Verplaatsingskosten docent.

 • BTW wordt niet gesubsidieerd.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille.

Aanvraagprocedure

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw onderneming te registreren.

OPGELET

Vanaf 15 november 2017 zal de toegang tot de digitale subsidie-instrumenten kmo-portefeuille en ecologiepremie vervangen worden door het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Wilt u daarna nog toegang dan moet u in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid gekoppeld worden aan uw onderneming en de juiste toegangsrechten krijgen. Wat u daarvoor moet doen vindt u uitgebreid hier terug. Maar alvast samenvattend:

 • Zoek de 'toegangsbeheerder' van uw onderneming

 • Hebt u geen 'toegangsbeheerder' dan kan een wettelijk vertegenwoordiger (zaakvoerder, bestuurder, ...) er een aanduiden.

Voor alle ondernemingen die in de laatste 2 jaren een subsidie hebben aangevraagd via de kmo-portefeuille of ecologiepremie, worden de gemachtigden automatisch overgezet in het nieuwe systeem.

Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een geregistreerde dienstverlener. Best vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. De eigenlijke aanvraagprocedure verloopt via de instructies vermeld op de website. Hieronder staat vermeld welke stappen doorlopen moeten worden.

aanvraagprocedure kmo-portefeuille

 

Geregistreerde dienstverlener

Een dienstverlener kan u zoeken op de website via de module Zoek een geregistreerde dienstverlener.

Informatie over de registratieprocedure voor dienstverleners kan u terugvinden op de website vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/kmo-portefeuille-voor-dienstverleners.

 

Contact

Afdeling / Dienst
Kmo-portefeuille
Adres

Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon