Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

Laatst gewijzigd op 27 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
opleiding en advies door geregistreerde dienstverleners
Subsidie
van 30% voor ko's (CS 45%) -20% voor mo's (CS 35%) jaarlijks plafond: € 7.500

Wat houdt de maatregel in

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van VLAIO een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Vzw’s kunnen geen beroep doen op de Kmo-portefeuille. Sociale-economieondernemingen met een vzw-statuut kunnen wel o.m. managementadvies aanvragen via een andere subsidie. Meer informatie in de rubriek Adviessteun voor vzw’s.

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Investeren in cybersecurity is daarom een must. De Vlaamse Regering wil bedrijven hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom kunnen ondernemingen die investeren in cybersecurity genieten van een verhoogd percentage binnen de kmo-portefeuille: elke steunaanvraag die na 13 september 2021 ingediend wordt voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity krijgt een verhoogd steunpercentage van 45% voor kleine ondernemingen en van 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft wel voor alle diensten hetzelfde: € 7.500 per jaar.

Je kan als kmo voor opleiding of advies binnen het thema ‘duurzaamheid - energie-efficiëntie’ vanaf 1 april 2023 een hoger steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun, middelgrote ondernemingen 35%. Dezelfde verhoging is al van toepassing voor cybersecurity.

Wie komt in aanmerking

De kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een aanvaardbare rechtsvorm, vestiging in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie ook vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/de-europese-kmo-definitie).

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. 

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille (Zie rubriek Adviessteun voor vzw's) . 

Je kan de subsidie enkel aanvragen voor 'werkenden in je bedrijf' in de vestiging in het Vlaams Gewest.

Wat komt in aanmerking

Opleiding

Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming.
Afstandsleren of e-learningformules komen enkel in aanmerking indien er ook een contact voorzien is met de lesgever.
Voor elke opleiding moet een gepersonaliseerd vormingsattest worden uitgereikt en moet de opleidingsverstrekker een aanwezigheidslijst bijhouden.

Voorbeelden: informaticacursus, taaltraining, managementtraining, vorming sociale- en communicatievaardigheden,…

Advies

Advies in de kmo-portefeuille zijn schriftelijke raadgevingen verstrekt door een geregistreerde dienstverlener, gericht op de kernprocessen van de onderneming, bedoeld om de werking van jouw onderneming te verbeteren. De raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf.

Er zijn 2 mogelijke vormen van advies:

 1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en begeleiding bij implementeren.

 2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Voorbeelden: opstellen communicatieplan; marketingplan; marktanalyse maken; investeringsanalyse maken; adviezen met het oog op het afsluiten van joint-ventures; identificeren, analyseren, bestuderen van mogelijke technische problemen, invloedsparameters of belemmeringen die zich stellen rond een beoogde innovatie; adviezen in het kader van intellectuele eigendom zoals een octrooieerbaarheidsonderzoek of advies omtrent merkstrategie…

Uitgesloten: advies over gewone bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte adviezen.

De adviezen en opleidingen moeten passen binnen de volgende thema's: Bedrijfsstrategie, Beroepsspecifieke competenties, Digitalisering, Duurzaamheid, Financiële geletterdheid, Innovatie, Internationalisering en personeelsmanagement. Voor de thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Alle opleidingen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan een thema kunnen worden gesteund. Bij twijfel kan je contact opnemen met jouw dienstverlener.

Omvang steun

Kleine onderneming

Voor een kleine onderneming wordt een steunpercentage van 30% gehanteerd tot een maximum van € 7.500 steun op jaarbasis.

Middelgrote onderneming

Voor een middelgrote onderneming wordt een steunpercentage van 20% gehanteerd tot een maximum van € 7.500 steun op jaarbasis.

Cybersecurity

Voor diensten inzake cybersecurity is het steunpercentage 45% voor kleine ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft wel voor alle diensten hetzelfde: € 7500 per jaar. Het verhoogde steunpercentage wordt automatisch toegepast als je in stap 2 van de steunaanvraag het thema ‘cybersecurity’ kiest. (cf. blz. 10 van de handleiding kmo-portefeuille).

Extra toelichting
 • Het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding dient minimum € 100 te bedragen;

 • Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum € 500 te bedragen;

 • Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken;

 • Welke kosten:

  • Opleidings- of advieskost;

  • Catering bij opleiding tot € 25 per persoon per dag;

  • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding;

  • Verplaatsingskosten docent.

 • BTW wordt niet gesubsidieerd.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. De gebruikershandleiding van de kmo-portefeuille helpt je om vlot een subsidieaanvraag in te dienen.

Vooraleer je jouw aanvraag indient moet je al een overeenkomst afgesloten hebben met een geregistreerde dienstverlener. Best vraag je dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. Hieronder staat vermeld welke stappen doorlopen moeten worden.

aanvraagprocedure kmo-portefeuille

 

Geregistreerde dienstverlener

Een dienstverlener kan je zoeken op de website via de module Zoek een geregistreerde dienstverlener.

Informatie over de registratieprocedure voor dienstverleners kan je terugvinden op de website vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/kmo-portefeuille-voor-dienstverleners.

Adviessteun voor vzw’s

Managementadvies in de sociale economie

Als erkende sociale-economieonderneming kan je als vzw een premie krijgen voor het inwinnen van een onderbouwd schriftelijk advies om je bedrijfsvoering te verbeteren en je onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren. De steun bedraagt 50% van de totale subsidiabele kostprijs van het managementadvies (excl. btw). Het steunplafond bedraagt € 10.000. Meer informatie kan je vinden op de website van het Departement Werk en Sociale Economie: www.socialeeconomie.be/managementadvies.

Werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen ook organisaties uit de socialprofitsector (zoals vzw's) tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Meer informatie hierover kan je vinden in deze maatregel van de Subsidiedatabank Werkbaarheidscheque.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Kmo-portefeuille
Adres

Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon