Kmo-portefeuille

Terug naar Wat

Beroepsspecifieke competenties

Voor wie?

Ondernemingen die theoretische of praktische kennis en vaardigheden willen verwerven in een bepaald vaktechnisch gebied die nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen.

Let wel! Voor dit thema werd een lijst opgesteld van subsidiabele diensten. Enkel opleidingen of adviezen die op deze lijst staan (download als pdf), kunnen worden gesubsidieerd. De opleidingen of adviezen moeten ook uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming én gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming. Dit wil zeggen dat een barman een opleiding sommelier kan volgen met steun van de kmo-portefeuille, maar een accountant niet.

Voorbeelden

 • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB. Voorbeelden hier van zijn: 
  • Een opleiding wondzorg (knelpuntberoep: verpleegkundigen)
  • Een nascholing code 95 (knelpuntberoep vrachtwagenchauffeurs)
  • Horecaopleidingen (knelpuntberoepen chef-kok, hulp-kok, kelner, barman, medewerker keuken)
  • Een opleiding ergonomisch poetsen (knelpuntberoep: schoonmaker bij mensen thuis)
    
 • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde. Voorbeelden hier van zijn:
  • LasserLoodgieter
  • Meubelmaker
  • Technicus industriële installaties
  • Fietshersteller
  • Werfleider
  • Een opleiding milieuwetenschap
  • Een opleiding industriële informatica
    
 • Diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze. Beroepen waarvoor een sectoraal tekort wordt voorspeld zijn bijvoorbeeld:
  • Bedieners van machines en installaties
  • Assembleurs
  • Ambachtslieden
    
 • Diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Opleiding asbest en asbesthoudende materialen
  • Verplichte permanente vorming voor advocaten, bedrijfsrevisoren, gerechtsdeurwaarders, vastgoedmakelaars,… die hen toelaten hun verplicht aantal jaarlijkse uren bijscholing te volgen
  • Een rijbewijs C en D voor vrachtwagenbestuurders en vervoerders van personen

Wat komt niet in aanmerking?

 • Opleidingen en adviezen die niet binnen de beschrijving beroepsspecifieke competenties vallen omdat zij niet vereist zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen.
 • Opleidingen en adviezen die binnen de beschrijving beroepsspecifieke competenties vallen, maar die niet voldoen aan één van bovenstaande vier voorbeelden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een opleiding verbindende communicatie.
 • Opleidingen time management, vergadertechnieken, spreken voor een groep, conflicthantering, emotionele intelligentie, klantgericht denken en handelen, …
 • Een therapie opleiding
 • Beautyopleidingen, het beroep schoonheidsspecialist is immers geen knelpuntberoep.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.