Europees Sociaal Fonds (ESF)

Laatst gewijzigd op 26 nov 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & soms grote ondernemingen
Voor wat
projecten gericht op de arbeidsmarkt ( opleiding, verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt,...)
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

De afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie verstrekt subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van deze financiële middelen zijn afkomstig van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse overheid en de private sector.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken.

Momenteel staan er geen oproepen open gericht tot ondernemingen.

Wie komt in aanmerking

Elke publieke of privaatrechtelijke organisatie (kmo’s of vzw) kan een projectvoorstel indienen op voorwaarde dat het kadert binnen een openstaande oproep. Aan éénmanszaken kan er in principe geen ESF-steun verleend worden.  

Vanwege het partnerschapsbeginsel waaruit het ESF vertrekt, kunnen sommige oproepen de oprichting van een partnerschap vereisen. De promotor of indiener van het project staat aan het hoofd van dit partnerschap.

Wat komt in aanmerking

Doelstelling

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. De focus van het ESF ligt op de doelstelling “smart, sustainable inclusive and non-discriminatory employment market” met een speciale aandacht voor:

  • het opleiden van goede werknemers en creëren van duurzame jobcreatie (‘smart’ and sustainable job growth);

  • tegengaan van discriminatie op de werkvloer (non-discriminatie);

  • het verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde doelgroepen (inclusieve arbeidsmarkt).

Prioriteiten in Vlaanderen

Vlaanderen vertaalde bovengenoemde doelstelling naar de volgende prioriteiten:

  • Bevordering van projecten voor duurzame, hoogwaardige banen en arbeidsmobiliteit + investeringen in onderwijs, training en levenslang leren. Naar deze terreinen gaat ongeveer 60% van de totale financiering. Deze activiteiten zijn een aanvulling op het Vlaamse loopbaanbeleid dat een effectievere arbeidsmarkt tot doel heeft. De ESF-projecten zullen zich in het bijzonder richten op de cruciale overgangsmomenten in de individuele loopbaan.
  • Ongeveer 20% van de financiering is bedoeld voor de ondersteuning van sociale integratie, gelijkheid en projecten voor armoedebestrijding. De projecten richten zich op de trajecten binnen werk en maatschappij voor de voornaamste risicogroepen.
  • Structurele maatregelen om ouderen aan te moedigen om te blijven werken of met een nieuwe baan te beginnen, zullen op federaal en Vlaams niveau worden bevorderd. ESF-projecten voor “actief ouder worden” zullen hier een aanvulling op zijn. Hierdoor wordt het voor bedrijven gemakkelijker om oudere werknemers een aantrekkelijke omgeving te bieden.

Omvang steun

Het totale budget bedraagt € 10 miljard per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld over alle lidstaten. Voor de Vlaamse regering is dit een inkomstenbron van circa € 400 miljoen. Als gevolg van de bundeling met nationale en regionale financiële middelen ligt het totale ESF budget voor Vlaanderen net boven het miljard euro per jaar.

De financiering die het Europees Sociaal Fonds toekent aan een project is steeds aanvullend aan de inbreng vanuit de private sector of andere (publieke) bronnen. Het percentage varieert, maar de bijdrage vanuit Europa is altijd begrensd op 50%.

De totale steun per project (federaal + Europees) kan in Vlaanderen oplopen tot 85% maar dit hangt af van de specificaties van de oproep. De bijdrage van Europa is altijd begrensd tot 50%. 

De-minimis

De toegekende subsidie binnen een oproep valt soms onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit wordt steeds vermeld in de oproepfiche die je kan terugvinden bij elke oproep. (Voorbeelden: de oproep "Werkbaar Werk - Anders organiseren" en "Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid" vallen onder de-minimis, de oproep "Opleidingen in bedrijven" valt er niet onder). Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Om een vlot en transparant beheer van het ESF in Vlaanderen mogelijk te maken, liet het ESF een webapplicatie ontwikkelen. Dankzij deze applicatie kan je een ESF-dossier online indienen en opvolgen.