Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Laatst gewijzigd op 16 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op de arbeidsmarkt (opleiding, verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt, ...)
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Het ESF beheert financiële middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Met deze middelen wil Europa WSE (vroeger ESF Vlaanderen) Vlaamse organisaties stimuleren om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheidsgraad te verhogen. Organisaties die deelnemen aan de gelanceerde oproepen krijgen hiervoor een subsidie.

Wie komt in aanmerking

Elke publieke of privaatrechtelijke organisatie (kmo’s of vzw) kan een projectvoorstel indienen op voorwaarde dat het kadert binnen een openstaande oproep. Aan eenmanszaken kan er in principe geen ESF-steun verleend worden.  

Vanwege het partnerschapsbeginsel waaruit het ESF vertrekt, kunnen sommige oproepen de oprichting van een partnerschap vereisen. De promotor of indiener van het project staat aan het hoofd van dit partnerschap.

Wat komt in aanmerking

Doelstelling

Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Unie Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. De focus van het ESF ligt op de doelstelling “smart, sustainable, inclusive and non-discriminatory employment market” met een speciale aandacht voor:

  • het opleiden van goede werknemers en creëren van duurzame jobcreatie (‘smart’ and sustainable job growth);
  • tegengaan van discriminatie op de werkvloer (non-discriminatie);
  • het verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde doelgroepen (inclusieve arbeidsmarkt).
Prioriteiten in Vlaanderen

Vlaanderen vertaalde bovengenoemde doelstellingen naar de volgende prioriteiten:

  • Bevordering van projecten voor duurzame, hoogwaardige banen en arbeidsmobiliteit alsook investeringen in onderwijs, training en levenslang leren: deze activiteiten zijn een aanvulling op het Vlaamse loopbaanbeleid dat een effectievere arbeidsmarkt tot doel heeft. De ESF-projecten zullen zich in het bijzonder richten op de cruciale overgangsmomenten in de individuele loopbaan.
  • Ondersteuning van sociale integratie, gelijkheid en projecten voor armoedebestrijding: de projecten richten zich op de trajecten binnen werk en maatschappij voor de voornaamste risicogroepen.
  • Actief ouder worden: de structurele maatregelen om ouderen aan te moedigen om te blijven werken of met een nieuwe baan te beginnen, zullen op federaal en Vlaams niveau worden bevorderd. ESF-projecten voor deze prioriteit zullen hier een aanvulling op zijn. Hierdoor wordt het voor bedrijven gemakkelijker om oudere werknemers een aantrekkelijke omgeving te bieden.

Omvang steun

Bij ESF wordt steeds gewerkt met oproepen. De steunpercentages en bedragen verschillen per oproep en worden steeds vermeld bij elke oproepfiche. 

De financiering die het Europees Sociaal Fonds toekent aan een project is steeds aanvullend aan de inbreng vanuit de private sector of andere (publieke) bronnen. Het percentage varieert, maar de bijdrage vanuit Europa is altijd begrensd op 50%.

De-minimis

De toegekende subsidie binnen een oproep valt soms onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Dit wordt steeds vermeld in de oproepfiche die je kan terugvinden bij elke oproep. Meer informatie over de Europese de-minimis-regelgeving kan je terugvinden op Veelgestelde vragen: de-minimis.

Lopende oproepen

Momenteel zijn er geen oproepen die zich richten tot ondernemingen.

Alle oproepen kan je vinden op www.europawse.be/praktische-info/openstaande-oproepen.

Aanvraagprocedure

Het ESF werkt steeds met oproepen. Informatie over de lopende oproepen kan je terugvinden op www.europawse.be/praktische-info/openstaande-oproepen. Er worden per oproep doorgaans verscheidene infosessies georganiseerd, terug te vinden op dezelfde pagina.

Een aanvraag indienen gebeurt via de online webapplicatie

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.