Kmo-portefeuille

Terug naar Wat

Duurzaamheid

Voor wie?

Ondernemingen die door het volgen van een opleiding of het inwinnen van een advies willen inzetten op een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij. Het toepassingsgebied van het thema duurzaamheid is beperkt tot de ondernemerschapsbevorderende diensten die betrekking hebben op minstens een van de volgende onderwerpen:

 1. afvalpreventie en efficiënte afvalverwerking;
 2. de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
 3. efficiënt materiaalgebruik;
 4. energie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve energiebronnen;
 5. recyclage;
 6. water- en luchtzuivering.

Voorbeelden

 • Een advies met als eindresultaat een schriftelijk rapport rond één van bovenstaande thema’s. Hoe kan je onderneming minder afval produceren? Hoe gaat deze efficiënter om met water? Hoe kan het productieproces energie-efficiënter? Hoe verlaag je de uitstoot van broeikasgassen? Kan je onderneming meer recycleren?
 • Een opleiding rond recycleren binnen jouw onderneming.
 • Een opleiding rond het verminderen van afval binnen jouw onderneming.
 • Een opleiding tot installateur van warmtepompen of zonnepanelen.

Wat komt niet in aanmerking?

 • Adviezen rond milieu die wettelijk verplicht zijn.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.