Kmo-portefeuille

Terug naar Wat

Innovatie

Voor wie?

Ondernemingen met een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst en die als antwoord hierop een nieuwe techniek of inzicht willen invoeren. 

Voorbeelden

  • Een onderneming wenst zijn klanten het juiste type sandich paneel aan te bieden in functie van het gebruik (containers, opslagtanks,…). Hiervoor heeft deze onderneming nood aan zijn eigen testtechnologie. Dit laat de onderneming toe efficiënt een geschikt paneel met bijhorende lasnaden te kiezen i.f.v. een specifieke toepassing.
  • Een onderneming wenst een centraal deel op te bouwen van een chassis voor vrachtwagens. Tijdens de adviesopdracht wordt onderzocht of dit mogelijk is uitgaande van enkele verschillende concepten.
  • Wat is de optimale samenstelling/dosis en tijdstip behandeling van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt?

Wat komt niet in aanmerking?

Alle innovatieve opleidingen en adviezen die NIET vertrekken vanuit een technologische kennisvraag.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.