Wijzigingen aan Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

De Vlaamse Regering heeft besloten om 26 diensten uit te sluiten voor deze subsidie, waaronder diensten inzake teambuilding, netwerksessies en studiereizen. De veranderingen zijn ingegaan op 9 juli 2021 en gelden niet voor de aanvragen ingediend voor deze datum. Een volledig overzicht van deze 26 uitgesloten diensten kan je terugvinden in het nieuwsbericht Deze diensten worden voortaan uitgesloten voor de kmo-portefeuille.  
Gewijzigd op
Vanaf 28 juni kunnen bepaalde ondernemingen actief in de culturele sector ook gebruik maken van de Kmo-portefeuille. De uitbreiding van de aanvaardbare sectoren heeft betrekking op de volgende nace-codes: 90011 (Beoefening van uitvoerende kunsten, door zelfstandig werkende artiesten); 90012 (Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles); 90021 (Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen); 90029 (Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunst); 90031 (Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten); 90032 (Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten); 91011 (Bibliotheken, mediatheken en ludotheken) 91012 (Openbare archieven); 91020 (Musea); 91030 (Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties).
Gewijzigd op
De aanvraag van de Kmo-portefeuille gebeurt sinds 18 juni via het e-loketondernemers.be. Dit loket laat toe allerlei aanvragen bij een Vlaamse overheidsdienst op te starten én op te volgen. Dit kan gaan over subsidies, erkenningen maar ook vergunningen. Het aanvragen van de Kmo-portefeuille gebeurt nog steeds via de roze aanvraagknop met itsme of e-id. Ondernemers krijgen vervolgens een persoonlijk dashboard te zien met een helder overzicht van de onderneming: onder meer de activiteitencodes (NACE), de vestigingen, fiscale mandaten en het kadastraal plan zijn zichtbaar.
Gewijzigd op
Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op de kmo-portefeuille. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Ook in het kader van de coronacrisis is het immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.
Gewijzigd op
Vanaf 1 januari 2020 werd het maximale steunplafond op jaarbasis voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen verlaagd van € 10.000 naar € 7.500.
Gewijzigd op