Wijzigingen aan Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

De kmo-portefeuille, de coronamaatregelen en de ecologiepremie+ zijn voor de aanvraagprocedure gekoppeld aan het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. In de periode tussen oktober en december zullen zo’n 90.000 gebruikers via verschillende e-mails verwittigd worden dat hun rechten vervallen. Heb jij ook verschillende e-mails ontvangen, dan kan je in dit nieuwsbericht Gebruikersrechten digitale steunmaatregelen vervallen: dit moet je doen lezen of je al dan niet actie moet ondernemen. 
Gewijzigd op
Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Investeren in cybersecurity is daarom een must. De Vlaamse Regering wil bedrijven hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom kunnen ondernemingen die investeren in cybersecurity genieten van een verhoogd percentage binnen de kmo-portefeuille: elke steunaanvraag die na 13 september 2021 ingediend wordt voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity krijgt een verhoogd steunpercentage van 45% voor kleine ondernemingen en van 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft wel voor alle diensten hetzelfde: € 7.500 per jaar.
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering heeft besloten om 26 diensten uit te sluiten voor deze subsidie, waaronder diensten inzake teambuilding, netwerksessies en studiereizen. De veranderingen zijn ingegaan op 9 juli 2021 en gelden niet voor de aanvragen ingediend voor deze datum. Een volledig overzicht van deze 26 uitgesloten diensten kan je terugvinden in het nieuwsbericht Deze diensten worden voortaan uitgesloten voor de kmo-portefeuille.  
Gewijzigd op
Vanaf 28 juni kunnen bepaalde ondernemingen actief in de culturele sector ook gebruik maken van de Kmo-portefeuille. De uitbreiding van de aanvaardbare sectoren heeft betrekking op de volgende nace-codes: 90011 (Beoefening van uitvoerende kunsten, door zelfstandig werkende artiesten); 90012 (Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles); 90021 (Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen); 90029 (Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunst); 90031 (Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten); 90032 (Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten); 91011 (Bibliotheken, mediatheken en ludotheken) 91012 (Openbare archieven); 91020 (Musea); 91030 (Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties).
Gewijzigd op
De aanvraag van de Kmo-portefeuille gebeurt sinds 18 juni via het e-loketondernemers.be. Dit loket laat toe allerlei aanvragen bij een Vlaamse overheidsdienst op te starten én op te volgen. Dit kan gaan over subsidies, erkenningen maar ook vergunningen. Het aanvragen van de Kmo-portefeuille gebeurt nog steeds via de roze aanvraagknop met itsme of e-id. Ondernemers krijgen vervolgens een persoonlijk dashboard te zien met een helder overzicht van de onderneming: onder meer de activiteitencodes (NACE), de vestigingen, fiscale mandaten en het kadastraal plan zijn zichtbaar.
Gewijzigd op