Wijzigingen aan Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

Vanaf januari 2023 wordt de kmo-portefeuille inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Daarnaast wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. Meer informatie in het nieuwsbericht Hervorming kmo-portefeuille.
Gewijzigd op
De kmo-portefeuille zal worden hervormd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. Meer informatie in het nieuwsbericht Bijsturing kmo-portefeuille
Gewijzigd op
De kmo-portefeuille, de coronamaatregelen en de ecologiepremie+ zijn voor de aanvraagprocedure gekoppeld aan het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. In de periode tussen oktober en december zullen zo’n 90.000 gebruikers via verschillende e-mails verwittigd worden dat hun rechten vervallen. Heb jij ook verschillende e-mails ontvangen, dan kan je in dit nieuwsbericht Gebruikersrechten digitale steunmaatregelen vervallen: dit moet je doen lezen of je al dan niet actie moet ondernemen. 
Gewijzigd op
Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Investeren in cybersecurity is daarom een must. De Vlaamse Regering wil bedrijven hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom kunnen ondernemingen die investeren in cybersecurity genieten van een verhoogd percentage binnen de kmo-portefeuille: elke steunaanvraag die na 13 september 2021 ingediend wordt voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity krijgt een verhoogd steunpercentage van 45% voor kleine ondernemingen en van 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft wel voor alle diensten hetzelfde: € 7.500 per jaar.
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering heeft besloten om 26 diensten uit te sluiten voor deze subsidie, waaronder diensten inzake teambuilding, netwerksessies en studiereizen. De veranderingen zijn ingegaan op 9 juli 2021 en gelden niet voor de aanvragen ingediend voor deze datum. Een volledig overzicht van deze 26 uitgesloten diensten kan je terugvinden in het nieuwsbericht Deze diensten worden voortaan uitgesloten voor de kmo-portefeuille.  
Gewijzigd op