Voordelige opleidingstrajecten op de werkvloer

Laatst gewijzigd op 1 dec 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
verschillende stages en opleidingstrajecten
Subsidie
verschillende subsidies & RSZ kortingen afhankelijk van het traject

Wat houdt de maatregel in

De overheid heeft in de loop der jaren verschillende stage en/of opleidingstrajecten gecreëerd op de werkvloer voor zowel leerplichtige als niet-leerplichtige jongeren. Hierbij een overzicht van de belangrijkste formules.

Duaal Leren (alternerende opleiding)

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Momenteel bestaan volgende stelsels:

Deeltijds Leren en Werken

 Dit is een bestaand stelsel van alternerende opleiding waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs (SO) meerdere dagen op de werkplek leren. Het stelsel wordt georganiseerd in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) en in de leertijd. In het DBSO leren de jongeren 3 dagen op de werkplek en volgen ze 2 dagen les in een centrum deeltijds onderwijs (CDO) of centrum leren en werken (CLW). In de leertijd leren de jongeren 4 dagen op de werkplek en volgen ze 1 dag les in een Syntra-lesplaats.

Wenst u als werkgever een overeenkomst af te sluiten met een jongere die op jaarbasis gemiddeld meer dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, dan gelden de voorwaarden van de “Overeenkomst Alternerende Opleiding”. Als de jongere op jaarbasis gemiddeld minder dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, sluit u een "deeltijdse arbeidsovereenkomst" af.

Bent u een werkgever uit de non-profitsector neem dan contact op met loket@jongerenindesocialprofit.be.

Schoolbank op de werkplek: proeftuin voor nieuw stelsel duaal leren

Op 1 september 2016 zijn de eerste proefprojecten duaal leren van start gegaan onder de noemer "Schoolbank op de werkplek". Vanaf 1 september 2017 wordt het proefproject uitgebreid met 14 nieuwe duale opleidingen in het voltijds secundair onderwijs, het DBSO of de leertijd. Deze proefprojecten helpen om duaal leren verder uit te werken. Vanaf 1 september 2018 zou het nieuwe stelsel duaal leren en werken dan voor iedereen worden uitgerold. Het voorontwerp van decreet werd goedgekeurd op 15 september 2017: jongeren kunnen vanaf 15 jaar instappen en ze moeten minimaal 14 uren per week opgeleid worden op de werkvloer. Met de invoering van het nieuwe stelsel duaal leren en werken zal het huidige stelsel van deeltijds leren en werken (zie hoger) geleidelijk aan verdwijnen.

Wenst u als werkgever in dit proefproject een overeenkomst af te sluiten met een jongere, die op jaarbasis gemiddeld meer dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, dan gelden de voorwaarden van de “Overeenkomst Alternerende Opleiding". Als de jongere op jaarbasis gemiddeld minder dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, sluit u een onbezoldigde "Stageovereenkomst Alternerende Opleiding".
Als de jongere tewerkgesteld wordt op een onbezoldigde gesimuleerde werkplek geldt de "Stageovereenkomst Alternerende Opleiding".

Bent u een werkgever uit de non-profitsector Bent u een werkgever uit de non-profitsector neem dan contact op met loket@jongerenindesocialprofit.be.

Erkenning en voordelen voor de werkgever

Duaal leren biedt ook voor de werkgever heel wat voordelen. De jongere wordt door u opgeleid in uw eigen bedrijf, waardoor u aan de bron van nieuw talent zit. Goede krachten kan u na de opleiding meteen inlijven.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 moet elk bedrijf, onderneming, overheidsdienst of organisatie die een jongere uit de leertijd, het DBSO of  het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' wenst aan te werven een aanvraag indienen om erkend leerbedrijf te worden.

Indien u als werkgever een leerwerkplek aanbiedt kan u in bepaalde gevallen ook genieten van volgende steunmaatregelen: de Start- en stagebonus, de Doelgroepvermindering voor mentors-Vlaanderen en/of de Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen.

Meer informatie over de verschillende stelsels en het indienen van een aanvraag tot erkend leerbedrijf, kan u terugvinden op de website www.werkplekduaal.be van SYNTRA Vlaanderen.

Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)

Ondernemingen, vzw’s, en administratieve overheden die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden in de Subsidiedatabank of op www.vdab.be/werkgevers/ibo.

Instapstage

De instapstage van de VDAB is een betaalde stage van drie maanden voor jongeren, jonger dan 25 jaar, die geen diploma middelbaar onderwijs hebben, en al 6 maanden van hun beroepsinschakelingstijd achter de rug hebben. De werknemer ontvangt een maandelijkse stagevergoeding uitgekeerd door de werkgever, aangevuld met een stage-uitkering van de RVA. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd.

Meer info over deze maatregel kan u terugvinden in de Subsidiedatabank of op www.vdab.be/werkgevers/instapstage/.