Voordelige opleidingstrajecten op de werkvloer

Laatst gewijzigd op 2 mei 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
verschillende stages en opleidingstrajecten
Subsidie
verschillende subsidies & RSZ kortingen afhankelijk van het traject

Wat houdt de maatregel in

De overheid heeft in de loop der jaren verschillende stage en/of opleidingstrajecten gecreëerd op de werkvloer voor zowel leerplichtige als niet-leerplichtige jongeren. Hierbij een overzicht van de belangrijkste formules van het werkplekleren.

Duaal Leren (alternerende opleiding)

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Momenteel bestaan volgende stelsels:

Deeltijds Leren en Werken

Dit is een bestaand stelsel van alternerende opleiding waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs (SO) meerdere dagen op de werkplek leren. Het stelsel wordt georganiseerd in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) en in de leertijd. In het DBSO leren de jongeren 3 dagen op de werkplek en volgen ze 2 dagen les in een centrum deeltijds onderwijs (CDO) of centrum leren en werken (CLW). In de leertijd leren de jongeren 4 dagen op de werkplek en volgen ze 1 dag les in een Syntra-lesplaats.

Wens je als werkgever een overeenkomst af te sluiten met een jongere die op jaarbasis gemiddeld meer dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, dan gelden de voorwaarden van de “Overeenkomst Alternerende Opleiding”. Als de jongere op jaarbasis gemiddeld minder dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, dan sluit je een "deeltijdse arbeidsovereenkomst" af.

Werkgevers uit de non-profitsector nemen best contact op met loket@jongerenindesocialprofit.be.

Schoolbank op de werkplek: proeftuin voor nieuw stelsel duaal leren

Op 1 september 2016 zijn de eerste proefprojecten duaal leren van start gegaan onder de noemer "Schoolbank op de werkplek". Op 1 september 2017 werd het proefproject uitgebreid met 14 nieuwe duale opleidingen en sinds 1 september 2018 werd het proefproject opnieuw uitgebreid met 29 duale opleidingen in het voltijds secundair onderwijs, het DBSO of de leertijd. Deze proefprojecten helpen om duaal leren verder uit te werken. Vanaf 1 september 2019 gaat het nieuwe stelsel duaal leren officieel van start met 87 duale opleidingen. Jongeren kunnen vanaf 15 jaar instappen en ze moeten minimaal 14 uren per week opgeleid worden op de werkvloer. Met de invoering van het nieuwe stelsel duaal leren zal het huidige stelsel van deeltijds leren en werken (zie hoger) geleidelijk aan verdwijnen.

Wens je als werkgever in dit proefproject een overeenkomst af te sluiten met een jongere, die op jaarbasis gemiddeld meer dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, dan gelden de voorwaarden van de “Overeenkomst Alternerende Opleiding". Als de jongere op jaarbasis gemiddeld minder dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, dan sluit je een onbezoldigde "Stageovereenkomst Alternerende Opleiding".
Als de jongere tewerkgesteld wordt op een onbezoldigde gesimuleerde werkplek geldt de "Stageovereenkomst Alternerende Opleiding".

Ben je een werkgever uit de non-profitsector neem dan contact op met loket@jongerenindesocialprofit.be.

Erkenning en voordelen voor de werkgever

Duaal leren biedt ook voor de werkgever heel wat voordelen. De jongere wordt door de werkgever opgeleid in zijn eigen bedrijf, waardoor men aan de bron van nieuw talent zit. Goede krachten kunnen na de opleiding meteen worden ingelijfd.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 moet elk bedrijf, onderneming, overheidsdienst of organisatie die een jongere uit de leertijd, het DBSO of  het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' wenst aan te werven een aanvraag indienen om erkend leerbedrijf te worden.

Indien je als werkgever een leerwerkplek aanbiedt kan men in bepaalde gevallen ook genieten van volgende steunmaatregelen: de Start- en stagebonus, de Doelgroepvermindering voor mentors-Vlaanderen en/of de Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen.

Meer informatie over de verschillende stelsels en het indienen van een aanvraag tot erkend leerbedrijf, kan je terugvinden op de website www.werkplekduaal.be van SYNTRA Vlaanderen.

Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)

Ondernemingen, vzw’s, en administratieve overheden die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden.

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden in de Subsidiedatabank of op www.vdab.be/werkgevers/ibo.

Beroepsinlevingsstage (BIS)

Een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken, kan een beroepsinlevingsstage (BIS) doen bij een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. 
Deze betaalde stage van maximaal 6 maanden in een onderneming is een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Een BIS is pas geldig als de werkgever een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. 

Tijdens deze stage kan een werkzoekende een deel van zijn werkloosheids- of inschakelingsuitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat er een vrijstelling van beschikbaarheid wordt aangevraagd bij VDAB. Een VDAB-bemiddelaar oordeelt dan of de stage past binnen het traject naar werk.

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op www.vdab.be/opleidingen/beroepsinlevingsovereenkomst.