Voordelige opleidingstrajecten op de werkvloer

Laatst gewijzigd op 12 dec 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
verschillende stages en opleidingstrajecten
Subsidie
verschillende subsidies & RSZ kortingen afhankelijk van het traject

Wat houdt de maatregel in

De overheid heeft in de loop der jaren verschillende stage- en/of opleidingstrajecten gecreëerd op de werkvloer. Dit zowel voor leerplichtige als niet-leerplichtige jongeren alsook voor volwassenen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste formules van het werkplekleren.

​​​​​​​Duaal Leren (alternerende opleiding)

Verschillende stelsels

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Momenteel bestaan volgende stelsels:

  • Deeltijds Leren en Werken: Dit is een bestaand stelsel van alternerende opleiding waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs (SO) meerdere dagen op de werkplek leren. Het stelsel wordt georganiseerd in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) en in de leertijd. In het DBSO leren de jongeren 3 dagen op de werkplek en volgen ze 2 dagen les in een centrum deeltijds onderwijs (CDO) of centrum leren en werken (CLW). In de leertijd leren de jongeren 4 dagen op de werkplek en volgen ze 1 dag les in een Syntra-lesplaats.
  • Duaal LerenDuaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats). Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.
Een werkplek aanbieden

Als je als werkgever een jongere uit één van deze stelsels wenst aan te werven dan moet je daarvoor erkend zijn. Meer informatie op www.duaalleren.vlaanderen/onderneming.

Ben je een werkgever uit de non-profitsector neem dan contact op met loket@jongerenindesocialprofit.be.

Steunmaatregelen

Indien je als werkgever een leerwerkplek aanbiedt kan men in bepaalde gevallen ook genieten van de Premie kwalificerend werkplekleren. Werf je de jongere achteraf aan als werknemer? Dan kan je eventueel ook in aanmerking komen voor de Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren-Vlaanderen.

Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)

Ondernemingen, vzw’s, en administratieve overheden die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden.

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden in de Subsidiedatabank of op werkgevers.vdab.be/ibo

Beroepsinlevingsstage (BIS)

Een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken, kan een beroepsinlevingsstage (BIS) doen bij een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. 
Deze betaalde stage van maximaal 6 maanden in een onderneming is een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Een BIS is pas geldig als de werkgever een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. 

Tijdens deze stage kan een werkzoekende een deel van zijn werkloosheids- of inschakelingsuitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat er een vrijstelling van beschikbaarheid wordt aangevraagd bij VDAB. Een VDAB-bemiddelaar oordeelt dan of de stage past binnen het traject naar werk.

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op werkgevers.vdab.be/beroepsinlevingsstage.

Opleidingsstage

Je leert een werkzoekende op, op je werkvloer die via VDAB een beroep aanleert in een van de volgende sectoren:

  • Hout en bouw 
  • Diensten 
  • Verkoop, ICT en bedrijfsondersteuning 
  • Industrie
  • Onderwijs en zorg
  • Logistiek en transport

De stagiaire kan zo wat hij heeft geleerd bij jou op de werkvloer toepassen. 

Deze opleidingsstage is volledig gratis. Jij zorgt enkel voor een opleidingsplan en een stagementor, VDAB zorgt voor de rest.

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op werkgevers.vdab.be/werkaanbiedingen/stagiair.shtml

Opleiding met leerjob

De leerjob is een tijdelijke vorm van werkplekleren dat ingaat vanaf 1 januari 2024. Deze is in het leven geroepen om werkzoekende jongeren zonder een diploma meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Je stelt als werkgever je werkvloer open voor een jonge werkzoekende, jonger dan 30 jaar, die via Syntra of een partner een bepaald beroep aanleert. De jongere kan de theorie die hij geleerd heeft, bij jou toepassen in een echte werkomgeving.

De volgende beroepen komen in aanmerking: chef-monteur steigerbouw, constructielasser (plaatlasser), demonteur-monteur carrosserie, elektrotechnicus, elektrotechnisch installateur, hoeknaadlasser, hulpmonteur steigerbouw, interieurbouwer, machinaal houtbewerker, meubelstoffeerder, monteur steigerbouw, onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, pijplasser, spuiter carrosserie, werkplaats-interieurbouwer, winkelmedewerker, winkelverkoper.

Je betaalt geen loon maar een maandelijkse vergoeding die minstens 34,50% van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) bedraagt.

Meer informatie over de voordelen en de voorwaarden voor de stagiaire vind je terug via vdab.be/opleidingen/leren-op-de-werkvloer/leerjob. Informatie over alle voordelen en voorwaarden voor jou als werkgever vind je terug via werkgevers.vdab.be/opleiden/werkplekleren/leerjob. Bij interesse kan je verder contact opnemen met je sectorfonds of met een Syntra-locatie in je buurt. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.