Voordelige opleidingstrajecten op de werkvloer

Laatst gewijzigd op 5 sep 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
verschillende stages en opleidingstrajecten
Subsidie
verschillende subsidies & RSZ kortingen afhankelijk van het traject

Wat houdt de maatregel in

De overheid heeft in de loop der jaren verschillende stage en/of opleidingstrajecten gecreëerd op de werkvloer. Dit zowel voor leerplichtige als niet-leerplichtige jongeren alsook voor volwassenen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste formules van het werkplekleren.

​​​​​​​Duaal Leren (alternerende opleiding)

Verschillende stelsels

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Momenteel bestaan volgende stelsels:

  • Deeltijds Leren en Werken: Dit is een bestaand stelsel van alternerende opleiding waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs (SO) meerdere dagen op de werkplek leren. Het stelsel wordt georganiseerd in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) en in de leertijd. In het DBSO leren de jongeren 3 dagen op de werkplek en volgen ze 2 dagen les in een centrum deeltijds onderwijs (CDO) of centrum leren en werken (CLW). In de leertijd leren de jongeren 4 dagen op de werkplek en volgen ze 1 dag les in een Syntra-lesplaats.
  • Duaal LerenDuaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats). Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.

Een werkplek aanbieden

Als je als werkgever een jongere uit één van deze stelsels wenst aan te werven dan moet je daarvoor erkend zijn. Meer informatie op www.duaalleren.vlaanderen/onderneming.

Ben je een werkgever uit de non-profitsector neem dan contact op met loket@jongerenindesocialprofit.be.

Steunmaatregelen

Indien je als werkgever een leerwerkplek aanbiedt kan men in bepaalde gevallen ook genieten van de Premie kwalificerend werkplekleren. Werf je de jongere achteraf aan als werknemer? Dan kan je eventueel ook in aanmerking komen voor de Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren-Vlaanderen.

Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)

Ondernemingen, vzw’s, en administratieve overheden die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden.

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden in de Subsidiedatabank of op www.vdab.be/werkgevers/ibo.

Beroepsinlevingsstage (BIS)

Een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken, kan een beroepsinlevingsstage (BIS) doen bij een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. 
Deze betaalde stage van maximaal 6 maanden in een onderneming is een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Een BIS is pas geldig als de werkgever een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. 

Tijdens deze stage kan een werkzoekende een deel van zijn werkloosheids- of inschakelingsuitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat er een vrijstelling van beschikbaarheid wordt aangevraagd bij VDAB. Een VDAB-bemiddelaar oordeelt dan of de stage past binnen het traject naar werk.

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op www.vdab.be/opleidingen/beroepsinlevingsovereenkomst.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.