Over ons

Cijfers en rapporten

Gesteunde rechtspersonen 2021

Deze lijst van gesteunde rechtspersonen is verschenen als bijlage 6 in het VLAIO jaarverslag 2021.

Evaluatie steuninstrumenten - 2021

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen evalueert regelmatig de werking van zijn instrumenten. In de loop van 2022 werden een aantal evaluaties afgerond. Het gaat om evaluaties van volgende instrumenten:

Toegekende coronasteun 2020-2021

Disclaimer: eenmanszaken zijn niet opgenomen in onderstaande lijsten.

Corona hinderpremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona hinderpremie kregen, toestand op toestand op 6 januari 2022

Corona compensatiepremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona compensatiepremie kregen, toestand op op 6 januari 2022

Corona ondersteuningspremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona ondersteuningspremie kregen, toestand op op 6 januari 2022

Vlaams beschermingsmechanisme

Terugbetaalbaar voorschot evenementen

Overzicht dossiers & budget 6 mei 2022 

Evaluatie coronasteunmaatregelen VLAIO 2020- 2021

Eindrapport december 2021 (technopolis group)

Evaluatie steuninstrumenten - 2020

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen evalueert regelmatig de werking van zijn instrumenten. In de loop van 2020 werden een aantal evaluaties afgerond. Het gaat om evaluaties van volgende instrumenten:

 Naast deze publicaties die een diepgaande evaluatie van de steuninstrumenten bevatten werd ook een eindrapport opgemaakt waarin de conclusies van deze evaluaties in grote lijnen opgenomen werden:

Welk effect hebben VLAIO innovatiesubsidies op de inzet in innovatie van Vlaamse bedrijven?

Dit was de onderzoeksvraag van een onafhankelijke studie die werd uitgevoerd door Prof. Dr. Dirk Czarnitzki van ECOOM aan de KULeuven. De studie, voorgesteld in februari 2020, wou nagaan welk effect innovatiesubsidies toegekend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) hebben op de investeringen van Vlaamse bedrijven in innovatie. Download de volledige de studie.

Gesteunde rechtspersonen in 2019

Ongewilde publicatie van persoonsgegevens in onderstaande lijsten laat niet toe dat deze gegevens hergebruikt worden tenzij het hergebruik conform zou zijn met de AVG.