Cijfers en rapporten

Evaluatie steuninstrumenten - 2020

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen evalueert regelmatig de werking van zijn instrumenten. In de loop van 2020 werden een aantal evaluaties afgerond. Het gaat om evaluaties van volgende instrumenten:

 
Naast deze publicaties die een diepgaande evaluatie van de steuninstrumenten bevatten werd ook een eindrapport opgemaakt waarin de conclusies van deze evaluaties in grote lijnen opgenomen werden:

Welk effect hebben VLAIO innovatiesubsidies op de inzet in innovatie van Vlaamse bedrijven?

Dit was de onderzoeksvraag van een onafhankelijke studie die werd uitgevoerd door Prof. Dr. Dirk Czarnitzki van ECOOM aan de KULeuven. De studie, voorgesteld in februari 2020, wou nagaan welk effect innovatiesubsidies toegekend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) hebben op de investeringen van Vlaamse bedrijven in innovatie. Download de volledige de studie.

Toegekende coronasteun 2020

Corona hinderpremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona hinderpremie kregen, toestand op 18 augustus 2020

De lijst bevat de naam van de onderneming, het ondernemingsnummer en de toegekende steun (premie + dagpremies). Eenmanszaken werden niet opgenomen.

Corona compensatiepremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona compensatiepremie kregen, toestand op 18 augustus 2020

De lijst bevat de naam van de onderneming, het ondernemingsnummer en de toegekende steun.