Over ons

Cijfers en rapporten

Het subsidieregister van de Vlaamse overheid

Het subsidieregister brengt op een heldere manier de subsidies in kaart die vanuit de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2022 en tot en met het 2de kwartaal 2022 werden toegekend of uitbetaald aan ondernemingen, organisaties, feitelijke verenigingen en lokale besturen. Omwille van privacyredenen vind je hier geen informatie over subsidies aan natuurlijke personen. Via deze site kan je ook geen subsidies aanvragen.

Een subsidie is een financiële ondersteuning die wordt gegeven door een entiteit van de Vlaamse overheid. Een entiteit is bijvoorbeeld een agentschap of een departement.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een toegekende en een uitbetaalde subsidie. Wanneer een subsidie voor het totale bedrag is goedgekeurd, is ze toegekend. Wanneer het bedrag effectief op de rekening staat, is ze uitbetaald. De uitbetaling kan gespreid worden in de tijd.

Via de zoekfunctie kan je subsidies opzoeken volgens de naam van de begunstigde, KBO-nummer, gemeente, beleidsdomein, thema en het resultaat van je zoekactie kan je printen of bewaren. Je kan ook specifieke datareeksen downloaden.

Heel wat van de VLAIO subsidies zijn opgenomen in het Vlaamse subsidieregister. Het gaat om: Strategische transformatiesteun, kmo-groeisubsidie, hinderpremie, ontwikkelingsproject, onderzoeksproject, corona-hinderpremie, corona compensatiepremie, de verschillende Vlaamse beschermingsmechanismes, Brexit veerkrachtsubsidie, innovatieve startersteun, O&O haalbaarheidsstudie, kmo-portefeuille, blue deal waterbesparing, ecologiepremie+ en globalisatiemechanisme.

Gesteunde rechtspersonen

Ongewilde publicatie van persoonsgegevens in onderstaande lijsten laat niet toe dat deze gegevens hergebruikt worden tenzij het hergebruik conform zou zijn met de AVG.

In 2022

In 2021

Van 2010 - 2021

Cijfers juli 2021

In 2020

In 2019

Evaluatie steuninstrumenten

2023

Evaluatie Screen Flanders: eindrapportage - januari 2024

2021

2020

VLAIO evalueert regelmatig de werking van zijn instrumenten. In de loop van 2020 werden een aantal evaluaties afgerond. Het gaat om evaluaties van volgende instrumenten:

Naast deze publicaties die een diepgaande evaluatie van de steuninstrumenten bevatten werd ook een eindrapport opgemaakt waarin de conclusies van deze evaluaties in grote lijnen opgenomen werden.

Welk effect hebben VLAIO innovatiesubsidies op de inzet in innovatie van Vlaamse bedrijven? Dit was de onderzoeksvraag van een onafhankelijke studie die werd uitgevoerd door Prof. Dr. Dirk Czarnitzki van ECOOM aan de KULeuven. De studie, voorgesteld in februari 2020, wou nagaan welk effect innovatiesubsidies toegekend door het VLAIO hebben op de investeringen van Vlaamse bedrijven in innovatie. Download de volledige de studie.

Toegekende energiesteun 2022-2023

  • Energiesteun 1 (steun voor verhoogde energiekosten in het vierde kwartaal 2022)
  • Energiesteun 2 (steun voor verhoogde energiekosten in het eerste kwartaal 2023) 

Bovenstaande lijsten zijn exclusief de eenmanszaken.

Toegekende coronasteun 2020-2021

Disclaimer: eenmanszaken zijn niet opgenomen in onderstaande lijsten.

Corona hinderpremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona hinderpremie kregen, toestand op 14 november 2022

Corona compensatiepremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona compensatiepremie kregen, toestand op 14 november 2022

Corona ondersteuningspremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona ondersteuningspremie kregen, toestand op 14 november 2022

Vlaams beschermingsmechanisme

Terugbetaalbaar voorschot evenementen

Overzicht dossiers & budget 6 mei 2022 

Globalisatiemechanisme