Over ons

Cijfers en rapporten

Toegekende coronasteun 2020-2021

Disclaimer: eenmanszaken zijn niet opgenomen in deze lijsten.

Corona hinderpremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona hinderpremie kregen, toestand op toestand op 26 juli 2021

Tabel met de cijfers van de corona hinderpremie per provincie en per gemeente, toestand op 15 december 2020. De opdeling naar provincies en gemeentengebeurt op basis van de maatschappelijke zetel van de onderneming. De premie wordt toegekend voor de uitbatingszetels die in het Vlaamse gewest liggen.

Corona compensatiepremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona compensatiepremie kregen, toestand op op 26 juli 2021

Corona ondersteuningspremie

De ondernemingen in Vlaanderen die een corona ondersteuningspremie kregen, toestand op op 26 juli 2021

Vlaams beschermingsmechanisme

Globalisatiemechanisme

De ondernemingen in Vlaanderen die een globalisatiemechanisme kregen, toestand op 6 juni 2021

Terugbetaalbaar voorschot evenementen

Overzicht dossiers & budget dd. 28/7/2021 

Evaluatie steuninstrumenten - 2020

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen evalueert regelmatig de werking van zijn instrumenten. In de loop van 2020 werden een aantal evaluaties afgerond. Het gaat om evaluaties van volgende instrumenten:

 Naast deze publicaties die een diepgaande evaluatie van de steuninstrumenten bevatten werd ook een eindrapport opgemaakt waarin de conclusies van deze evaluaties in grote lijnen opgenomen werden:

Welk effect hebben VLAIO innovatiesubsidies op de inzet in innovatie van Vlaamse bedrijven?

Dit was de onderzoeksvraag van een onafhankelijke studie die werd uitgevoerd door Prof. Dr. Dirk Czarnitzki van ECOOM aan de KULeuven. De studie, voorgesteld in februari 2020, wou nagaan welk effect innovatiesubsidies toegekend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) hebben op de investeringen van Vlaamse bedrijven in innovatie. Download de volledige de studie.