Internationale projecten

Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt selectief deel aan internationale projecten die voor het Vlaams beleid een goede meerwaarde kunnen opleveren.

Onderstaande vind je de initiatieven waarbij het agentschap momenteel betrokken is:

Design for Innovation (D4I)

Design for Innovation (D4I) is een project waarin acht Europese partners samenwerken om design te bevorderen als een instrument voor gebruikersgerichte innovatie. D4I wil kmo’s helpen om meer aantrekkelijke producten en diensten te creëren, om hen zo sneller te laten groeien en om hun concurrentiekracht te verhogen.

Het project is in overeenstemming met de ‘Uitvoering van een actieplan voor een op design gerichte innovatie’ (2013) van de Europese Commissie, waarin staat:

“Het Europese concurrentievermogen zou immers toenemen als design systematischer zou worden gebruikt als een instrument voor marktgestuurde innovatie waarbij de gebruiker centraal staat in alle economische sectoren en als aanvulling op O&O. Uit analyses van de bijdrage van design blijkt dat bedrijven die strategisch investeren in design rendabeler zijn en sneller groeien.”

De Europese Commissie moedigt alle EU-lidstaten en -regio’s dan ook aan om Actieplannen voor Design te ontwikkelen. Het is voor beleidsmakers echter niet altijd even duidelijk hoe ze de capaciteit voor designgedreven innovatie kunnen verhogen binnen kmo’s. Aan de hand van kennisuitwisseling tussen regio’s, zal D4I daarom op zoek gaan naar ‘best practices’ in designondersteuning en proberen zulke instrumenten te integreren in de EFRO Operationele Programma’s. 

Trefwoorden: design, innovatie, valorisatie, gebruikersgericht, kmo, concurrentievermogen

Lead partner: PDR, Cardiff Metropolitan University

Totaal budget: 1.717.517,00 euro

Totaal EFRO: 1.441.209,45 euro

Projectduur: 3 jaar (2017-2019) + 2 jaar follow-up (2020-2021)

Projectwebsitewww.interregeurope.eu/design4innovation/

Andere projectpartners: Agentschap Innoveren en Ondernemen, KEPA Business and Cultural Development Centre (GR), Investment and Development Agency of Latvia (LV), Culture Directorate, Ministry for Justice, Culture and Local Government (MT), Marshal's Office of Silesia Region, Silesian Government (PL), Galician Agency of Innovation (ES), Barcelona Design Centre (ES)

Volg het project op Twitter of Linkedin

Clusterix 2.0 - New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships

Trefwoorden: nieuw clusterbeleid; benchmarken en testen van modellen voor een effectievere en betere inzet van clusters in het regionaal innovatiebeleid; cross cluster samenwerking

Lead partner: ecoplus. the Business Agency of Lower Austria (AT)

Totaal budget: 2.145.049 euro

Totaal EFRO: 1.823.291,65 euro

Projectduur: 3 jaar (2016-2018) + 2jaar follow-up rapportering en implementatie in Vlaanderen (2019-2020)

Projectwebsitewww.interregeurope.eu/clusterix2

Andere projectpartners: IDM Südtirol / Alto Adige, Agentschap Innoveren en Ondernemen (VL), West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit ltd (HU), INMA National Institute of Research - Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry (RO), Lund University (SE), Regional Development Agency Ostrava (CZ), Region of Southern Denmark (DK), Regional Council of Auvergne (F), North-East Regional Development Agency (RO), Region Skåne (SE)

Logo ClusterIX

Innovoucher

Trefwoorden: Innovatievouchers, Europees kwaliteitslabel voor regionale voucherschema’s, Europees samenwerkingskader, mutual recognition van dienstverleners, H2020, INNOSUP

Lead partner: Instituto de Fomento de la Region de Murcia (ES)

Totaal budget: 1.513.343,75€

Totale subsidie: 1.513.343,75€

Projectduur: 3 jaar (2015-2018)

Projectwebsite: https://www.innovoucher.eu/main/index.php

Andere projectpartners: Sviluppo Marche Spa Societa Unipersonale (Marche region, IT), Polska Agencja rozwoju przedsiebiorczosci (Polen, PL), Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (Roemenië, RO), Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaanderen, BE)

NMP-REG - Delivering Nanotechnologies, new Materials and new Production technologies (NMP) to REGional manufacturing

Trefwoorden: NMP (Nanotech, nieuwe Materialen, Productie); effectievere overheidsinstrumenten voor transfer en opname van onderzoek en innovatie in de Maakindustrie

Lead partner: Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA (IT)

Totaal budget: 1.622.195 euro

Totaal EFRO: 1.378.865,75 euro

Projectduur: 3 jaar (2016-2018) + 2jaar follow-up rapportering en implementatie in Vlaanderen (2019-2020)

Projectwebsite: http://www.interregeurope.eu/nmp-reg/

Andere projectpartners: North Regional Coordination and Development Commission (PT), International Iberian Nanotechnology Laboratory (PT), Agentschap Innoveren en Ondernemen (VL), NanoMicroMaterialsPhotonics.NRW Cluster c/o NMW Management GmbH (D) ,University Politehnica of Bucharest (RO), Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (RO)

Logo NMP-REG