Welk effect hebben VLAIO innovatiesubsidies op de inzet in innovatie van Vlaamse bedrijven?

Publicatiedatum
Dit was de onderzoeksvraag van een onafhankelijke studie die recent werd uitgevoerd door Prof. Dr. Dirk Czarnitzki van ECOOM aan de KULeuven. De studie wou nagaan welk effect innovatiesubsidies toegekend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) hebben op de investeringen van Vlaamse bedrijven in innovatie. Maak kennis met de belangrijkste resultaten en lees de beknopte samenvatting.
diagram met euro's erop verdeeld in 4 delen

VLAIO-subsidies leiden tot meer O&O-uitgaven 

De studie betreft innovatiesubsidies verleend aan 4.388 verschillende bedrijven gedurende de periode 2002-2016. De resultaten tonen duidelijk aan dat het toekennen van een subsidie door VLAIO een positief effect heeft op O&O-werkgelegenheid en O&O-uitgaven. De resultaten van de studie kunnen kort samengevat worden als volgt:

  • De toekenning van een subsidie gaat gepaard met een stijging van het aantal O&O-werknemers bij de bedrijven. Dit weerlegt het idee dat een subsidie enkel aangewend zou worden voor uitgaven die het bedrijf sowieso zou maken.
  • Ongeveer 3 extra O&O-medewerkers worden per bedrijf en per projectjaar van het subsidieproject aangeworven.
  • De stijging van O&O-werknemers overstijgt het bedrag van de subsidie. De subsidie zorgt dus voor een stijging van de eigen inzet van de bedrijven.

De studie biedt ook volgende conclusies:

  • De stijging van O&O-personeel blijft overeind bij bedrijven ongeacht de grootte van het bedrijf. 
  • Wanneer de subsidie stopt, daalt de O&O-intensiteit maar het blijft nettoresultaat positief in vergelijking met de situatie voor de subsidie.
  • De subsidie zorgt voor meer samenwerking met andere bedrijven. Deze toename is van kracht zolang het subsidieproject loopt. Bij het einde van de subsidie valt deze indicator terug tot hetzelfde niveau van voor de subsidie.

Hier kan je de beknopte samenvatting van deze studie downloaden.

Hier kan je de volledige studie 'Firm-level treatment effects of innovation subsidies in Flanders' door Prof. Dr. Dirk Czarnitzki downloaden.

Delen: