Over ons

Externe deskundigen bij VLAIO

Voor de inhoudelijke evaluatie van aanvragen in onze verschillende programma’s doen we geregeld beroep op de expertise van externe specialisten. Dit zowel voor deelname aan mondelinge colleges als voor schriftelijke expertenadviezen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar externe deskundigen zowel uit industrie als uit de onderzoekswereld.

Voel je je aangesproken? Reageer dan meteen vrijblijvend via het webformulier. Zodra wij je als extern deskundige voor een project in je vakgebied kunnen inschakelen, nemen wij contact met je op.

Je inzet loont: onze projecten zijn van hoog niveau, vertrekken van de 'state of the art' in elk vakgebied en bieden de mogelijkheid om je eigen vakkennis in te brengen. Onze externe deskundigen leggen waardevolle contacten met andere deskundigen in hun vakdomein en met de wetenschappelijke adviseurs van het agentschap.

In het kader van zijn actief diversiteitbeleid wenst VLAIO de deelname van vrouwelijke deskundigen expliciet aan te moedigen. Meer dan 30% van de wetenschappelijke adviseurs binnen VLAIO zijn vrouwen. We doen hier dan ook een warme oproep aan deskundige vrouwen om zich zeker kandidaat te stellen.

Interesse? Reageer dan meteen vrijblijvend via het webformulier.

Veelgestelde vragen

Kan ik als expert voor VLAIO mijn steentje bijdragen tot het innovatief gebeuren in Vlaanderen?

Ja, zeker! Door het stijgend aantal aanvragen en het brede scala aan domeinen die VLAIO met zijn steunmaatregelen bestrijkt (bv. biotech, chemie, materiaalontwikkeling en basistechnologieën, micro-elektronica en ICT), zijn wij steeds op zoek naar nieuwe deskundigen.

Heb ik hiervoor de juiste ervaring, opleiding of specialisatie?

Je werkt als expert in je domein in de industrie of aan de universiteit. We zoeken zowel vakmensen die hooggespecialiseerd zijn als ook vakmensen met een brede specialisatie en interessegebied. Academicus of practicus, in alle gevallen ben je welkom als externe deskundige voor de evaluatie van projecten.

VLAIO steunt zowel projecten in de industrie als uit de onderzoekswereld en zoekt steeds deskundigen uit beide werelden: zowel experten met een academische achtergrond als deskundigen met ervaring uit de industrie. Hierbij gaat het zowel om kmo’s als grote bedrijven, hogescholen, universiteiten en onderzoekscentra.

Het spreekt voor zich dat de deskundigen geselecteerd worden in functie van de ingediende projecten. Naast je persoonlijke expertise wordt ook rekening gehouden met confidentialiteit en mogelijke incompatibiliteiten.

Hoe staat mijn werkgever hier tegenover?

Onze ervaring leert ons dat werkgevers in het algemeen zeer positief staan tegenover de bijkomende ervaring die je als specialist voor VLAIO kunt opdoen. Voor je ‘baas’ is je medewerking aan de missie van het agentschap dikwijls ook een erkenning van je expertise en van de kwaliteit van het bedrijf of de onderzoeksafdeling.

Werkgevers vinden het doorgaans zinvol dat hun personeelsleden zich ook maatschappelijk profileren ten voordele van een organisatie die haar eigen geloofwaardigheid niet hoeft te bewijzen. De networking met andere deskundigen uit je vakgebied kunnen later ook je werkgever ten goede komen.

Hoeveel tijd moet ik hieraan besteden?

Dit hangt af van de te beoordelen dossiers, en ook van je eigen wensen. Wij doen één tot hoogstens enkele keren per jaar op dezelfde deskundige beroep. De projecten die behandeld worden zijn zo specialistisch, dat we telkens andere experten aanspreken die in hun niche goede ‘credentials’ kunnen voorleggen.

Een beoordeling van een project houdt normaal gezien in: het lezen van het dossier, eventueel een vergadering of het schrijven van een expertise aan de hand van een evaluatieformulier. De concrete tijdsinzet kan samen met onze adviseurs besproken worden.

Word ik vergoed voor mijn werk?

Natuurlijk, een kleine expertenvergoeding is altijd voorzien. Het tarief voor de expertise varieert naargelang het soort dossier, of er een mondeling college volgt of indien het enkel om een schriftelijke procedure gaat. Gedetailleerde informatie over de vergoedingen ontvang je na inschrijving.

Wat gebeurt nadat ik me kandidaat heb gesteld?

Je kandidatuur wordt via de interne expertendatabank aan alle adviseurs van VLAIO beschikbaar gesteld. Daarom is het aangewezen je expertise zo goed mogelijk te omschrijven. Zodra wij je als extern deskundige voor een project in je vakgebied kunnen inschakelen, neemt de adviseur die het dossier begeleidt contact met je op om concreet af te spreken of je als expert voor dit dossier wilt meewerken.

Je bent een meerwaarde voor de innovatie in Vlaanderen!

Door je beslagenheid en ervaring in je vakgebied, kan je die kennis ten dienste stellen van jurering ten behoeve van bedrijfsprojecten, collectieve projecten of onderzoeksmandaten en op die manier de beschikbare middelen van de Vlaamse overheid zo optimaal mogelijk spenderen. Je beslist in feite mee over de steun en hebt dus ook invloed op het innovatielandschap in Vlaanderen.