Over ons

Communicatierichtlijnen voor RRF-projecten

Alle projecten die gesteund worden met middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF), moeten een aantal communicatieverplichtingen naleven. De belangrijkste verplichting is het gebruik van het logo dat de Europese commissie ontwikkeld heeft om de zichtbaarheid van RRF-gefinancierde projecten te garanderen met een vermelding dat het project gesteund werd door de Europese Unie.

Welke logo’s moet je gebruiken?

Zie bestanden in ZIP-file
 

Wanneer moet je het logo gebruiken?

Het logo moet duidelijk vermeld worden op alle communicatiedragers die gericht zijn op het informeren van alle externe doelgroepen, de media en het grote publiek.

Je gebruikt het logo in alle communicatie-acties rond het project. Het kan dan onder andere gaan om: 

  • Websites over het project of de projectresultaten
  • Evenementen in het kader van het project
  • Persberichten 
  • Publicaties
  • Briefwisseling over het project

Hoe moet je het logo gebruiken?

De Europese commissie heeft een aantal specifieke regels opgesteld rond het gebruik van het logo:

  • Als het EU-logo samen met een ander logo gebruikt wordt, moet het minstens even opvallend en zichtbaar zijn als de andere logo's. Het logo mag in geen geval kleiner zijn dan de andere logo’s. 
  • Het logo moet duidelijk en apart blijven en mag niet worden gewijzigd door toevoeging van andere visuele tekens, merken of tekst. 
  • Voor gebruik van het logo in sociale media mag er geen verkorte versie gebruikt worden. 
  • Je moet altijd een combinatie gebruiken van de vlag + ‘gefinancierd door de Europese Unie’.
  • Wanneer een bepaald project door verschillende fondsen van de EU wordt gefinancierd, dan is het voldoende om het algemene ‘gefinancierd door de Europese Unie’ (zonder NextGen) te gebruiken. Het is niet de bedoeling om EU-logo’s van de verschillende programma’s te combineren.