Aanvraagprocedure voor een TETRA-project

Openstaande oproepen:

Projecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van deze jaarlijkse oproep, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of een CORNET-oproep.

De handleiding TETRA, de templates voor de aanvraag en de begroting, en het kostenmodel vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel.

Lopende oproepen kondigen we hierboven aan en ook via nieuwsberichten.

De CORNET-oproep wordt aangekondigd op de CORNET-pagina van de website. Voor de oproepen van het Vlaams clusterbeleid, gelieve contact op te nemen met de betrokken clusterorganisaties.

De oproep gaat gepaard met een infosessie die je hier kan bekijken. Tijdens de infosessie geven we nuttige tips, aandachtspunten en een stappenplan om een goed projectvoorstel uit te werken. Als je graag een voorbespreking wil, stuur dan een berichtje naar tetra@vlaio.be en geef daarbij ook je projectdoelstelling en je belangrijkste vragen mee.

 • 1

  Alle documenten onderaan deze pagina, i.h.b. het oproepdocument, de handleiding TETRA en de in te vullen templates voor de aanvraag en de begroting (template kostenmodel), vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel. Betrek doelgroepondernemingen actief bij deze voorbereiding en nadien ook bij de uitvoering en valorisatie van je project.

 • 2

  De aanvraagprocedure verloopt online met eID. ‘Overzicht aanvraagformulieren TETRA’ geeft een beeld van welke stappen de hoofdaanvrager en eventuele partners online moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag voor een TETRA-project.
  Na registratie met je eID ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om je aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele partners toe te voegen. Via hun specifieke link kunnen zij hun deel van de aanvraag vervolledigen. 

  Na indiening kan je de gegevens niet meer wijzigen! Dus vink bewust aan voor welke oproep je indient (TETRA, TETRA-Hogescholen-AI, TETRA-CORNET) en controleer of je de juiste bijhorende aanvraagtemplate gebruikt, of je alle informatie correct hebt ingevuld en of alle cijfermateriaal (m.b.t. begroting, KPI’s, e.d.) consistent is doorheen je ganse aanvraag. 

  Heb je geen mandaat verkregen om je deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wél een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  De eventuele partners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel. 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Geen mail? Vraag aan alle partners of iedereen wel heeft ingediend.

 • 3

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding TETRA.

 • 4

  De adviseur die je project behandelt kan contact opnemen om je projectaanvraag samen te bespreken, en kan je vragen om binnen de 5 werkdagen een annex van maximum 5 pagina’s ter verduidelijking aan je projectaanvraag toe te voegen. 

 • 5

  De projectaanvragen (incl. eventuele annex) worden beoordeeld met advies van onafhankelijke externe deskundigen in besloten thematische colleges.

  TETRA-projecten worden beoordeeld op twee dimensies: ‘impact’ van het project en ‘kwaliteit van de projectuitvoering’. De details van de evaluatiecriteria vind je terug in de handleiding TETRA. Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen door het beslissingscomité bij het Hermesfonds van Agentschap Innoveren & Ondernemen over de omvang van de subsidie en eventuele bijzondere voorwaarden en modaliteiten.

 • 6

  De lijst met gesteunde projecten wordt enkele dagen na de beslissing gepubliceerd op de website. Iedere hoofdaanvrager krijgt nadien een brief met de motivatie van de beslissing.

Contact

Adres
VLAIO
Afdeling Steun Ondernemingen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail