Hoeveel subsidie kan je voor een TETRA-project krijgen?

TETRA werkt met projectoproepen.

De subsidie bedraagt maximaal 92,5% van de projectkost en er wordt een minimale cofinanciering van 7,5% vanuit de doelgroep gevraagd (via private middelen). De voorwaarden waaraan de projectkosten dienen te voldoen staan in het kostenmodel en de handleiding TETRA.

De Vlaamse Regering legt jaarlijks een budget vast voor TETRA. Naast de jaarlijkse oproep voor TETRA-projecten, zijn er twee oproepen in het kader van de Internationale samenwerking CORNET (COllective Research NETworking).

TETRA-project

 • aantal: één oproep per jaar (openstelling najaar)
 • online indienen: vóór de uiterste indiendatum (voorjaar - cf. oproepdocument)
 • duurtijd: twee jaar
 • begroting:
  • min. € 100.000 - max. € 480.000
  • aanvrager(s) samen min. 2/3 van de totale begroting
  • grote onderaannemingen (elk > € 10.000) samen max. 10% van de totale begroting

TETRA-Cornet

 • aantal: twee oproepen per jaar (openstelling voorjaar en najaar)
 • online indienen: vóór de uiterste indiendatum (cf. www.cornet.online)
 • duurtijd: twee jaar (tot max. drie jaar)
 • begroting:
  • min. € 100.000 - max. € 480.000
  • aanvrager(s) samen min. 2/3 van de totale begroting
  • grote onderaannemingen (elk > € 10.000) samen max. 10% van de totale begroting

Contact

Adres
VLAIO
Afdeling Steun Ondernemingen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail