Aan welke voorwaarden moet een TETRA-project voldoen?

Wie kan aanvragen?

De aanvrager (of meerdere aanvragers) van een TETRA-project is een onderzoeksgroep van een Vlaamse hogeschool en/of Vlaamse universiteit, die actief bezig is met praktijkgericht onderzoek. Er is een aantoonbare relatie en kennisdoorstroming van het project naar hogeschoolopleiding(en), respectievelijk geïntegreerde opleiding(en) van de aanvrager(s). De aanvragers duiden een hoofdaanvrager en projectcoördinator aan.

Andere onderzoeksgroepen of erkende Europese Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding kunnen samen voor maximum 1/3 van de begroting meewerken aan een TETRA-project als partner of als grote onderaannemer (onderaanneming > € 10.000).

Bedrijven, personen, clusters, federaties of overheidsinstanties kunnen geen aanvrager of partner zijn, maar kunnen wel als lid van de begeleidingsgroep een belangrijke rol vervullen in de sturing van het project, kennisuitwisseling met de onderzoekers en het ruim verspreiden van de projectresultaten.

Voor wie bestemd?

De projectresultaten dienen op korte termijn, na afloop van het project, bruikbaar te zijn zodat een ruime groep Vlaamse, in het bijzonder kmo’s en non-profitorganisaties (bij voorkeur geen O&O intensieve ondernemingen), sneller en efficiënter kan innoveren. De projectresultaten geven aanleiding tot economische (competitiviteit, tewerkstelling en investeringen) en eventueel ook maatschappelijke voordelen bij de doelgroep.

Een goede interactie met de doelgroepondernemingen vóór (tijdens de voorbereidingsfase), tijdens (in een begeleidingsgroep) en na het project is essentieel. De kennis dient via hogeschoolopleidingen en geïntegreerde opleidingen door te stromen naar studenten in het hoger onderwijs.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Praktijkgericht onderzoek, vertaalonderzoek en kennisoverdracht op maat van de doelgroep. De handleiding van het TETRA-programma gaat dieper in op de aard en het doel van de steunbare activiteiten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail