Afgesloten projectoproepen EFRO periode 2014-2020

REACT EU

Onderstaande oproepen worden gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.

Oproep 'De bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie - INNOVATIEVE TRANSITIE'. Indienen voor deze oproep kon tot 9 juli 2021. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'De bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie - DIGITALE TRANSITIE'. Indienen voor deze oproep kon tot 9 juli 2021. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'De bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID 19 pandemie en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie - GROENE TRANSITIE'. Indienen voor deze oproep kon tot 9 juli 2021. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'De bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID 19 pandemie en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie - CIRCULAIRE ECONOMIE'. Indienen voor deze oproep kon tot 23 juli 2021. Oproepfiche.

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Specifieke Doelstelling 2 – Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. REACT EU. Aankoop en installatie van innovatieve state-of-the-art apparatuur.  Indienen kon tot 21 augustus 2023. Oproepfiche.

Prioriteit 1

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - LED werking 2016. Indienen tot 1 februari 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI Kempen. Indienen tot 25 februari 2016 Oproepfiche

Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie / vermarkting – GTI Kempen. Indienen tot 25 februari 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Ondersteunen verspreiding technologieën met oog op kennisvalorisatie / vermarkting - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: het bevorderen van co-creatie om de O&O-resultaten beter te valoriseren. Indienen kan tot 31 mei 2016 Oproepfiche

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: ondersteunen en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. Indienen kan tot 31 mei 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 31 oktober 2016 Oproepfiche

Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 31 oktober 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren – GTI Limburg Oproepfiche

Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting - GTI Limburg Oproepfiche

Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting - Clusterbeleid. Indienen tot 28 september 2017 Oproepfiche

Innovatie in de ouderen zorg – GTI Limburg Indienen voor deze oproep kan tot 16 november 2017. Oproepfiche

Innovaties in de zorg - GTI Limburg. Indienen kan tot 15 februari 2018. Oproepfiche

Innovatie door co-creatie in de maakindustrie i.k.v. SALK. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 30 maart 2018. Oproepfiche

Innovaties in de zorg - GTI Limburg. Indienen kan tot en met 14 september 2018. Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

Oproep 'Investeringsprojecten bij speerpunt clusters'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Limburg -  'Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren'. Indienen kan tot 6 december 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van co-creatie in de drone industrie'. Indienen kan tot 19 december 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Ondersteunen van de overdracht/verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting'. Indienen kan tot 31 maart 2020. Oproepfiche.

Oproep GTI Kempen - 'Bevorderen cocreatie GTI Kempen. Indienen kan tot 29/05/2020. OproepficheSjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Kempen - 'Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting. Indienen kan tot 29 mei 2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI West-Vlaanderen - Het bevorderen van co-creatie voor innovatieve toepassingen in de zorg. Indienen kan tot 25 september 2020. OproepficheSjabloon vooraanmelding.

Oproep Laagdrempelige Digitale Experimenteerruimtes. Indienen kan tot 20 november 2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding Project type 1. Sjabloon vooraanmelding Project type 2.

Oproep Ontsluiting van kennisinfrastructuur als opstap voor kmo-innovatie - GTI West-Vlaanderen. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 1 oktober 2021. Oproepfiche .

Oproep GTI LImburg - Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren. Indienen kan tot 29 juli 2022. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Specifieke Doelstelling 2 – Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. Aankoop en installatie van innovatieve state-of-the-art apparatuur. Indienen kan tot 21 augustus 2023. Oproepfiche

Prioriteit 2

Oproep 1 - ‘Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen Oproepfiche

Oproep 2 - ‘Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI-Limburg Oproepfiche

Bevorderen ondernemerschap - Ondernemende innovatieve partnerschappen/ecosystemen in studentensteden. Indienen tot 1 februari 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren. Indienen tot 1 februari 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 29 april 2016 Oproepfiche

Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap – GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen – GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Verhogen van kennispotentieel binnen kmo’s door inzet van gespecialiseerd personeel –GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap – GTI Limburg Toeristisch Ondernemerschap. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen – GTI Limburg Toeristisch Ondernemerschap. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI Limburg Toeristisch Ondernemerschap. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat. Creatie van strategieën voor de internationalisering van de Vlaamse economie. Indienen tot 30 september 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI Limburg. Indienen tot 30 november 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen’ – GTI Kempen. Indienen voor deze oproep kan tot 20 november 2017. Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren’ – GTI Kempen. Indienen voor deze oproep kan tot 20 november 2017. Oproepfiche

Internationaliseren en verankeren van bedrijven. Indienen voor deze oproep kan tot donderdag 22 maart 2018. Oproepfiche - Sjabloon voorafgaande afstemming

Versterking ecosystemen studentensteden. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 18 mei 2018. Oproepfiche - Sjabloon voorafgaande afstemming.

Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming.

Oproep 'Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat. Internationalisering als antwoord op de Brexit'. Indienen kan tot 3/04/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Kempen - 'Intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap'. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Kempen - 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen'. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen'. Indienen kan tot 27/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep Smart cities - Bevorderen van ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Indienen kan tot 30/09/2020. OproepficheSjabloon vooraanmelding.

Bevorderen van ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI Limburg SALK. Indienen kan tot 31 maart 2021. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo's verbeteren - GTI Limburg SALK. Indienen kan tot 31 maart 2021. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding

Prioriteit 3

Oproep ‘Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau - GTI Limburg’ Oproepfiche

Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI Kempen. Indienen tot 25 februari 2016 Oproepfiche

Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot BEN - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan -GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Duurzame stedelijke mobiliteit kaderend in gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen tot 31 maart 2016 Oproepfiche

Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s. Indienen tot 31 maart 2016 Oproepfiche

Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s, Demonstratieprojecten. Indienen tot 31 mei 2016 Oproepfiche

Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau. Indienen tot 31 oktober 2016 Oproepfiche

Oproep doorgedreven renovatie sociale woningbouw. Indienen tot 28 februari 2017 Oproepfiche

Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen tot 31 januari 2017 Oproepfiche

Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI Kempen. Indienen voor deze oproep kan tot 20 november 2017. Oproepfiche

Oproep Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen voor deze oproep kan tot 28 juni 2018. Oproepfiche

Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

Oproep 'Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan - Mobipunten. Indienen kan tot 31 oktober 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI Kempen - Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche.

Oproep GTI West-Vlaanderen - Vergroening van de productieprocessen in de bouwsector. Indienen kan tot 31/08/2020. OproepficheSjabloon vooraanmelding.

Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot BEN - GTI Kempen DYNAK. Indienen kan tot 11 december 2020. Oproepfiche.

Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie - GTI Kempen DYNAK. Indienen kan tot 11 december 2020. Oproepfiche.

Oproep 'Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot BEN - GTI Kempen DYNAK'. Oproepfiche. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 17 september 2021.

Prioriteit 4

Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte. Oproepfiche.

Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen. Oproepfiche.

Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom betekenen. Oproepfiche.