Prioriteitsas 4: Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Gezien het sterk verstedelijkt karakter van Vlaanderen en de belangrijke rol die steden vervullen als motor van groei, innovatie en tewerkstellingscreatie, vormt het bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling in Vlaanderen opnieuw een belangrijke as binnen het EFRO-programma.

Rekening gehouden met het beperkte budget, worden de middelen ingezet in de steden Antwerpen en Gent. Zij worden vandaag immers het sterkst geconfronteerd met demografische en ruimtelijke uitdagingen.

Om hierop een antwoord te formuleren, kunnen beide steden projecten indienen die betrekking hebben op:

  • aanpassing aan klimaatverandering, via de bevordering van groen, groen-blauwe infrastructuur en klimaatadaptieve ruimte;
  • verbetering van het leefmilieu, via het efficiënt gebruik van de beperkte ruimte - (her)gebruik van on(der)benutte terreinen en gebouwen;   
  • kleinschalige stedelijke projecten die een economische hefboom betekenen voor achtergestelde buurten;

Contactpersonen

jasper.vervloet@vlaio.be