Operationeel dashboard - Programma 2014-2020

Om in de internationale, sterk geglobaliseerde context stand te houden, wil Vlaanderen behoren tot de meest competitieve regio’s van Europa, met een economie die de economische en sociale vooruitgang duurzaam bevordert, meer en betere tewerkstelling realiseert en de bescherming en verbetering van het leefmilieu nastreeft.  

Om deze doelstellingen te realiseren, wordt opnieuw samengewerkt met de Europese Unie in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014 - 2020. Onder de leuze ‘Europa investeert, Vlaanderen groeit’ wordt in deze programmaperiode ingezet op 4 prioriteiten: stimuleren van onderzoek en technologische ontwikkeling en de economische valorisatie ervan, versterken van ondernemerschap en concurrentievermogen, bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie en versterken van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling.  

In het dashboard hieronder vind je de voornaamste kerncijfers en de lijst van ondersteunde projecten. Op deze manier informeren we je op een transparante manier over de toewijzing van EU-steun via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.