Tablet met persoonlijke medische gegegevens

Personalised Medicine ICONs

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Aanvraagprocedure Personalised Medicine ICON-project

 

Deze subsidie is niet meer aan te vragen. Onderstaande informatie en contactgegevens zijn louter bestemd als historisch overzicht. Bij vragen rond lopende projecten kan je mailen naar bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be.

 

Projectaanvragen dienen elektronisch ingediend te worden via personalisedmedicine@vlaio.be, uiterlijk op dinsdag 27 augustus (12 uur ‘s middags). Programmakenmerken worden beschreven in de toelichtingsdocumenten ‘Thematische ICONs’ en ‘Personalised Medicine’, welke samen met de indientemplate beschikbaar zijn op de website.

Infosessies & voorbesprekingen

De oproep Personalised Medicine beoogt inbedding in het clusterbeleid. Het innovatief bedrijfsnetwerk Flanders.health ondersteunt VLAIO met deze oproep en is verantwoordelijk voor het programmabeheer. Flanders.health organiseert infosessies, biedt ondersteuning bij partner matching/consortium vorming en begeleidt projectgeneratie. 

Aanvragers kunnen - voorafgaand aan de uitwerking van een projectvoorstel - een voorbespreking aanvragen (via info@flanders.health) om de steunmodaliteiten evenals de fit van het project in het programma te bespreken. Een voorbespreking wordt sterk aanbevolen. Bij elke aanvraag voor een voorbespreking vragen wij je om -naast de vragen die je wenst te behandelen- steeds een korte samenvatting van het projectvoorstel toe te voegen.

Indiening 

Projectaanvragen worden ingediend op basis van de hieronder aangeboden aanvraagdocumenten. Voor de opmaak van de projectbegroting dient de template van het kostenmodel (Excel-bestand) gebruikt te worden. De aanvraag wordt in het Engels opgesteld. Het kader en de regels waaraan ICON projecten dienen te voldoen, wordt beschreven in het toelichtingsdocument voor thematische ICONs. Bijlage 1 geeft een overzicht van de benodigde documenten bij indiening.

Projectaanvragen dienen elektronisch ingediend te worden (via personalisedmedicine@vlaio.be), uiterlijk op dinsdag 27 augustus (voor 12u ‘s middags)

Evaluatie & beslissing

In eerste instantie wordt de ontvankelijkheid van uw aanvraag nagegaan. VLAIO kan contact opnemen met de aanvrager(s) tijdens de ontvankelijkheidsanalyse ter vervollediging van de aanvraag. 

Bij ontvankelijkheid van uw projectaanvraag volgt een interactie met de behandelende adviseur. Instructiegesprekken worden ingepland tussen 23 september en 4 oktober 2019. Na dit gesprek kan je het impactluik verder verduidelijkingen in een annex (max. 5 pagina’s). 

De aanvragen worden beoordeeld o.b.v. schriftelijk advies van externe deskundigen. Aanvragers krijgen de kans schriftelijk te reageren op het expertenadvies (rebuttal van max. 5 blz binnen 5 werkdagen).

Het beslissingscommité bij het Hermesfonds beslist in december 2019 over de steunbaarheid van de projecten, de selectie/ranking ervan, de omvang van de steun (aan toepasselijke steunpercentages), almede over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten ervan. Bovenop de typische ICON criteria -zoals beschreven in het toelichtingsdocument voor thematische ICONs- worden er voor Personalised Medicine ICONs 2 extra criteria toegevoegd: nl.  

  • de fit met de programmadoelstellingen (aansluiting bij de vooraf gedefinieerde programmadoelstellingen)
  • de medische impact voor de patiënt in Vlaanderen (incl. socio-economische impact)

Het evaluatieproces en de evaluatiecriteria worden beschreven in de toelichtingsdocumenten ‘Thematische ICONs’ en ‘Personalised Medicine’.

Contact

De oproep Personalised Medicine beoogde sterkere inbedding in het clusterbeleid. Het innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) Flanders.health ondersteunde VLAIO in deze oproep en was verantwoordelijk voor het programmabeheer. Flanders.health organiseerde infosessies, bood ondersteuning bij partner matching/consortiumvorming en begeleidde projectgeneratie. Dit innovatief bedrijfsnetwerk is nu vervangen door de cluster MEDVIA (info@medvia.be)