Vlaanderen investeert in gepersonaliseerde geneeskunde

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering wil de Vlaamse farmaceutische, medische en de sector van de bio-, nano- en medische technologie aanzetten om de omwenteling van de gepersonaliseerde geneeskunde niet te missen. Het potentieel is groot, zowel voor de patiënten als de sector zelf. Voor goede projecten ligt er in totaal 10 miljoen euro klaar.
gepersonaliseerde geneeskunde

Geen enkele mens is gelijk

Op moleculair niveau is geen enkele mens gelijk. Als de medische wereld er dus in zou slagen om patiënten ook op een zo individueel mogelijk niveau te behandelen, zou dat grote winsten opleveren in het genezingsproces én in de kosten van de gezondheidszorg. Deze gepersonaliseerde geneeskunde staat nog in de kinderschoenen, maar heeft een enorm potentieel. Technologische ontwikkelingen kunnen helpen in het bepalen van een uitgebreid moleculair profiel van de patiënt, waarop dan net de gepaste therapieën toegepast kunnen worden.

Flanders.Health begint opstart speerpuntcluster

De eerste stap is de opstart van een speerpuntcluster rond gepersonaliseerde geneeskunde. Flanders.Health - momenteel een innovatief bedrijfsnetwerk - zal de leiding in nemen en de juiste partners rond de tafel brengen. De nieuwe speerpuntcluster zal op drie lijnen moeten werken:

  • het verbeteren van de kennis over gepersonaliseerde geneeskunde
  • de toepassing ervan op het terrein
  • en het ontwikkelen van een ethisch en juridisch kader.

Flanders.Health brengt alle spelers samen

Bij de creatie van de nieuwe speerpuntcluster zullen bedrijven in de digitale, medisch technologische en levenswetenschappen betrokken worden. Maar ook het meer uitgebreide veld zoals de ziekenhuizen, zorgverstrekkers, andere sectoren zoals de logistiek en kenniscentra als VIB, imec en VITO. Flanders.Health krijgt nu twee jaar de tijd om de oprichting van de nieuwe speerpuntcluster voor te bereiden. In parallel kan het ecosysteem al worden opgebouwd door de financiering van concrete samenwerkingsprojecten.

de missie van Flanders.Health
Een overzicht van de missie van speerpuntcluster Flanders.Health.

VLAIO lanceert ICON-oproep gepersonaliseerde geneeskunde

VLAIO heeft de eerste oproep voor ICON-projecten specifiek in het kader van gepersonaliseerde geneeskunde opengesteld. Ook zullen we informatiesessies organiseren rond de verschillende aspecten van deelname aan deze projecten, zoals het zoeken van partners en de evaluatieprocedure. Je kan alvast op de website van Flanders bio meer info vinden over het 'Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde’.