Tablet met persoonlijke medische gegegevens

Personalised Medicine ICONs

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Wat is een Personalised Medicine ICON?

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties werken samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners. Tijdens de pilootoproep Personalised Medicine wordt ingezet op ICON-projecten in gepersonaliseerde geneeskunde in het domein van diagnose en behandeling met focus op:

  • Het opbouwen van diepere, gevalideerde kennis m.b.t. data, biomerkers, en analyse ervan:
    • Ruimere beschikbaarheid van data, toegankelijkheid tot data, betere datakwaliteit, …
    • Verdere kennisopbouw en analyse van biomerker en farmacogenomische data van individuele patiënten (of cohorten) in Vlaanderen bij diagnostiek en behandeling. 
  • Het faciliteren van bredere toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde via innovatieve klinische studies en gepersonaliseerde technologieën:
    • Verbreden/versnellen van innovatieve klinische studies in Vlaanderen -die gebruik maken van biomerker/genetisch gestratifieerde patiëntengroepen en/of gepersonaliseerde therapieën- voor verdere validatie van (pre)klinische en farmacogenetische merkers en het verzamelen van aanvullende data. 
    • Ontwikkeling van geavanceerde, gepersonaliseerde technologieën voor gebruik in onderzoek, productie, logistiek, … om gepersonaliseerde therapieën gecontroleerd bij de patiënt te brengen.

Prioriteit wordt gegeven aan ziektes met hoge medische nood en/of hoge economische of maatschappelijke impact. 

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse bedrijven & onderzoeksorganisaties
Voor wat?
ICON-projecten, gefocust op Personalised Medicine
Bedrag
Het bedrijfsdeel wordt gefinancierd aan toepasselijke steunpercentages, zoals voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, uitgezonderd de 10% extra steun voor samenwerking bedrijven. Het onderzoeksdeel wordt gefinancierd aan 100%

Delen:

Contact

De oproep Personalised Medicine beoogde sterkere inbedding in het clusterbeleid. Het innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) Flanders.health ondersteunde VLAIO in deze oproep en was verantwoordelijk voor het programmabeheer. Flanders.health organiseerde infosessies, bood ondersteuning bij partner matching/consortiumvorming en begeleidde projectgeneratie. Dit innovatief bedrijfsnetwerk is nu vervangen door de cluster MEDVIA (info@medvia.be)