De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen zijn ondertussen afgesloten. Binnenkort volgt meer informatie over toekomstige mogelijkheden voor AI-ICON en CS-ICON projecten.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor een ICON project?

Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) gebeurt de aanvraag via de speerpuntcluster. Voor meer info wordt verwezen naar Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA.

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) gebeurt de aanvraag via het strategisch onderzoekscentrum. Voor meer info wordt verwezen naar imec.icon en Flanders Make ICON.

Voor Thematische ICON programma’s (o.a. artificiële intelligentie en cybersecurity) gebeurt de aanvraag rechtstreeks bij VLAIO. Momenteel zijn er twee oproepen lopende: de AI-ICON 2022 oproep en de CS-ICON 2022 oproep.

Vooraanmelding

Via een vooraanmelding kan een consortium al tijdens de projectgenese feedback krijgen van VLAIO over een projectvoorstel.

Na het indienen van een vooraanmelding voert VLAIO een grondige screening uit van het projectvoorstel en formuleert VLAIO een advies over de zin van het uitwerken en indienen van een volledig projectvoorstel. Daarbij worden belangrijke aandachtspunten zoveel mogelijk geïdentificeerd, zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij het uitwerken van het volledige projectvoorstel. De doorlooptijd voor een vooraanmelding bedraagt 6 tot 8 weken, maar deze periode kan uiteraard overlappen met andere activiteiten in de projectgenese.

Voor thematische ICON-projecten wordt een vooraanmelding verplicht en wordt de vooraanmelding gekoppeld aan een preselectie (dat wil zeggen dat een volledig projectvoorstel alleen kan worden ingediend op basis van een gepreselecteerde vooraanmelding). Voor strategische onderzoekscentrum ICON-projecten en speerpuntcluster ICON-projecten wordt een vooraanmelding niet verplicht maar wel aangemoedigd.

Gebruik voor het indienen van een vooraanmelding de template onderaan deze pagina.

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie, cybersecurity en personalised medicine) en overkoepelende vragen is VLAIO het eerste aanspreekpunt.

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail