De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen zijn ondertussen afgesloten. Binnenkort volgt meer informatie over toekomstige mogelijkheden voor AI-ICON en CS-ICON projecten.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor een ICON project?

De voorwaarden i.v.m. het bedrag zijn vastgelegd in de ICON voorwaarden. De algemene ICON voorwaarden zijn van toepassing op alle ICON programma’s. Op specifieke ICON programma’s of op specifieke oproepen in deze programma’s kunnen bijkomende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

In april 2022 is beslist om het ICON projecttype op enkele vlakken bij te sturen. In het kader van deze bijsturing worden o.a. de ICON voorwaarden in de nabije toekomst bijgestuurd.

Algemene voorwaarden

De voorwaarden i.v.m. het bedrag volgen uit de voorwaarden voor het bedrag van het onderzoeksdeel, de voorwaarden voor het bedrag van het bedrijfsdeel en uit evenwichten hiertussen.

Bedrag onderzoeksdeel

De voorgestelde projectbegroting van het onderzoeksdeel bedraagt minimaal € 185.000 per jaar en maximaal € 500.000 per jaar. Als het onderzoeksdeel in consortiumverband wordt uitgevoerd dan bedraagt de maximale projectbegroting € 500.000 per jaar vermenigvuldigd met het aantal rechtspersonen die als aanvrager optreden, op voorwaarde dat de deelbegroting van deze aanvragers minimaal 15% van de totale begroting van het onderzoeksdeel bedraagt. De aanvaarde projectbegroting wordt gesteund aan 100%.

Bedrag bedrijfsdeel

De aanvaarde projectbegroting wordt gesteund aan een steunpercentage tussen 25% en 60%, afhankelijk van de aard van de activiteiten (een basissteun van 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling), de grootte van de onderneming (een toeslag van 20% voor kleine ondernemingen en 10% voor middelgrote) en de mate van samenwerking (een toeslag van 10% voor daadwerkelijke samenwerking in het bedrijfsdeel). De maximale steun van het bedrijfsdeel bedraagt € 3 miljoen.

Bedrag project

Op niveau van het project moeten bepaalde evenwichten tussen de begrotingen van het onderzoekdeel en het bedrijfsdeel gerespecteerd worden (“ICON balans”). In de praktijk is de begroting van een gemiddelde ICON project significant kleiner dan het theoretisch maximale bedrag.

Voor meer info wordt verwezen naar de ICON handleiding.

Bijsturing voorwaarden

In april 2022 is beslist om het ICON projecttype op enkele vlakken bij te sturen. In het kader van deze bijsturing worden in de nabije toekomst o.a. de ICON voorwaarden bijgestuurd. Deze bijsturing heeft geen rechtstreekse impact op het bedrag.

Specifieke voorwaarden voor thematische ICON programma’s

De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen die worden opengesteld in het najaar van 2022 volgen de bijgestuurde ICON voorwaarden. De enige specifieke voorwaarde van toepassing op deze oproepen is dat de steun aangevraagd door en toegekend aan een project maximaal € 2 miljoen bedraagt. 

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie, cybersecurity en personalised medicine) en overkoepelende vragen is VLAIO het eerste aanspreekpunt.

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail