ICON project

Opgelet! Een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022 voor grote en energie-intensieve ondernemingen.
Terug naar Aanvraagprocedure

AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 aanvragen

De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen zijn onafhankelijk van elkaar maar hebben een gelijkaardige aanvraagprocedure. De aanvraagprocedure bestaat uit twee fases. In een eerste fase worden projectvoorstellen verplicht vooraangemeld en wordt er beslist over de preselectie. In een tweede fase worden gepreselecteerde projectvoorstellen ingediend en wordt er beslist over de selectie. Via de VLAIO bedrijfsadviseurs is er begeleiding in verschillende fases van de aanvraagprocedure voorzien.

 • 1

  In de periode voor de vooraanmelding vindt de vroege projectgenese plaats (o.a. ideevorming, matchmaking en consortiumvorming, voorbespreking, eventueel heroriëntatie naar een ander meer geschikt programma) en wordt de vooraanmelding voorbereid. In deze fase biedt VLAIO begeleiding aan. Voorbesprekingen worden zeer sterk aangeraden, ook in een vroege fase, bv. om het projectidee informeel aan te melden, om de fit met het programma te bepalen, om de nood aan begeleiding te bepalen. Voorbesprekingen kunnen aangevraagd worden vanaf heden via onze bedrijfsadviseurs of via ai-icon@vlaio.be en cs-icon@vlaio.be. Bij een duidelijke nood kan VLAIO al dan niet in samenwerking met een partner uit het VLAIO-netwerk ook overgaan tot het opzetten van matchmaking events die tot doel hebben bedrijven en onderzoeksgroepen met elkaar in contact te brengen rond mogelijke ICON projecten.

 • 2

  De vooraanmelding van projectvoorstellen is verplicht. Enkel gepreselecteerde projectvoorstellen kunnen ingediend worden. Vooraanmeldingen kunnen doorlopend ingediend worden vanaf begin september tot uitputting van de budgetten. Gebruik hiervoor de template.

  Periode tussen vooraanmelding en preselectie

  In de periode tussen de vooraanmelding en de preselectie voert VLAIO de evaluatie van de vooraanmelding uit. In dit kader kan er interactie plaatvinden met het consortium (bv. toelichting van de vooraanmelding, aanleveren van bijkomende informatie).

 • 3

  De beslissing over de preselectie wordt genomen door het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. De preselectie is eliminerend, i.e., enkel gepreselecteerde vooraanmeldingen kunnen een projectaanvraag indienen. De preselectie is ook competitief, i.e., de vooraanmelding kan afgewogen worden tegenover reeds geselecteerde projecten, reeds gepreselecteerde vooraanmeldingen en gelijktijdig ingediende vooraanmeldingen. De evaluatiecriteria voor de preselectie bestaan uit zowel project-specifieke criteria (bv. vooruitgeschoven evaluatie van ontvankelijkheidscriteria, financiële criteria en inhoudelijke criteria, verwacht potentieel van het projectvoorstel) als oproep-specifieke criteria (bv. spreiding over toepassingsgebieden, spreiding over aanvragers, beschikbaarheid van alternatieve financieringskanalen). Aan de preselectie kunnen voorwaarden gekoppeld worden.

  Periode tussen preselectie en indiening

  In de periode tussen de preselectie en de indiening vindt de late projectgenese plaats en wordt een kwalitatief projectvoorstel voorbereid. Ook in deze fase biedt VLAIO begeleiding aan.

 • 4

  Enkel gepreselecteerde projectvoorstellen kunnen ingediend worden. Projectvoorstellen die later dan 3 maand na de preselectie ingediend worden kunnen onontvankelijk verklaard worden. Bij significante wijzigingen (bv. innovatiedoel, partners, budget) moet er vooraf afgestemd worden met VLAIO.

  Periode tussen indiening en selectie

  n de periode tussen de indiening en de selectie voert VLAIO de evaluatie van het projectvoorstel uit. In dit kader kan er interactie plaatvinden met het consortium (bv. toelichting van het projectvoorstel, aanleveren van bijkomende informatie).

 • 5

  De beslissing over de selectie wordt genomen door het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. In tegenstelling tot de preselectie is de selectie is niet competitief, i.e., projectvoorstellen worden op zichzelf beoordeeld en niet meer afgewogen tegenover andere projectvoorstellen.

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie, cybersecurity en personalised medicine) en overkoepelende vragen is Agentschap Innoveren & Ondernemen het eerste aanspreekpunt.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling steun ondernemingen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail