De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen zijn ondertussen afgesloten. Binnenkort volgt meer informatie over toekomstige mogelijkheden voor AI-ICON en CS-ICON projecten.

Wat is een ICON project?

Het ICON projecttype

Interdisciplinair coöperatief onderzoek (“ICON”) is een projecttype dat gericht is op interdisciplinaire samenwerking op onderzoeksniveau tussen organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding en ondernemingen.

De belangrijkste doelstelling van het ICON is om sneller te innoveren door ondernemingen en onderzoeksorganisaties samen onderzoek te laten doen, uiteraard elk vanuit hun eigen perspectief en rol. In tegenstelling tot een meer traditioneel lineair model, waarin fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en industrieel onderzoek elkaar opvolgen, wordt bij het ICON projecttype het strategisch basisonderzoek door onderzoeksorganisaties en het industrieel onderzoek door ondernemingen gelijktijdig en in synergie uitgevoerd. De bedoeling van dit model is het vermijden van de innovatie-paradox, die duidt op de kloof tussen wat onderzoeksinstellingen onderzoeken en wat bedrijven kunnen gebruiken. Potentiële voordelen van dit model zijn o.a. het verzekeren van de industriële relevantie van het onderzoek voor de onderzoeksorganisaties, het verzekeren van een actieve betrokkenheid bij het onderzoek voor de bedrijven, het faciliteren van een snelle IP-transfer voor beide partijen, en het realiseren van een ruimere meerwaarde voor gans het ecosysteem.

Het ICON projecttype wordt ingezet in de context van strategische onderzoekscentra, speerpuntclusters en thematische beleidsinitiatieven.

Thematische ICON programma’s

AI-ICON en CS-ICON

Via het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, investeert Vlaanderen 32 miljoen euro per jaar in Artificiële Intelligentie (AI). Het beleidsplan bestaat uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken: (i) een onderzoeksluik, het Vlaams AI onderzoeksprogramma, gericht op versterking van top AI-strategisch basisonderzoek in Vlaanderen, (ii) een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en (iii) een luik flankerend beleid.

Via het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, investeert Vlaanderen daarnaast 20 miljoen euro per jaar in cybersecurity (CS). Het beleidsplan bestaat analoog uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken: (i) een onderzoeksluik, het Vlaams Cybersecurity Onderoeksprogramma, gericht op het versterken van top strategisch basisonderzoek CS in Vlaanderen, (ii) een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en (iii) een luik flankerend beleid.

In de implementatieluiken van de beleidsplannen wordt het ICON instrument ingezet om de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van respectievelijk artificiële intelligentie en cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven (“AI-ICON”, het thematisch ICON programma artificiële intelligentie, en “CS-ICON”, het thematisch ICON programma cybersecurity). De AI- en CS-ICON programma’s zijn onafhankelijk van elkaar maar hebben een gelijkaardige beleidsdoelstelling en aanpak.

Sinds de goedkeuring van de beleidsplannen organiseerde VLAIO twee AI-ICON en twee CS-ICON oproepen: AI- en CS-ICON 2020 en AI- en CS-ICON 2021.

Personalised medicine ICON

Naast AI-ICON en CS-ICON werd in 2019 in het kader van het Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde eenmalig een oproep personalised medicine ICON projecten georganiseerd. 

Strategische onderzoekscentra ICON programma’s: imec.icon en Flanders Make ICON 

Het ICON instrument wordt ingezet in de context van de strategische onderzoekscentra (“SOC-ICON”, de strategische onderzoekscentra ICON programma’s) door Imec (het imec.icon onderzoeksprogramma) en Flanders Make (de Flanders Make ICON projecten). Voor deze ICON programma’s zijn de strategische onderzoekcentra de eerste aanspreekpunten. 

Speerpuntcluster ICON programma’s 

Het ICON instrument wordt ingezet door de speerpuntclusters (“SPC-ICON”, de speerpuntcluster ICON programma’s) Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA. Voor deze ICON programma’s zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. 

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie, cybersecurity en personalised medicine) en overkoepelende vragen is VLAIO het eerste aanspreekpunt.

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail