Groei-financiering

Om een onderneming te runnen zijn er financiële middelen nodig, des te meer voor de financiering van een groeitraject. De voorraadkost zal stijgen, er zullen meer openstaande vorderingen zijn op klanten, eventueel moet er geïnvesteerd worden, … Banken hebben meestal te weinig zekerheden om deze groeifase alleen te financieren en verlangen meestal minimaal 25% eigen inbreng van de ondernemer. De overheid wil je hierbij helpen, enerzijds door het niveau van de eigen middelen op te krikken (verhoging van het maatschappelijk kapitaal), anderzijds door het verschaffen van ‘achtergestelde’ leningen en ten slotte door het verschaffen van waarborgen ten gunste van het bedrijf.

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

In een sterk groeiende onderneming staat de ondernemer meestal voor een fundamentele keuze: ofwel grotendeels baas in eigen buik blijven (doch dan heeft het bedrijf meestal niet voldoende eigen middelen om de groei te financieren aangezien de banken altijd voldoende solvabiliteit wensen), ofwel een stuk van het bedrijf uit handen geven door het kapitaal open te stellen voor derden.

Jij, als ondernemer dient na te denken of je liever een groot stuk van een kleine koek in bezit wil, dan wel een klein stuk van een mogelijk veel grotere koek. Bedrijven die de ambitie hebben om te groeien en hun kapitaal willen open stellen voor derden kunnen terecht bij verschillende instellingen die opgericht werden of gesteund worden door de overheid.

PMV

De investeringsmaatschappij voor Vlaanderen biedt een aantal specifieke formules aan voor deelname in het kapitaal van ondernemingen. Zo zijn er mogelijkheden voor deelname in het kapitaal van bedrijven in de opstartfase (sead & early stage), voor bedrijven in de creatieve sector, voor transformatieprojecten en voor financiering van de buitenlandse expansie van Vlaamse ondernemingen. Meer informatie

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering, waarbij ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens eventueel aan te kloppen bij de professionele financiers. Eén van de types van crowdfunding is financiering door participatie via aandelen, maar ook financiering via leningen is mogelijk. Meer informatie

BAN Vlaanderen vzw

BAN Vlaanderen is een netwerk van kapitaalkrachtige personen met veel bedrijfservaring die een gedeelte van hun vermogen willen investeren in groeiende bedrijven. Naast kapitaal brengen deze personen ook hun know-how en kennissennetwerk in. Meer informatie

Gimv

Grote projecten met een internationale dimensie kunnen bij Gimv terecht voor deelneming in het kapitaal. Gimv investeert durfkapitaal in veelbelovende hightechbedrijven in België en het buitenland. Verder focust Gimv op buyouts en groeifinanciering om bedrijven te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei.

LRM

Indien de investering een ‘limburg-link’ heeft kan LRM gecontacteerd worden. Zij kunnen als medevennoot opereren in uw onderneming en kunnen een rol spelen als klankbord voor strategiebepaling en investeringsbeslissingen. Meer informatie

Financiering via leningen

Indien uw bank meer eigen inbreng van u vraagt dan u of uw huidige vennoten kunnen inbrengen (zonder voldoende ‘solvabiliteit’ kunnen banken niet volledig meegaan in de financiering) en u wil geen aandelen uit handen geven aan derden, dan kan u eventueel beroep doen op ‘achtergestelde leningen’. ‘Achtergesteld’ betekent dat de ontlener zich nà alle andere schuldeisers plaatst bij een mogelijk falingsscenario. Banken beschouwen deze leningen als ‘quasi’ eigen vermogen aangezien zij ten opzichte van deze achtergestelde leningen voorrang verkrijgen bij uitwinning.

PMV – achtergestelde leningen

Naast kapitaalparticipaties heeft PMV ook een aantal vormen van achtergestelde leningen om de groei van bedrijven mee te financieren:

  • De Startlening+ is een achtergestelde lening voor alle starters die hoogstens 4 jaar actief zijn.
  • De Kmo-cofinanciering is een achtergestelde lening voor zowel starters als bestaande ondernemingen aan een vaste rentevoet. Deze lening wordt altijd verstrekt in combinatie met financiering van een bank, investeringsfonds of business angel(s.

Winwinlening

Indien u familie, vrienden of andere personen kent die bereid zijn om een achtergestelde lening te verschaffen aan uw bedrijf, kan u deze privé-persoon wijzen op de voordelen van de winwinlening, ook een product van PMV. De geldschieter krijgt een jaarlijkse fiscale korting en wordt deels ingedekt door de overheid bij een gedwongen stopzettingscenario. Deze maatregel is specifiek interessant voor groeiende bedrijven, aangezien de middelen die zo opgehaald worden gebruikt kunnen worden voor alle financieringsnoden, dus ook voor financieringsbehoeften die banken minder graag financieren zoals bedrijfskapitaal. Meer informatie

Finmix

Finmix is een project van Agentschap Innoveren & Ondernemen dat zich richt tot ondernemingen met innovatieve projecten, stevige groeiambities of overnameplannen die bovendien openstaan voor risicokapitaal. Het biedt u de mogelijkheid om uw project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Deze experten beoordelen uw project en adviseren u over de meest aangewezen financieringsmix. Meer informatie

Waarborgregeling

Groeiende ondernemingen hebben dikwijls nood aan bedrijfskapitaal om hun groei te financieren, iets wat banken meestal niet graag financieren aangezien er weinig waarborgen tegenover staan. Bij gebrek aan waarborgen kan de Vlaamse overheid via PMV het resterend risico van de bank waarborgen ten gunste van uw onderneming. Er wordt een beperkte kost aangerekend voor deze waarborgverlening. Meer informatie